Napló

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat
Március 15-én a Magyar Köztársaság elnöke átadta a Kossuth- és Széchenyi-díjakat. Kovács András Ferenc, Lengyel Péter, Rakovszky Zsuzsa, illetve dr. Bojtár Endre, Pór Péter és dr. Ungvári Tamás részesült a magas kitüntetésekben. A Magyar Köztársaság elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, március 15-e és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából ítélte oda a kitüntetéseket.
A KOSSUTH-DÍJAT adományozta többek között a magyar költészetet alapvetően gazdagító életművéért:
– Kovács András Ferenc József Attila-díjas és Babérkoszorú-díjas költőnek, esszéírónak, műfordítónak, a Látó című marosvásárhelyi szépirodalmi folyóirat fő-szerkesztőjének a magyar próza fellendülésében jelentős szerepet játszó regényei-ért és novelláiért,
– Lengyel Péter József Attila-, Füst Milán- és Márai Sándor-díjas írónak jelentős költői és figyelemre méltó prózai munkásságáért,
– Rakovszky Zsuzsa József Attila-, Márai Sándor- és Babérkoszorú-díjas írónak, költőnek, műfordítónak.
A SZÉCHENYI-DÍJAT adományozta többek között:
alapvető irodalomelméleti és baltisztikai munkásságáért:
– Dr. Bojtár Endre József Attila-díjas irodalomtörténésznek, műfordítónak, az irodalomtudomány doktorának, az MTA Irodalomtudományi Intézete osztály-vezetőjének nemzetközileg elismert líratörténeti és elméleti munkásságáért,
– Pór Péter irodalomtörténésznek:, sokoldalú irodalmi munkássága és  életműve elismeréseként,
– Dr. Ungvári Tamás József Attila-díjas írónak, kritikusnak, műfordítónak, az irodalomtudomány doktorának, nyugalmazott egyetemi tanárnak.
Március 15-e alkalmából  díjakat adtak át (március 13-án és 14-én), többek között a Magyar Köztársaság Babérkoszorú Díja, a József Attila-díj és a Balassa Péter-díj talált gazdára. A nemzeti ünnep alkalmából a Kiváló és Érdemes Művész Díjakat is átadták.
A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja Díjat adományozták Aczél Géza Jó-zsef Attila-díjas költőnek, irodalomtörténésznek költői és irodalomtörténeti munkás-ságáért (többek között a Tamkó Sirató Károlyról és Kassák Lajosról írt monográfiájáért); Marno János József Attila-díjas költőnek kivételes stílusú és személyes hangú költői életművéért; Térey János József Attila-díjas költőnek, írónak, műfordítónak költői és drámaírói munkásságáért; Dr. Turczi István József Attila-díjas írónak, költőnek sok színű versesköteteiért, regényeiért és drámáiért; valamint (a Parnasszus folyóirat  főszerkesztőjeként) aktív irodalomszervezéséért.
Az oktatási és kulturális miniszter a művészet területén elért esszé- és tanul-mányírói teljesítményéért BALASSA PÉTER-DÍJAT adományozott  Beck András esztétának, irodalomkritikusnak. A Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adta át Hiller István oktatási és kulturális miniszter Petőcz András József Attila- és Márai Sándor-díjas írónak, költőnek.  Kiemelkedő irodalmi tevékenysé-géért JÓZSEF ATTILA-DÍJAT adományozott  többek között Balázs Attila próza-írónak, a Magyar Rádió Művészeti Főszerkesztősége szerkesztőjének és másoknak.

Arany Érdemkereszt Mayer Juditnak
A Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetsége és  Dunaszerdahely városa  március l5-e alkalmából ünnepi fogadást rendezett. Az ünnepségen a Magyar Köz-társaság Arany Érdemkeresztjét vehette át Mayer Judit műfordító, nyugalmazott szerkesztő.
A Magyar Köztársasági  Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át Hunčík Péter  pszichiáter, Gaál Lajos, a Szlovák Barlangok  Igazgatósága Barlangkezelési Osztá-lyának a  vezetője és Pollák Róbert, a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum igazgatója.
A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét adományozták  Mária Kadlečíkovának, az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete Európai és Közép-ázsiai Regionális Hivatala képviselőjének.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Mikszáth-pályázat
Beküldési határidő: 2010. június 15.

Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat szerkesztősége a 2010. évre meghirdeti a Mikszáth-pályázatot. A pályázaton eddig nem publikált, máshol egy időben be nem nyújtott, mikszáthi hagyományokhoz kapcsolódó szépirodalmi művekkel, valamint tanulmányokkal lehet nevezni. A maximális terjedelem: 15 flekk (1 flekk 1350 karakter)
A pályamunkákat 3 példányban, jeligével ellátva (feloldását zárt borítékban) 2010. június 15-ig lehet benyújtani a Palócföld Szerkesztőségének címére (3101 Salgótarján, Pf.: 270).
A pályázatot a Palócföld folyóirat szerkesztősége bírálja el.
A pályázat díjai: I. 100 000 Ft, II. 80 000 Ft, III. 60 000 Ft
Eredményhirdetésre  2010 szeptemberében, a Nógrádi Megyenap és Kultu-rális Fesztivál keretében kerül sor. A díjazott művek közlésének a jogát a Palócföld folyóirat fenntartja magának.