Tóth Elemér versei

 Krizantémos délután
        Szép krizantémos délután,
        ajtónkon november kopogtat.

        Az élők komor napja ez –
        föl, szívemig kúsznak a holtak.

        A fák sorfala szomorú,
        az ősz ruháján sárga foltok.
        Árvák kegyteljes ünnepe –
        virágos sírok közt bolyongok.

        Szavak nélkül fohászkodom.
        Gyászruhás madarak köröznek.
        Hasogatják kék vásznait
        a békességes, puha csöndnek.


    Már csak…

        Már csak a szobám négy faláig.
        Már csak a könyvekig a polcon.
        Már csak az asztalon fehérlő
        papírokig – dohogom, morgom.

        Már csak az asztalnál a székig.
        Már csak a versig a papíron.
        Már csak a meglódult reményig,
        a tollamig, amellyel írom.

        Már csak a puha, meleg ágyig.
        Már csak az álmot termő csöndig.
        Már csak az ablakban a holdig –
        kerek képén vigyor vöröslik.

        Már csak a gödörig a földben.
        Már csak a rút férgek hadáig.
        Már csak várni, hideglelősen:
        éj lopakszik. A lélek fázik.

    Gyere velem

        Gyere velem – zokog a szél.
        Gyere velem – ragyog az ég.
        Gyere velem – s beszélj, beszélj,

               mert szeretem a hangodat,
               mert számomra te vagy a nap,
               s te vagy a puha alkonyat.

        Gyere velem – a táj remeg.
        Gyere velem – jön ránk a fagy.
        Gyere velem – megvédelek,

               mert mondok bűvös éneket,
               mert elűzöm a rémeket,
               s könnyeket adok – életet.

    Régen királyfi voltam

        Régen királyfi voltam,
        holdfényben kóboroltam.

               Szerelmeket kerestem,
               mert ahhoz volt csak kedvem.

        Gyöngédséget reméltem,
        de kétely volt a részem.

               Magány. Tékozló hajnal
               járta a táncát rajtam.

        Vadállat nyargalt este,
        a végtelen terekre.

               Hol hosszú, szívós kínban,
               aggályok között nyíttam.
        Hol láncolt szívvel álltam,
        s átkozódtam. A társam,

               a semmi maradt rendre,
               ég talpára szegezve.

        Egykor királyfi voltam,
        holdfényben kóboroltam,

               s a langyos virradatban
               ébredtem rá: Tavasz van!

    Az éjszaka dala

        Az éjszaka
        hűvösödő köpenye
        a falu fölé lebben.

        A kenyérillatú szél
        a konyha felől közelít
        a gyökérfogakkal földbe
        harapó eperfához,
        minden igazi porta,
        minden igazi gazda jelképéhez.

        A hasas égbolt
        éppen csillagokat fial
        az egyre mélyülő sötétségbe,
        s a hold fényes,
        ezüst csipkéket terít a tájra,
        ahol a források szemét
        kóbor őzek nyalogatják.

        Zsibongó madarak karcsú fák hajában.
        Cirpelő tücskök vén bokrok homlokán.
        Vicsorgó ebek rozzant palánkok mögött.

        Az éjszaka dala:

        Csönd!

    Játék

        Örökké
        fényes hidakat vertem hozzád.
        Reméltem,
        az örömöd azon hozod át.

        Örökké
        a remény kaptatóját jártam.
        Reméltem,
        találkozunk hűségben, vágyban.

        Örökké
        kapaszkodtam volna a fényre.
        Reméltem,
        csillagnak állsz fölém az égre.

        Örökké
        biztattam magam fájva, esdve.
        Reméltem,
        hitet varázsolsz a szívembe.

        Örökké –
        mint kit az élet már kifosztott.
        Reméltem,
        megtréfáljuk együtt a sorsot.

    Látomásos dal

        A napok véres bozótján taposva
        a sebzett este lábad elé hever,
        s kuvikhangon nyöszörög fájdalmában.

        A szél virágokat sikoltva rohan
        neki az árva domboldalnak, ahol
        fehér zászlaját lobogtatja a meggy.

        Egyébként minden nyomorultul csöndes.
        A csillagok egymás hátára másznak,
        s az ezüstfejű pásztor képe ragyog.
        A karom őserdejében megbúvó
        simogatás éppen indulni készül,
        hogy megérintse a botor világot.

        Látod?! A sebzett napok, esték szíve
        kalimpálva veri az öreg időt,
        és mindannyiunknak fogja a kezét.

    Nehéz út
                  Gyüre Lajosnak szeretettel

        Nehéz az útja annak,
        kinek tiszta a lénye,
        vén szívébõl harapnak
        a tolvajok ebédre.

        Nehéz az útja annak,
        akiben fáj a lélek,
        akit magára hagytak
        már régen a tündérek.

        Nehéz az útja annak,
        aki nem tud hazudni,
        akit rendre becsapnak,
        kinek nincs hová futni.

    Nehéz az útja annak,
    ki szembemegy az árral,
    aki minden kalandnak
    a sûrûjébe lábal.

    Nehéz az útja annak,
    kinek békés a híre,
    akin mások aratnak,
    kinek nincs igaz híve.

    Nehéz az útja annak,
    kiben szelíd a lélek,
    vén szívén lakomáznak
    hiú, öntelt sintérek.