Pályázati felhívás – esszéírás

A Selye János Egyetem, az SzNM – a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, A Petőfi Irodalmi Múzeum, a Mikszáth Kálmán Társaság, a Magyar Írószövetség, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, a Kalligram Kiadó,  a Szlovákiai Magyar Pedagógusok  Szövetsége, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet esszépályázatot hirdet Mikszáth Kálmán halálának századik évfordulója alkalmából.

Pályázhatnak: magyarországi és szlovákiai közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok és hallgatók.
Pályázni lehet 7 500–10 000 leütés terjedelmű (4-5 oldal, 12 pontos Times New Roman betűtípus, másfeles sorköz) esszével az alábbi témakörökben:

A mikszáthi történetmondás sajátosságai
Mikszáth politikai publicisztikája
Felföldi tájak, szlovák és palóc motívumok Mikszáth életművében
Mikszáth életművének szlovák fordításai

A kiíró szervezetek közösen jelölnek tagokat a zsűribe.
A pályázat benyújtásának határideje 2010. szeptember 30.

A pályázatokat a következő címre várja a rendezőség:
                Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho
                Bratislavská cesta 3322
                P.O.Box 54
                945 01 Komárno
A borítékra írják rá: Mikszáth-esszépályázat

A díjakról a kiíró szervezetek által kijelölt közös kuratórium dönt.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2010 novemberében, a Mikszáth-emlékév komáromi zárórendezvényén kerül sor.