Csehy Pozsonyban („Az a kis zaj az ostyán” — Csehy Zoltán-versszimpózium)

Csehy Pozsonyban („Az a kis zaj az ostyán” — Csehy Zoltán-versszimpózium)

szeptember 25., Pozsony

 

(4’ 33”-ban a kortárs magyar irodalomról[1])

 

 

1’ 00”              „Az a kis zaj az ostyán” címmel rendezte meg a Fiatal Írók Szövetsége

                      irodalmi sorozatának egy következő darabját

                      a Pozsonyi Magyar Intézet falai közt. A szeptember 25.-én

.                        megvalósult FISZ irodalmi karaván egy olyan kezdeményezés,

.                        amely a tér tükrében mutatja be kortárs magyar írók egy-egy művét.

 

10’’                   Az eddigi szimpóziumok egyike például Térey János Zártkert c. verséről szólt,

.                        melyet Vámospércsen, a Térey család egykori kertjében rendeztek meg,

.                        vagy egy másik Lanczkor Gábor Ság-hegy verseiről,

                      mely esemény a megbontott vulkánkráterben valósult meg. De a listának ezzel

                      korán sincs vége.

 

20”                  A pozsonyi megálló Csehy Zoltán Cage Pozsonyban című versét állította

.                       a figyelem középpontjában. A mű John Cage avantgárd zeneszerző 1992es

.                       pozsonyi látogatása kapcsán született, és Cage utolsó (elképzelt) koncertjéről szól,

.                        amely Csehy Homokvihar (2010) c. kötetében jelent meg.

 

30”                  Bár az irodalmi találkozóra nem a több mint húsz éve Cage által is

                      látogatott koncertteremben került sor, de a program utolsó pontja a Camerata

                      Zürich koncertjének meghallgatása az említett helyszínen zajlott le.

 

40”                  A megnyitón a PMI igazgatója köszöntötte a megjelenteket,

.                        majd Korpa Tamás nyitotta meg a találkozót, ismertetve az irodalmi karaván

.                        lényegét és az aznapi programot.

 

50”                  Elsőként Borsik Miklós (a József Attila Kör szerkesztője, irodalomtörténész) beszélt

.                       Csehy verséről. Borsik a verset megelőlegező lábjegyzet felől közelítette meg a

.                       szöveget, amelyben szigorú instrukciókat kapunk a szöveg olvasásával kapcsolatban.

 

2’ 00”              A vers olvasása közben be kell tartani a megadott időkorlátokat,

                      olvashatjuk a lábjegyzetben.

                      Ezt a kiszabott időt Borsik, a halálhoz való folytonos és szorító közelítéshez

.                        tartotta hasonlatosnak. Majd felmutatta a szövegbe ékelt instrukciók és a vers

.                        tartalmi összefüggéseit is.

 

10”                  Felhívta a figyelmet, hogy a  mű alcíme, az előadó utolsó 10 perce,

.                       tulajdonképpen nem csak Cage halálát előlegezi meg,

.                       hanem képletesen a vers elolvasásával mi magunk az olvasók is belehalunk

                      a szövegbe (az erőltetett tempóba).

 

20”                 A következő előadó Németh Zoltán (költő, irodalomtörténész),

.                      akinek elemzése már a vers címénél is tovább időzött.

 

30”                 Megemlítette Michal Murín és Milan Adamčiak nevét is.

                     Az előbbi Csehy versével megegyező címen közölt egy újságcikket

.                      Cage látogatásáról (Cage v Bratislave), az utóbbi, a „szlovák Cage”ként is emlegetett

.                      Adamčiak volt az, akinek kérésére Cage ellátogatott Pozsonyba.

 

40”                Németh a továbbiakban főleg Csehy költészete és a zene

.                      közti mély kapcsolatról beszélt, kimutatva a versben ennek

.                      nyomait.

 

50”                  Elmondta, hogy Csehy mindig is szeretett megkötéseket

                      alkalmazni szövegeiben (fordításaiban), és bár a Cage Pozsonyban

                      formailag szabad vers, mégis egy cage-i adaptációról beszélhetünk,

.                       melybe Cage szerzői szándékai kódolódnak.

 

 

3’ 00”              Továbbá Németh rámutatott a szöveg erotikájára is, vagyis a szöveg

                      pontosan kiszámított mozgására. Majd elemzését lezárva kijelentette,

.                        hogy a Cage Pozsonyban nem vers, hanem zenemű, Csehy pedig

                      ebben az esetben nem költő, hanem zeneszerző.

 

10”                  A harmadik, és egyben utolsó elemzés Székely Örs (költő, irodalomtörténész)

                      szájából volt hallható.

                      Székely első lépésként elhelyezte a csehy-szöveget a kötetben.

 

20”                  A Homokvihar szerkezetének felosztásáról beszélt:

.                        az első könyvet, a Nottetempót, és a kötetben található másik könyvet,

                      a Homokvihart állította szembe egymással, és vetette fel hasonlóságaikat.

 

30”                  Székely megállapította, hogy a szóban forgó vers hiába van tele

                      fikcióval, ugyanakkor mégis a testiségre, (a Németh által már emlegetett

.                        erotikára) koncentrál.

 

40”                  Elemzése végére eljutott a már szintén emlegetett halál

                      motívumhoz, mely szerint a Cage Pozsonyban akár egy halál-vers is lehet,

.                        melynek célja a halál folyamatának megragadása.

 

50”                  Az elméleti szövegek elhangzása után Lesi Zoltán folytatott kötetlen

.                        beszélgetést Csehyvel. Lesi első kérése az volt, hogy olvassa fel a költő

                      a reflektorfénybe állított verset, hogy maga Csehy képes e betartani

.                        a saját maga által felállított szabályokat.

 

4’ 00”              A bravúros felolvasás után megtudhattuk,

                      hogy a vers megírása közben a költőt a zenei gondolkodás

                      megértése izgatta igazán, valamint megfigyelni

                      és kikísérletezni egy formateremtő struktúrát.

 

10”                  Elmondta, hogy a vers majdnem összes perce Cage technikáival, darabjaival

                      dolgozik, továbbá, hogy Cage mintájára bőven találhatóak a versben

                      jelöletlen James Joyce idézetek is. A versalkotás folyamatába való betekintés

.                        után Lesi jövőbeli terveiről és a zenével való kapcsolatáról kérdezte Csehyt.

 

20”                  Csehy több munkán is dolgozik jelenleg,

                      köztük következő, készülőfélben lévő

                      kötetén, amely nem a zene, hanem a festészet, de főleg a színek világa felől fog

                      majd várhatóan megszólalni.

 

30”                  A már említett koncertre való átvonulás előtt

                      az estét az az örvendetes hír zárta, hogy a pozsonyi Csehy-szimpózium nem az

.                        utolsó megállója a FISZ irodalmi karavánnak. Korpa Tamás bejelentette, hogy

.                        jövőre Debrecenben

 

33”                  Borbély Szilárd írásai kerülnek

.                        a kortárs magyar irodalomra fordított figyelem górcsöve alá.

 

fényképek: Új Szó, Somogyi Tibor

[1] olvasás közben az időkorlátot nem muszáj betartani.

 

 

 

Mellár Dávid

(1992, Pozsonypüspöki) a pozsonyi Comenius Egyetem kiadványszerkesztő szakos hallgatója, Dunaszedahelyen él. Verseket, novellákat közölt az Irodalmi Szemlében és Kalligramban.