Holmi

ÉVFORDULÓ
120 éve született DARVAS JÁNOS (1891. április 3. – 1945. január 13.) költő, műfordító, újságíró; április 3-án lenne 70 éves KOPASZ-KIEDROWSKA CSILLA (1941. április 3. – 2009. június 4.) műfordító; 60 éves lenne április 12-én DUSZA ISTVÁN (1951. április 12. – 2002. január 9.) hírlapíró, színházi író, irodalom- és színikritikus. 15 éve, 1996. április 15-én hunyt el KLIMITS LAJOS színműíró, rádiódramaturg, kiadóigazgató (született 1935. március 27.); 5 éve, 2006. április 12-én halt meg TÖKÖLY GÁBOR régész, történész, műemlékvédő (született 1952-ben).

KÖSZÖNTŐ
90. születésnapját ünnepli április 1-jén KOLLER GYULA katolikus egyházi író, szerkesztő; 80 éve, április 18-án született MÁCS JÓZSEF író; 65. születésnapját ünnepli április 6-án GÁGYOR PÉTER drámaíró, író, költő, színházi rendező; 55. életévét tölti be április 6-án LISZKA JÓZSEF etnográfus, néprajzkutató. Gratulálunk!  

HOL, MI
A pozsonyi Romboid közelmúltban megjelent ez évi 1. számában Život dlhý takmer štyri týždne címmel  részletet közöl Grendel Lajos Négy hét az élet című új regényéből Karol Wlachovský fordításában. További részletek jelentek meg az író új regényéből az Alföld feb-ruári és márciusi számában.  

A pécsi Jelenkor februári számában POLGÁR ANIKÓ versei olvashatók, illetve közli a lap N. TÓTH ANIKÓ interjúját a költőnővel.

A Szlovákiai Magyar Írók Társaságának kéthavonkénti lapjában, az Opus ez évi első (feb-ruári) számában egyebek mellett FELLINGER KÁROLY, NÉMETH ZOLTÁN, VARGA IMRE, KULCSÁR FERENC és SZÁSZI ZOLTÁN versei, továbbá ARDAMICA ZORÁN novellája és POÓR JÓZSEF dokumentumprózája, illetve TŐZSÉR ÁRPÁD, MÉSZÁROS ANDRÁS és KMECZKÓ MIHÁLY naplórészletei olvashatók, valamint közli a lap GRENDEL LAJOS értékelését az elmúlt évi Arany Opus Díj pályázatról, H. NAGY PÉTER emlékezését Bodor Béláról és MIZSER ATTILA recenzióját POPLGÁR ANIKÓ Régésznő körömcipőben című verseskötetéről. A szóban forgó lapszám mellékletében a Szlovákiában az elmúlt – 2010-es – esztendőben megjelent magyar könyvek címjegyzéke olvasható CSANDA GÁBOR összeállításában.

A Magyar Műhely 2011/1-es (155.) számában Juhász R. József fotóit közli.

CSÁKY KÁROLY Szakrális emlékeink nyomában című könyvsorozatáról ír a magyarországi Kemencei Krónika ez évi 1., februári száma (Egyházi és világi emlékek a Palócföldről). A Nagyorosziban kiadott Börzsönyi Helikon februári száma Csáky Károly Újkori parancs című versét, valamint Leszenye szakrális emlékei című képes helytörténeti írását közli.

Február 11-én Ekecsen, gyermekkorának színhelyén találkozott olvasóival NAGY ERIKA író, akinek Zsákutca című könyvét BALÁZS F. ATTILA költő, író, az AB-ART Kiadó igazgatója mutatta be. Közreműködött még MONOZLAI FLÓRA pályakezdő költő és a Tűzvirág énekegyüttes.

Február 15-én MIZSER ATTILA költő, író, március 2-án pedig a magyarországi Gerevich András költő, műfordító volt a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Hungarisztika Tan-székén NÉMETH ZOLTÁN egyetemi tanár, költő, irodalomtörténész vendége, beszélgetőtársa.

Február  22-én a Pozsonyi Casinóban BALASSA ZOLTÁN művelődéstörténész, publicista Mit jelent Kassa egy magyar embernek címmel tartott előadást. A budapesti Hitel februári száma a közíró A mellény újragombolása című terjedelmes elemző publicisztikáját közli.

Február 28-án a budapesti Kossuth Rádió Kultúrkör című műsorában Antall István beszélgetett Molnár Imrével annak Jerzy Popieluszko élete és halála című frissen megjelent könyvéről.

A pozsonyi Kalligram márciusi számában NÉMETH ZOLTÁN közöl terjedelmes értékelést Irodalomtörténet a határon címmel GRENDEL LAJOS A modern magyar irodalom története című monográfiájáról.

A Szegeden megjelenő Tiszatáj márciusi számában NÉMETH ZOLTÁN Meztelen állat című, valamint CSEHY ZOLTÁN négy verse mellett (Beteg faun Kurtágot játszik; Végül is; Akkor még nem ismerte Don Ottaviót; Carmignola Pienzában hegedül) Orcsik Roland A levakart állatbőr című email-interjúja olvasható Csehy Zoltánnal, s recenziót közöl a lap a József Attila-díjas költő Homokvihar című verseskötetéről (Gaborján Ádám: Intellektuális mészárlás).

A debreceni Alföld márciusi számában – GRENDEL LAJOS regényrészlete mellett – NÉMETH ZOLTÁN két verse is olvasható (Nyelvhamu; Tájnyelv). A Békéscsabán készülő Bárka online internetes portál márciusi frissítéseiben is folytatódnak Németh 2010 októberében kezdett blogjai.

A március 1–4. között Pozsonyban megrendezett Esterházy János Emléknapok keretén belül március 1-jén A Magyar Köztáraság Kulturális Intézetében ŽILKA TIBOR irodalomtudós, valamint SIMON ATTILA történész, továbbá František Mikloško, a Szlovák Parlament volt elnöke közreműködésével bemutatták MOLNÁR IMRE Kegyelem életfogytig című Esterházy János-könyvét. A mártír politikus és közéleti személyiség születésének 110. évfordulója emlékére március 9-én a pozsonyi ferencesek templomában, március 13-án pedig Budapesten, a Belvárosi Ferences Templomban került sor emlékmisére. Március 11-én a magyar fővárosban az Országgyűlés felsőházi termében tartottak a magyar államélet, országgyűlés és kormány legmagasabb rangú vezetőinek részvételével emlékülést, majd megkoszorúzták a mártír politikus Szép utcai emléktábláját, ahol Nagy János szobrászművész mondott ünnepi beszédet.  Március 13-án a nyitraújlaki római katolikus templomban Esterházy János-emlék-táblát avattak. Március 14-én Kassán is Esterházy János Emléknapot tartottak, ahol ez alkalomból a Csáky–Dessewffy palota udvarán felavatták Esterházy mellszobrát.

Március 2-án az érsekújvári KultúrKorzó látta vendégül SIMON ATTILA történészt az Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban című könyvének megjelenése alkalmából (beszélgetőtársai JUHÁSZ R. JÓZSEF és  H. NAGY PÉTER voltak). A könyvet március 17-én Dunaszerdahelyen, a Budapest Kávézó Vámbéry Irodalmi Estek sorozatában KOVÁCS LÁSZLÓ történész értékelte, a műsort VAJDA BARNABÁS művelődéstörténész vezette.
Március 3-án, a dunaszerdahelyi Budapest Kávézó Vámbéry Irodalmi Estek sorozatában  KMECZKÓ MIHÁLY leÉpülésem naplója című posztumusz művének első kötetét KULCSÁR FERENC író, költő értékelte, az estet TÓTH LÁSZLÓ, a kötet közrebocsátója és gondozója vezette.

Március 4-én tartotta meg soron levő ülését Dunaszerdahelyen a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának választmánya.

Március 5-én Budapesten a Figurina Bábszínház Fers Klára rendezésében bemutatta VARGA IMRE Pókvári mese című, pályázati díjat nyert verses bábjátékát.

Március 10-én Dunaszerdahelyen, a Budapest Kávézó Vámbéry Irodalmi Estek sorozatában VIDA GERGELY Horror klasszikusok című verseskötetét CSANDA GÁBOR mutatta be. Az estet H. NAGY PÉTER irodalomtörténész, kritikus vezette, a költő verseiből CUCZ ENIKŐ olvasott fel.

Március 11-én Dunaszerdahelyen a Szlovákiai Magyar Írók Társasága szűk körű rendezvé-nyen köszöntötte a hatvanéves ALABÁN FERENC irodalomtörténészt, kritikust. HODOSSY GYULA, a Társaság elnökének köszöntő szavai után az ünnepelt munkásságát SÁNTA SZILÁRD irodalomkritikus, illetve František Andruška szlovák író, irodalomtörténész méltatta.

Március 11-én TÓTH ELEMÉR költő szerepelt író-olvasó találkozón a felsőszeli alapiskolások körében, melynek házigazdája Jakubecz Márta író, pedagógus volt.  

Március 11-én Budapesten kiosztották az ez évi József Attila-díjakat, mellyel többek között lapunk munkatársát, szakmai tanácsunk tagját, a kolozsvári Korunk főszerkesztőjét, BALÁZS IMRE JÓZSEF költőt, írót, irodalomtörténészt is kitüntették. Szerkesztőségünk és olvasóink nevében gratulálunk!

Ugyanezen a napon a képzőművészet, az iparművészet és a fotóművészet, illetve az ezek határterületein végzett kiemelkedő művészettörténészi, művészetírói, műelméleti, műkritikusi tevékenységéért Németh Lajos-díjat kapott HUSHEGYI GÁBOR művészettörténész.  

Március 12-én Pereden mutatták be a pozsonyi Színművészeti Egyetem magyar hallgatói Pierre Corneille Az illúzió című komédiáját SZÁZ PÁL rendezésében. Az előadással rövidesen részletesebben is foglalkozunk.

Március 12-én, szombaton a budapesti Bartók Rádió Irodalmi Újság című műsorában beszélgetés hangzott el TÓTH LÁSZLÓVAL, lapunk főszerkesztőjével az Irodalmi Szemléről, amelyet március 14-én a Kossuth Rádió Kultúrkör című műsora, majd a Határok nélkül című műsor is megismételt. A Békéscsabáról szerkesztett Bárka online című internetes portál Szabó Tibor Benjámin beszélgetését közli Tóth László főszerkesztővel (http://www.barkaonline.hu/megkerdeztuek/1947-megkerdeztuek-toth-laszlot).

Március 12-én JUHÁSZ KATALIN Történetek halálon innen és túl című recenzióját közölte az Új Szó BARAK LÁSZLÓ A halálnepper című verseskötetéről.