Az Irodalmi Szemle ankétja – A szlovákiai magyar irodalom három évtizede (1989 – 2019)/ 3. forduló

Az Irodalmi Szemle ankétja  – A szlovákiai magyar irodalom három évtizede (1989 – 2019)/ 3. forduló

Képek: https://kalligram.libricsoport.hu/, moly.hu, book24.hu, http, rebeccablackhorse.blogspot.com/

Az Irodalmi Szemle ankétja

A szlovákiai magyar irodalom három évtizede (1989 – 2019)

Szerkesztőségünk – a Platforma (plav.sk) projektjétől inspirálva – az 1989-es események évfordulója kapcsán ankétot állított össze az elmúlt harminc év szlovákiai magyar irodalmáról. Arra kértük szerzőinket és olvasóinkat, hogy fejtsék ki egyéni álláspontjukat a szlovákiai magyar irodalom legfontosabb műveiről.

Az ankét kérdései

Az elmúlt három évtized szlovákiai magyar irodalmi terméséből melyik alkotást helyezné az első helyre:

1. verseskötet
2. prózakötet (regény, novelláskötet)
3. irodalomtudományi kötet (monográfia, esszé, tanulmány, kritika)
4. szlovákiai magyar kiadó által megjelentetett könyv

A válaszokat 2019. november 17-étől az év végéig folyamatosan tesszük közzé az Irodalmi Szemle online felületén.

MACSOVSZKY PÉTER

költő, prózaíró

 

1. Németh Zoltán: Kunstkamera
2. Talamon Alfonz: Gályák Imbrium tengerén
3. Grendel Lajos: A tények mágiája. Mészöly Miklós időskori prózája
4. Maurice Blanchot: Aki nem tartott velem (Kalligram)

 

MÉSZÁROS SÁNDOR

irodalomkritikus, szerkesztő

 

1. Csehy Zoltán: Nincs hova visszamennem
2. Grendel Lajos: Négy hét az élet (regény)
    Gazdag József: Kilátás az ezüstfenyőkre (novella)
3. Csehy Zoltán: Szodoma és környéke
    Németh Zoltán: A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája
4. Vadkerty Katalin: A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945-1948

 

TÓTH LÁSZLÓ

költő

 

1. Csehy Zoltán: Hárman az ágyban. Görög és latin erotikus versek (beleértve a mű második, bővített, javított kiadását is; Kalligram, 2000, 2010)
Tőzsér Árpád: Faustus Prágában (Kalligram, 2005), hozzáértve verses életmű-válogatását: Erről az Euphorboszról beszélik. Összegyűjtött versek 1963–2012 (Kalligram, 2015)
Varga Imre: Mielőtt kimondaná. Versek 1968–2010 (Kalligram, 2011)

  1. a) a gyermekirodalomból:

Kulcsár Ferenc: Kerek világ közepében. Bodrogközi versek kicsiknek és nagyoknak (AB-ART, 2014) és egy virtuális közös válogatás Z. Németh István, illetve Fellinger Károly  gyermekverseiből (Lilium Aurum, AB-ART)

2. Grendel Lajos novelláskönyvei közül A szabadság szomorúsága (novellák, 2002), rendszerváltás utáni regényei közül pedig az erős láncot alkotó Tömegsír (1999), Nálunk New Hontban (2001) és a Mátyás király New Hontban (2005), valamennyi a Kalligramnál.
Hunčík Péter: Határeset (Kalligram, 2009)
Gazdag József: Egy futballfüggő naplójából (Kalligram, 2015)

  1. a) a gyermekirodalomból:

Mikola Anikó: A jaguár fiai. Dél-amerikai mesék, legendák, mítoszok (AB-ART, 1995) és Kovács Magda: Nagyapóka hintója (Madách-Posonium, 2008)

3. Fónod Zoltán főszerk.: A (cseh)szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918–2004 (második, javított, bővített kiadás) (Madách-Posonium, 2004)
Popély Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944–1992 (Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006)
Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története. Magyar líra és epika a 20. században (hozzáértve a mű második, bővített kiadását is; Kalligram, 2010, 2019)

4. Herbert, Zbigniew: Fortinbras gyászéneke (válogatott versek, Körner Gábor válogatásában, Kalligram, 2009) és uő: Barbár a kertben és más esszék (Pályi András válogatásában, Kalligram, 2009)
Adamik Tamás: Római irodalom. A kezdetektől a Nyugatrómai Birodalom bukásáig (Kalligram, 2009)
Adamik Tamás főszerk.: Retorikai lexikon (Kalligram, 2010)

 

PÉNZES TÍMEA

költő, prózaíró

 

Nehezen tudnám megítélni, melyek a szlovákiai magyar irodalom legfontosabb művei, csak azt tudom, mely művek gyakorolták rám a legnagyobb hatást:

1.Tóth László verseskötetei, pl. a Harangzúgásban, avagy a hús bohóca, ill. a Wittgenstein szóvivője.
Tőzsér Árpád, illetve kortársaim, Csehy Zoltán, Polgár Anikó, Mizser Attila, Z. Németh István és Juhász Katalin versei.

2. Grendel Lajos művei, pl. a Nálunk, New Hontban.
Farnbauer Gábor Az ibolya illata című kötetét kézbe fogva (és szaglászva) tudatosítottam igazándiból, hogy az irodalom illatos és bódító is lehet.
Győry Attila Süne punkirodalma.

Nagyon közel áll hozzám Gazdag József Kilátás az ezüstfenyőkre és Norbert György Klára című kötete, Szalay Zoltán és Száz Pál írásai.

3. Németh Zoltán: A széttartás alakzatai, Benyovszky Krisztián: Bevezetés a krimi olvasásába és Mészáros András: Idő által homályosan.

4. Nehezen besorolható kategória és nagyon egyedi kezdeményezés Juhász R. József performance-irodalma, amely különös színfoltja a szlovákiai magyar irodalomnak, illetve a Legyél helyettem én című Tsúszó Sándor Emlékkönyv.

 

SÁNTA SZILÁRD

irodalomtörténész

 

1.Tőzsér Árpád: Finnegan halála

2.Gazdag József: Kilátás az ezüstfenyőkre
Talamon Alfonz: Samuel Borkopf: Barátaimnak egy Trianon előtti kocsmából
Grendel Lajos: Bőröndök tartalma

3. Grendel Lajos: A modern magyar irodalom története
Csehy Zoltán: Szodoma és környéke
Németh Zoltán: A posztmodern magyar irodalom hármas stratégiája
H. Nagy Péter Kaleidoszkóp-trilógiájának öt könyve

4. Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon I-II., Zsidók a magyar társadalomban I-II.
Gazdag József: Egy futballfüggő naplójából