Bizánci költők (Polgár Anikó fordításai)

Eusztathiosz Makrembolitész

Találós kérdések

A földön járok és magasba felfutok,
felgerjedek a fától, bár nem szeretem:
ha egyszer mégis átadom magam neki,
az ő révén teltebbre érek, duzzadok,
s a földről egyre feljebb ágaskodhatom.
(Megfejtés: tűz)

Három szótagból, nyolc betűből állok én.
A gyermekem egy állat és négy lába van:
rájössz, ki ő, csak vágd le első szótagom.
(Megfejtés: kankalin és kan)
Iószéph Hümnographosz

Kánon a 740. október 26-i
földrengés emlékére
(részlet)

Mily rettentő a te haragod, melytől
megóvtál minket, Uram, és nem döntötted porba
a földön minden építményeink.
Hálával áldunk ezért és örökké magasztalunk.

A tökéletes fenyítésben te örömed
leled, nagyúr, miközben úgy rázod meg az egész földet,
mint egy hitvány levelet,
s megerősíted a hívők hitét, Uram.

Ments meg mindnyájunkat az iszonyatos földindulástól,
és ne hagyd, Uram, hogy végleg elpusztuljon
örökséged, mely számos bűnével
hergel föl téged, ki oly nagylelkű vagy.

Oltalmadat kérve kiáltunk hozzád, Isten szent anyja,
mutasd meg szokásos könyörületed a város
és a nép iránt, s a hatalmas
földindulástól és a haláltól minket szabadíts!
Ióannész Küriotész–Geometrész

II .Nikephorosz Phokasz császár1 jobb kezére

Nikephorosznak, császárunknak jobb keze
egy Paktolosz,2 mert dől belőle az arany.

1 II. Nikephorosz Phokasz (Kappadokkia, 912 – Konstantinápoly, 969) 963–969 között uralkodott. Felesége és annak szeretője, a későbbi Ióannész Tzimiszkész császár gyilkolta meg.
2 A Tmolosz-hegységből fakadó folyó Kis-Ázsiában (Lüdiában), a Hermosz mellékfolyója. A mai törökországi Sarabattal azonos. Régen aranyban volt gazdag, innen származott Kroiszosz (Krőzus) király mesés gazdagsága is. A mítosz szerint ebben a folyóban fürdött meg Midasz király, aki korábban olyan képességet kapott, hogy minden, amihez hozzáért, arannyá változott.

II . Basziliosz Bulgaroktonosz1
végrendelete

Bár más császárok, jól tudom, nem ily helyen
nyugszanak, mégis az a végső óhajom:
engem, bíborban született Baszilioszt
temessenek a hetedik mérföldkőhöz2,
ott pihenjem ki azt a sok fáradozást,
amit örömmel tűrtem el csatáimban.
Dárdám nem látta senki megpihenni még,
mióta az égi király kiválasztott
a trónra engem, teljhatalmú, nagy királyt,
hisz végigvirrasztottam én az életem,
védelmezvén az új Rómának sarjait,
egyszer nagy bátran szálltam síkra nyugaton,
máskor pedig a napkeleti végeken.
Tanúk erre a perzsák és a szkíták is,
abaszgok,3 grúzok, szaracénok s arabok:
emberfia, ha erre jársz s látod e sírt,
cserébe sok csatáimért mondj egy imát.

1 Bizánci császár (976–1025).
2 A hebdomon, a hetedik mérföldkő volt a császári diadalmenetek kiindulópontja és az egyházi körmenetek végpontja. Konstantinápolytól 10 km-re volt.
3 A nyugati Kaukázus lakóinak régi neve, Kolkhisztól északra éltek.
Egy Szűz Mária-képre

Hogy gyönge teste s lelke kapjon új erőt,
a szűz testűről, tiszta lelkűről képet
festtet Ióannész. Földi itt e kő s arany,1
de isteni Ige, a művészet tiéd.

1 Feltehetőleg egy mozaikképről van szó, arany háttérrel.

Ióannész Mauropusz Eukhaitész
(1000 körül s zületett)

Egy király imája

Királlyá tettél teremtményeid fölött,
alattvalóim egyben szolgatársaim.
De bűn terhel, a bűnöm szolgálom csak én:
Uram, bírám, az ostorodtól rettegek.
Ismeretlen bizánci költők

Mária látogatása
Erzsébetnél
(Görög A ntológia, I , 45)

Látta repesve a jós-magzat, hogy a méhed egy istent
rejt, és hálaimát zengtél, te, az anyja, az úrnő.
Krisztuss zületése
(Görög A ntológia, I , 37)

Kürt szól, villám csattan, a föld reng most, pedig egykor
csendben léptél át szűz öle zárt kapuján.
A Szent Szophia
tabernákulumának
felirata
(Görög A ntológia, I , 1)

Tévelygők rombolták le itt a képeket,
Jámbor császárok állították fel megint.

Polgár Anikó fordításai

Eusztathiosz Makrembolitész (12. század): bizánci költő, regényíró, a Hüszminé és Hüszminiász története című görög regény szerzője.

IÓSZÉPH HÜMNOGRAPHOSZ (810 körül, Palermo – 886, Konstantinápoly): bizánci himnuszköltő, a liturgikus költészet egyik legnagyobb alakja.

Ióannész Küriotész –Geometrés z (930 körül, Konstantinápoly – 1000 táján): bizánci költő, katona, szerzetes, a makedón reneszánsz idejének meghatározó alakja.

IÓANNÉSZ MAUROPUSZ EUKHAITÉSZ (1000 körül, Paphlagónia – 1070 körül, Konstantinápoly): bizánci költő, teológus, tudós, a konstantinápolyi egyetem tanára.