Az Év Irodalmi Alkotása Pályázat

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága (SZMÍT) Az Év Irodalmi Alkotása  Pályázat címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára. A pályázatra benyújtható minden olyan magyar nyelven írt széppróza vagy vers, amely nyomtatásban még nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. Tematikai megkötés nincs. A pályamunkát postai küldeményként, minden oldalán jeligével ellátva, három nyomtatott példányban és digitális formában (floppy-lemezen, CD-n stb.) is kérjük benyújtani. A pályaműhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve és lakcíme. Ezen a borítékon legyen feltüntetve a pályázó jeligéje is. A külső borítékra pedig kérjük ráírni: Szépirodalmi pályázat.
Levélcím: Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Alžbetínské námestie 1, 929 01 Dunajská Streda
A pályázatok beérkezési határideje: 2007. szeptember 1.
Pályadíj:
10 ezer korona, valamint a Kopócs Tibor által felajánlott Hamletiáda I. című színes rézkarc.
Olvasói különdíj:
5 ezer korona és egy 3000 koronás könyvcsomag.
A pályázatra benyújtott szépirodalmi alkotásokat irodalomkritikusokból álló zsűri bírálja el. A zsűri tagjai: Csanda Gábor, H. Nagy Péter és Keserű József.
A pályaműveket Társaságunk közvetlenül a beérkezési határidő lejárta után közzéteszi saját weboldalán (www.szmit.sk), ahol az olvasók szavazhatnak is arra a szépirodalmi alkotásra, amelyet a legérdemesebbnek tartanak az olvasói különdíj elnyerésére. A szavazók között egy-egy 3000, 2000 és 1000 koronás könyvcsomagot sorsolunk ki.
A díjnyertes mű első felhasználási joga a Szlovákiai Magyar Írók Társaságát illeti meg, és a Bárka című magyarországi folyóiratban jelenik meg a díjátadást követően.
Az ünnepélyes díjátadásra 2007. november 9-én kerül sor Szencen, a II. Őszi Írófesztivál keretében megrendezett irodalmi esten, ahol a nyertes pályamű egy neves színművész tolmácsolásában hangzik el.
A nem díjazott szövegeket a pályázat kiírója nem őrzi meg és nem küldi vissza.

Szlovákiai Magyar Írók Társasága