Átadták a Posonium Irodalmi és Művészeti Díjakat

A Posonium Irodalmi Díjat 2000-ben Lauer Edith és férje, John Lauer (Cleveland, USA) alapította. Az alapítók a díj alapításával azt a nagyvonalú és nemes szándékot követték, hogy segítsék és ösztönözzék a magyar irodalom és szellemiség gazdagodását Szlovákiában. Azokat az alkotásokat kívánják támogatni, amelyek a magyar irodalmat és szellemiséget, a nemzeti örökséget, a hagyományokat erősítik és korszerű formában, magas művészi színvonalon jelenítik meg.  A díjat a kuratórium azon műveknek ítéli oda, melyek az előző kalendáriumi évben jelentek meg és a kisebbségi magyar irodalom, nyelvtudomány, történettudomány, néprajz, művelődéstörténet, műfordítás műfaját képviselik Szlovákiában.
     A Madách Egyesület vezetőinek kezdeményezésére 2001-ben új színfolttal gazdagodott a korábbi kezdeményezés. Mátyásfalvi György (Budapest) alapítója lett ugyanis a Posonium Művészeti Díjnak. Ez a díj a képzőművészet azon alkotóit jutalmazza, akik kiemelkedő életművet mondhatnak a magukénak. Az alapító döntése szerint 2007-től a díj odaítélhető a fotóművészet kiemelkedő képviselőjének is.
     A Madách Egyesület (melynek keretében a díjakat létesítették) a díj statútuma szerint kinevezett kuratóriumra bízta a díjak odaítélését. A kuratórium döntését az alapítók képviseletében Lauer Edith, a Madách Egyesület elnöke és egyben a díj védnöke hitelesíti.
     
Posonium Irodalmi és Művészeti Díjak – 2007
A kuratórium f. év május 26-i ülésén a pályázaton részt vevő 40 mű közül választotta ki a díjazott műveket. A válogatást – a kiadók javaslata és évi könyvjegyzéke alapján összesen 190 műből – a kuratórium végezte el. Az említett ülésen a kuratórium úgy döntött, hogy ebben az évben egy Életműdíjat ítél oda, a másik Életműdíj kiosztásától eltekint. A díjat átsorolta a Különdíjak (20 ezer Sk) és a Szülőföld-díj (15 ezer Sk) kategóriájába. Következésképpen az idén kettő helyett három Különdíj, és az említett Szülőföld-díj átadására kerül sor. A kuratórium javaslata alapján az Elsőkötetes szerzői díj odaítélése is megduplázódott, ennek költségtérítéséhez a kiadó hozzájárult. A díjak odaítélésében a kuratórium az alábbi döntést hozta:

     1. Fődíjjal tünteti ki:
    – Duba Gyulát  Az élet lehajló ága című regényéért  (Madách-Posonium)     
     2. Életműdíjjal tüntette ki:
    –  Koncsol Lászlót sokévtizedes, eredményekben gazdag irodalomkritikusi, helytörténészi és költői munkásságáért.
3. A Posonium Művészeti Díj  Életműdíját:
    –  Tóthpál Gyula fotóművésznek ítélte oda sok évtizedes munkásságáért, a riportfotó és a művészfotó területén.
     4. Elsőkötetes szerzői díjban részesítette:
    – Popély Árpádot A csehszlovákiai magyarság történeti kronológiája (1944–1992) című munkájáért (Fórum Kiadó), valamint
    –  Szalay Zoltánt Ártatlanság című novelláskötetéért (Madách-Posonium)
     5. Különdíjban részesítette:
    –  Vida Gergelyt Rokokó karaoke című verseskötetéért (Kalligram Kiadó);
    –  Hogya Györgyöt Istent látni című elbeszéléskötetéért (Madách-Posonium) és
    – Juhász R. Józsefet Képben vagy? című (vizuális költészet, képversek) kötetéért (Nap Kiadó)
       6. Szülőföld-díjban részesítette:
    – Takács Andrást több évtizedes néprajzi szakírói és koreográfusi tevékenységéért.
   
A díjak értéke:
         Az alapítók döntése értelmében a díjak értéke 2007-ben is változatlan:
    –  a Fődíj értéke: 30 ezes Sk;
    –  az Életműdíj értéke: 35  ezer Sk;
    –  a Művészeti Díj értéke 30 ezer Sk;
    –  az Elsőkötetes szerzői díjak értéke: 10–10 ezer Sk;
    –  a különdíjak értéke: 20–20 ezer Sk;
    –  a Szülőföld-díj értéke 15 ezer Sk.

A kuratórium döntését Lauer Edith, a díj védnöke, az alapítók nevében megerősítette.
A kuratórium tagjai voltak: Duba Gyula (elnök), Fónod Zoltán (titkár), Németh Zoltán, Szarka László, Tőzsér Árpád.

A díjak átadása:
A díjak ünnepélyes átadására 2007. június 6-án került sor, Pozsonyban, a Csemadok OT székházában. A díjakat Lauer Edith, Mátyásfalvi György, a díjak alapítói, továbbá Dobos László, a Madách Egyesület alelnöke és Tőzsér Árpád, a díjkiosztás levezető elnöke adták át. (Az ünnepélyes díjkiosztásra még visszatérünk!)

Felavatták Janiga József festőművész mellszobrát
A Nagymegyeri Művészeti Alapiskola udvarán, május 4-én felavatták a három éve elhunyt Janiga József festőművész, az alapiskola képzőművészeti tagozata volt tanárának a mellszobrát. Lipcsei György szobrászművész örökítette meg Janiga József vonásait. Az ünnepélyes szoboravatón, melyre a XIV. Nagymegyeri Zenei Napok alkalmából került sor, Hunčík Péter, a szobrászművész barátja emlékezett az elhunytra. A szobor felállítását egykori munkatársai kezdeményezték, a város pedig pályázati úton szerzett forrásokat a szándék megvalósítására.