Mizser Attila: Veres Erika “Szemmel tartva”-díjához

Mizser Attila: Veres Erika “Szemmel tartva”-díjához

 

Az Irodalmi Szemle szerkesztősége 2019-ben „Szemmel tartva” néven vándordíjat alapított, azzal a céllal, hogy évente egy-egy fiatal alkotó, író, költő tevékenységére irányítsa a figyelmet, illetve segítse azt. Az elismerés keretében a díjazott nemcsak a Richard Aradský szobrászművész által készített plasztikát birtokolhatja egy éven át, hanem különleges figyelmet is kap a folyóirattól, amely egyrészt kiemelt print és online publikációs lehetőséget biztosít számára, másrészt vállalja, hogy – amennyiben a díjazott igényli – szakmai segítséget nyújt a pálya következő állomásához (egy kötet vagy projekt előkészítéséhez, illetve a meglévő munkák menedzseléséhez, közönségtalálkozók megvalósításához).

A „Szemmel tartva” díjat idén harmadik alkalommal adjuk át. És ez felelősséggel jár. Figyelni a legfrissebb teljesítményekre, de arra is ügyelni, hogy ne legyenek „elfelejtett” nemzedékek. Olyan generációk, akiknek a teljesítménye érzékelhető, értékelhető, mérhető. És aminek előbb-utóbb hangsúlyt kell kapnia.

A „Szemmel tartva” díjat idén Veres Erika költő, műfordító nyerte el, az Irodalmi Szemle 2021-es évfolyamában és az online platformon közölt írásaiért.

Veres Erika műfordítóként a török irodalom, ezen belül Ahmet Hamdi Tanpınar értő közvetítője. Költészete a hangulati és a párkapcsolati líra hagyományába egyaránt illeszkedik, emellett a térpoétika és az intimitásköltészet jellegzetes kulisszáit is színre viszi. Beszédmódja a kortárs líra azon vonulatához illeszkedik leginkább, amely a női identitás megfogalmazását a külvilág leírására alkalmas képek felhasználásával tartja elképzelhetőnek. Az ember rezdülései nemcsak a természeti jelenségekben, hanem az épített környezet, a civilizáció objektumaiban is megjelenhetnek. A táj és a szubjektivitás összekapcsolása, valamint a túlzó, burjánzó képhasználat a jellemzője ennek a költészetnek, amely többféle tradíciót magába olvaszt, ám amelytől a humor, a mese és a mítosz sem idegen.

Veres Erika 2021-ben Szemmel tartva díjas. Gratulálok!

(Elhangzott 2021. augusztus 7-én, az Irodalmi Szemle ARTér táborában, Várhosszúréten.)