Lauer Edith zárszava

Szívből gratulálok minden díjazottnak!
Gondolatokban gazdag, értékes eseményen vehettünk részt. A laudációk megalapozottsága és a díjak sokrétűsége, az elhangzottak hitele és mélysége tanúskodik arról, hogy a szlovákiai magyar irodalom fejlődő írásbeliség, olyan kulturális munka, amely betölti hivatását: alkotó módon képviseli a felvidéki régió sajátosságait és életerőit. Értékei impozánsak és tiszteletre méltók. Az idei értékelés során eszembe jutott, hogy mai találkozásunk a hetes szám jegyében történt meg. Kétezerhétben hetedszer osztottuk ki a Posonium-díjakat, támogatásunkból heten részesültek jutalomban. A hetes számot kedvelik a magyar népmesék s a hiedelem is, szerencsés számnak s némileg titokzatosnak tartják. Jó érzés megállapítani, hogy mintha ez alkalommal is ilyen lenne. Gondolok a múlt év tekintélyes irodalmi termésére és a kiváló eredményekre! Ehhez a számmisztikához hozzátennék még egy adalékot! A mai irodalom alapozói, a harmincas nemzedék, melynek képviselőit a kezdetektől ott látjuk és néhányan most is jelen vannak, ez a nemzedék ma 77 éves! Nézzék el nekem a hetes számmal való játékot, mert mi viszont „hetedhét országon túlról” jöttünk és jövünk immár évente, hogy az irodalom segítségére legyünk és ezáltal a szlovákiai magyarságnak is, mert mindkettőt nagyra becsüljük.
Szeretném még megköszönni a kuratórium tagjainak értékes munkáját, s Önöknek is, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
Viszontlátásra 2008-ban!