Schwajda György Drámapályázat indil

A Schwajda György Drámapályázat évenkénti kiírásával új magyar drámák születését kívánják elősegíteni.Schwajda György a magyar színháztörténet kiemelkedő alakja, megke-rülhetetlen személyisége volt. Miközben példát adott színházvezetésből-színházépítésből, maradandó művekkel gazdagította a magyar drámairodalmat, igazi hivatása az írás volt.
A megírandó művek tematikája szabad, játszódhatnak a jelenben és a múltban, a világ bármely pontján, de Schwajda György életművének kiemelkedő darabjára (Csoda) utalva tartalmazniuk kell a „csoda” motívumot.
A pályázatra minden olyan magyar nyelvű színdarab benyújtható, amely még nem jelent meg sem nyomtatásban, sem pedig elektronikus formában, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi drámapályázaton, illetve előadási vagy közlési jogával más intézmény nem rendelkezik, és teljesíti a pályázati kiírásban foglalt feltételeket. Egy szerző több művet is benyújthat. A darabokat két – írógéppel írt vagy számítógéppel nyomtatott – példányban kérik.
A pályázat jeligés: az író nevét, címét, telefonszámát külön lezárt borítékban kell a pályaműhöz mellékelni. A pályamunkákat 2011. február 1-jei feladási határidővel „Schwajda György Drámapályázat” feliratú postai küldeményként juttassák el a Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft címére (7400 Kaposvár, Rákóczi tér). A zsűri 2011. március 24-ig hozza meg döntését.
Díjak: Első díj: 1 200.000.-Ft (bruttó összeg)