Cselényi László versei

Anti-ars Poetica?
1
A por pedig fekszik a szakadékban. Robogó selymek pisla-mécsese
Következik az éden Egytől egyig állomás Sötét zsebek Határállomás

2
Elképesztő idegvillany Súlyos csöppek az agy falán Elindulni a cövekek hiányán Füst-faragta gyalogúton Villany-éden Pedzeni a
percet Hiszek benne hogy emberagy Újra meg újra fel Akut hengerágyban
elektro-szivárvány Ha lesz belőle alagút Dölt homok Samotfagy Bőrbeteg füvek Látszik belőle egy-egy sors-nyereg Szaggatott bőre Bőrsovány szalonna Kavics-ágyék Hízott lúdfenék Csatorna-mellek mégis áll a fa(sz) Fizetett szégyen Elképesztő Ideg-zuhany

3
Mégis mit kéne mondani? Sorban állni mint a csontok Robbanó verem Áhítat-korom Borotva-élvezet Süppedő sorok Csonka termek fog-szilánkja Szilánk-tengeren Benne fék-arany Borosta Mégis mit kéne mondani?

4
S a szavak ömlenek Csak ráfeküdni a papírra Vers lesz belőle? Mennyi vers? Ezer éve Tízezer éve Sumér himnuszok Egyiptomi halotti versek Védák bokrai A Si Kibg halmai Vers lesz mindenből Mi a titka?

5
A kulissza Elrejtőzni a képek erdejében A csíra-gondolat Napfényre kí-nálkozó mellek Amint kiszakadnak a kéjek anyamé/h/denéből Közhellyé aljasul Mi hát a titka? A kulissza?

6
Ilyen közhelyeket leírni Mi legyen hát velem? Kulissza-verem? Csonttemető Rohanó ágyak (ez lábak helyett) hogy elkerüld a…

7
Innen már csak egyfelé vezet az út Vissza semmi lehetőség Tehetségtelen kráterek A féltüdődet értük odaadni A pálmaerdőt szétszakadni Az ittlét sűrű függönyein át Szövik az ujjak bársony-függönyén a rue Mouffetard teaházai Jössze a Cenaier dzsungelén keresztül Xenakis érszorító muzsikája Nem is muzsika csillagközi tőr ez A föld szunnyadó hasaalja Világos sötét Mint a zöld a sivatagban

8
A lét s a nemlét közös pillanata A halál sarkig nyitott utcaláda Kavicsokkal körülhajigálva Rétjeinken kavics nem terem Az utca lányok becsukott szemérme A fű amelyen rét nem boldogul Az ökör szeme tehén szeme Pierre Henry metamuzsikája A Práter roncsai

9
Lába előtt bugyborékol a semmi Az ittlét sűrű árnyék-függönye  Hogy érzékeltem hiányod? Datolyafák tükre a szemében Nem is muzsika tőr ez mint a fűz Világosbarna mint a tűz a zivatarban

10
Rohanj költő ne félj hogy majd elvesznek Rohadj Megaláztatod fokhelye Gondoskodnak róla hogy legyen miről írhass Nagyfőnökök Nagyseggű szeretők Eredj költő ne félj te légy a vesztes Meggyaláztatásod foghegye Gondoskodnak róla legyen semmiről írhass Vagyfőnökök vagyseggű szeretők Kopasz költő ke- félj

11
Tűzedény Vitorla-lélek Szivárvány szakál Kemence-lábnyom Szék-sivatag Szűz-redény Fotogén fenyő Kaotikus szárny Pergamen-leves

12
Abárolt szalon ábécé bamba ablak-fekete ábra-fehér abrak-óceán abrak-fotogén ábránd-józan ábrázat-sötét abroncs-eledel

13
A páfrány-erdő zöld kristály-tollai A zöld banda-kopoányu csönd…

1968–70

Golgota

1
Az út amelyen jöttek csontig teleaggatva zöld csillagokkal
a keselyűk mögöttük drótkötelekkel fonva a nyakukba
nyakukon kígyó-bikacsökkel sohasem látott fürgeséggel
kúszik százezer hangya

2
Érteni kellene föl kéne kutatni a bíborzöld eget az olajkék fákat
fák koponya törtjét könyvek kotta-könnyét kármin-özönét a barokk muzsikának
az út amelyen jöttek csillagokkal tüzve tömpe gomblukamba
vízben nézi magát számolgatja magát harmincezer hangya

3
soha megmérheted a hangyapontyok számát soha meg nem érted
soha befuthatod a gyalogutak milliárdját soha meg nem érted
soha elmondhatod összes hiszekegyét a híveknek soha meg nem érted
hogy azon az úton amelyen érkeztél mi volt legnagyobb tévedésed

4
érteni kellene föl kéne mutatni a majomsrég eget a majombölcs fákat
kottafejek görcsét kárminkezek gyöngyét görcseit a barokk muzsikának
az utat a részeg csillagokkal tűzött bikacsökkel űzött tömpe gomblukadba
tóban  méri magát számolgatja  magát harmincszázezer hangya

5
az út amelyen jöttem a szüntelen viharban zuhanyban bőrig ázott
a csillagok mögöttem magyarázni jöttek megérteni próbálták a kirágott
bikacsök-karokkal kígyóbőr-marokkal érthetővé tenni a megrágott
a soha meg nem értett meg nem magyarázott mert megérthetetlen igazságot

Miért?

    A képzelet akkor is élvezet A földön a magok oszlásnak indultak éppen Az isten háta mögött ébredeztek a sarki fények Utcalányok szerelmétől volt csú-szós az éji pályaudvar Ezer éve? Tízezer éve? Hisz itt minden talpalatnyi zöldért Elektronok közveszélye
    Szokás-rovat Hagyomány-fogat S a hó tovább hergelte a latrot Az egyke például Miért nem álltatok ellen? Én próbáltam mondja de a lány Tudja nagyon szép leány volt majd meghaltam érte Kilincsek Kimeszelt Temlomjáró vágy volt
    S a földben a magok s az égi pályaudvar Hangos sarki férgek Ébredező utcáfrászok Szellemétől tízezer évre Szokásaik egy nyalatnyi bőrért Szikkadt sarkú kéjek Fehér botok Nagyon szép leány volt Vagy talán maguk még ma is? Éhezik a rosszsebb  Soha még ilyen termésünk nem volt mint az idén Akkor hát miért? Miért Miért Miért?

Falak

Falak Piszkos-fehér falak Piszkos-sárga falak Piszkos-kék falak Piszkos-zöld falak Piszkos-szürke falak Ki mondotta hogy az élet az elkopás művészete?
Utak A gyerekkor útjai Falak A gyerekkor falai Húsz éve nem látott utak Húsz éve nem látott falak
Mesébeillő fejezet A gyerekkor színpadai huszonkét évi távollét után Hu-szonkét éve? Hová suhant az a huszonkettő? Mi lett vele?
Falak Ólomszürke falak Ólomfekete falak Ólomkék falak Ólomzöld falak Ólomkonok falak Konoksárga falak
Konok-sárga falak Konok-fehér falak Konok fekete falak Konok-kék falak Konok-zöld falak Konok-szürke falak
Ki állítja hogy az élet a túlélés művészete?

Álomjáték

1
előre hátra mondta képzelet-heg / belőle érzi sebesen a gombok
kinyírja az se kénytelen zavarja / süvegére egy nagy rakás kidől
diófa-gomba segitette rétes / sütötte karja bogaras kiírta
egy-egyre vesztett pártalan ha mondta / sehonnan jötte kártyaparti rév

2
kinyirta benne lagziban belőle / előre hátra sorozatosan
sorára várva fokozott teherben / teherbe esve lagzi lesz ha van
sütötte köpte  mind a két szemét / belőle érzi reszket mint a nyárs
szőlőhegyére zavarta e test / szerette combja széthasíta lift

3
mögötte homlok etette szakálla / kéken filmezte képes híradó
a láthatatlan szövetek mögötte / sziámi ikrek analfabékák vad
tabletta este kifeszíti lába / keresztbefogja néha átkarolt
fogadja hívja számtalan kibírta / méhének ökle szorosan fogad ma
4
érzésteleníteni doboza jó / hajókiránduláson jöttek össze
patakra szopja hidrogénezetten / oszcillátorral orrabukva jó
kiköpte öle kénytelen födémnek lagzija lesz ma utcavég a háza
diófa szobra kié a menyasszony / szemétkosárba dobta azután

5
elöre hátra mondta végtelen / megérteni hogy súlya mint a szöcske
méhének öble szoros befogadja / kitágul kettéválik elhasal
filmezte képes híradó belöle / sebesen érzi pattognak a gombok
sorára várta sorozatra kötve / szemétkosárba széthasítani

6
de csak a bögre bulvárain át / de csak a szöcske hónaposszobáit
 a kétféle hasítatott utcahosszat / megérti ö se született hurokban
szölöhegyére kifeszíti rázza / fotóit szokta mutogatni ráma
farát akárhogy próbálja kerülni / ki látja kára megszakítja ing

7
öröme érdek öröke temérdek / mit tudja ő hogy ki lakik mögötte
megcélozza nem talál a türelme / hajókiránduláson jöttek össze
patára fosztja született szurokban / ő se noha vége hidrogénezett sejt
kifullad többre nem futotta ő se / pattog a gombok sodra azután

8
lagzija lesz ma kerülte egész nap / szakasztott apja temérdek üröm
kiszopta törte népes híradóbank / látta de meg sem ismeri ha nincs
mellette anyja mindez évek óta / tíz éve több se mondta képzelet se
temérdek rázza szétfeszíti álma fotóit szokta mutogatni sem
(1970)