Esterházy — Az Irodalmi Szemle februári száma (tartalom)

Esterházy — Az Irodalmi Szemle februári száma (tartalom)

 

 

3 Gyurász Marianna: első (vers)

7 Bakos Gyöngyi: Átszállási lehetőségek (próza)

10 Sebők György: Űrnapló; Varjak (versek)

15 Turbuly Lilla: Színház (próza)

 

Esterházy

19 Kulcsár Szabó Ernő: „Graciőz” kötetlenség. Szólam és írhatóság Esterházy prózájában (tanulmány)

42 Bengi László: Függő játszma. Az időtapasztalat formái Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba című munkájában (tanulmány)

52 Tolcsvai Nagy Gábor: Testben létezés, átlényegülés, kinyilatkoztatás. Beszédmód a Márk-változatban (tanulmány)

 

70 Nyerges Gábor Ádám: A mosoly országa; Fejlemények; megnyugvásképp (versek)

76 Szászi Zoltán: Mese egy városról (próza)

84 Tatár Sándor: Na, pl. ha ezt elleshetném!; Túlsúlyban a nonverbál’ (versek)

87 Szendi Nóra: Könyvtár (próza)

91 Kosztrabszky Réka: Kisvárosi legendák. Szászi Zoltán Bábukák – Kisvárosi panoptikum című kötetéről (kritika)

96 Szerzőink

Számunkat Tolnay Imre munkáival illusztráltuk.