Szabó Lőrinc I. — Az Irodalmi Szemle decemberi száma (tartalom)

Szabó Lőrinc I. — Az Irodalmi Szemle decemberi száma (tartalom)

 

Tartalom

 

3 Géczi Marno János: A fokhagyma; Vakfolt; Innen (versek)

8 Egressy Zoltán: Akibe igazán (próza)

11 Forgács Péter: Boldog karácsonyt! (próza)

27 Szűcs Balázs Péter: Felolvasás (próza)

 

Szabó Lőrinc I.

28 Nagy Csilla: Dinamikus erőtér. Test- és szubjektumtapasztalat Szabó Lőrinc költészetében (tanulmány)

37 Smid Róbert: Harc a technikával. A technikai és a szerves (ön)szerveződés interakciós alakzatai a Harc az ünnepértben (tanulmány)

56 Horváth Kornélia: A megértés kérdései: Az Egy álmai (tanulmány)

 

67 Benkő Géza: Az Öreg (regényrészlet)

71 Bizánci költők (Polgár Anikó fordításai)

80 Szászi Zoltán: A szabadság szelleme – avagy mindenhonnan van szabadulás (Irodalmi Szemle 60)

85 Tőzsér Árpád: Arany János „szerelme” (Bevezetés a Toldi szerelme című apokrif Arany-vershez)

87 Tőzsér Árpád: Toldi szerelme (Apokrif strófák az Ötödik énekhez)

91 Petres Csizmadia Gabriella: Nemzeti imázsépítés – irodalmi nemzetképek a 19. századi magyar és szlovák irodalomban (Marta Fülöpová Odvrávajúce obrazy című kötetéről)

96 Szerzőink

 

A lapszámot Ferdics Béla munkái illusztrálják.