Ayhan Gökhan: Peloponnészosz; Elhervadt, hímvessző, vér; Korty, durva, föld (versek)

Peloponnészosz

„Ismétlésre nem maradt idő.”
Marcin Wicha
(Mihályi Zsuzsa fordítása)

Vas Vikinek

Háromszáz kilométer választ el a tartózkodási helyedtől, mint
a peloponnészoszi háborút az athéni színház alulról hetedik
ülőhelyén figyelő nézőtől. Antik arcaink földrajzi helye, nö-
vényzete és állatvilága ismeretlen, mint a színészi játék minő-
sége és a hangmagasság abban a gyűrűben, amely az antik és
a modern kultúrát eljegyezte, ebben én nem foglaltam állást,
melyik maszk állna jól a Budakalász felé tartó HÉV-en Szo-
phoklészre gondoló férfin, abban én nem foglaltam állást, mi-
lyen a konyhából a szoba felé tartó lábaimhoz tartozó törzs te-
tején a Rád-gondoló arcom, apró kis tragédiám, hogy a távolság
nem mérhető meg mint történelmi dátum, apró kis tragédiám,
hogy a távolság az összeadott történelmi dátumok összege há-
romszor, lépcsőn tart lefelé a testem, a hangod eltakaró maszk
ebben a görög színházban a tér kivonata, a hangodról félrecsú-
szott maszk a peloponnészoszi háborút túlélt perzsa férfi elve-
szítette cipő, ez a hang a történelembe nem lép be, ez a hang
a történelmen kívüli zóna akusztikája, Rád gondolok, mióta
megszülettem, ez túlzás, mint Kreón ambivalens hatalommáni-
ája, két kéz rendeltetése nélkülöz, athéni színház a mesterséges
világítást, aznap nem esett az eső, nem tartják meg az előadást,
háromezer év választ el a tragédia tartózkodási helyétől.

Elhervadt, hímvessző, vér

A test a beszéd sírfelirata mint veszély, kegyelem, két
kézfej alkalmas, hogy sötétség teremjen, két kézfej al-
kalmas, hogy gyerekkort leszakítson, mint könnyek-
nek kitett szőlőszem, a bőr kegyelmi állapot, hogy
rugalmas, mint könnyek nevelte szőlőszem, szőlősor
közt megyek, felismert mitológia, alátámasztja a tenyér
szavaim, zörög, dióban féreg, termékenység koronája,
terem a föld humuszt, számból hordalékként ásom ki
a földem, édes felismerést, hogy az enyém, testem meg-
szólítja a földem, vászoncipő, ruhamaradvány a szőlő-
ben, bájtalan erőszak hadjárata, földem erejében meg-
roppant gerinc, a földem a széthordott szőlőlevelek
szárnyain, növényeken vér, szőlőtő kihallgat, szőlőtő
vérképző, szőlőtő beszél, történetkutatást végrehajt ve-
szély, kegyelem, tenyér behajlik, mint levél, könnyek az
időjárást kiteszik ebben az éghajlatban, szavaim felis-
mert dióban féreg, szőlőtő gerince roppant, vért nyal-
dos levelekről, felirata veszély, kegyelem, sír, rugalmas
szavak, szem, szőlő, holdja elhervadt hímvessző, vér.

Korty, durva, föld

Szabad háttal kihajtott apák a szőlőben, ahogy
az állat menetel, durva paták, finom tornaci-
pő, mezítláb, szandál, szőlőtövekben keletke-
zett tócsákból mint anyaméhből kortyolt víz,
történhet furcsaság a teremtésben, a terem-
tésben történik is, szájuk fogyásnak indult
üzenet, nem ért célba, létezik sziget, ahol nem
érnek célt, mozdulataik a beszéd, szemük arra
van, hogy lássák, vakok, mint a tengerben
süllyedő sziget, hárítást és kifogást megta-
nult férfiakról olvad le az apaság, mint azon
a titokzatos szigeten mélybe taszított hűtőről
a jég, a szőlőbe taszított férfiak háta sorompó,
fel-alá mozog, tócsák hímvesszői közt a férfi-
test mezítláb, szandál, vászoncipő, állat össze-
taposta maradványból kortyol a durva föld.