VÉRBE FULLADT CSONTVÁZ / Posztmodern cseh költők Csehy Zoltán fordításában

VÁCLAV RYČL
Szeretetérzet

  A férfi csókja napraforgó.

  Apám sohasem csókolt meg.
  A lovakat szereti.

  Kabátján egészen más napok ragyognak.

Ász

  Két férfi kártyázott, az egyiknek különös,
  sőt egyenesen különleges volt az arca. A barátom
  azt mondta, hogy ha nem kártyázhatok,
  szar alak vagyok. Úgy hívták,
  Jirka, belevaló apja volt, aki a földön
  írt; a fülében egy táncos lakott.
  Ilyen csöndben nem lehet kártyázni.

x x x

  parttalan rabszolga vagyok
  kés és művér
  angyaltúró

Ásítás

  az egykori mosdók ásításába
  ahol sűrűsödik a pára
  leszakadt egy férfi segge
  és az orvos kutya sorsot rendelt neki

  a mosdó csapjánál öngyilkos lett egy férfi
  az ablakrámára kötötte föl magát
  ott lógott vagy három-négy órát
  akkor vette észre a pszichiáter nővérkéje
  fagyos lábait az ajtórésben

  az elegáns orvos ásítása
  fehér köpenyben csíkos nyakkendőben
  a sonkoly mézes csöppjei
  a düh tűi a meztelen együttérzésben

VÁCLAV RYČL (Pozsony, 1966 – Prága, 1994): költő, prózaíró, fotó- és képzőművész. Versei csak halála után, 2004-ben jelentek meg kötetben Život je hrozný společník címmel. Élete végén pszichiátriai kezelésre szorult, 1994 szilveszterén önkezével vettett véget életének.

KAREL JAN ČAPEK
x x x

  A város mögött semmi sincs
  csak egy hajas üstökös leégett hajú üstöke
  és a vonatok
  ezerkilencszáznyolcvanöt március tizenharmadikába indulnak

  A város mögött semmi sincs
  csak egy gyűlöletes ősrégi valcer
  a csöndben
  és távoli hangok

  A város mögött nincs semmi
  csak a Mehr nevű tintafolyam
  és egy kórházbarakk valahol a posvány közepén

x x x

  az éj önnön csöndjének
  hangos zajával

  kicseni az agg uzsorás
  gömbölyű óráját a zsebéből

  és Tőled
  Tőled újabb színészi és imagesztusokat tulajdonít el
  a színek szélsősége telítettsége és tarkasága
  önként mond le girlandjairól

  teljes őrültség
  ilyen időben
  kimenni

KAREL JAN ČAPEK (Ostrava, 1962 – Prága, 1997): költő, mindössze két verskötete jelent meg, ezek viszont előkelő helyet foglalnak el a (poszt)modern cseh líra történetében.

PETR ODILLO STRADICKÝ-STANCZYK ZE STRDIC
Özönvíz

  A folyón hegedű úszik.
  Egy madár
  a húrokon téblábol és
  játszik. A vonó vízbe fúlt.

Sötétségőrlő

  Gyömöszöld a sötétséget a húsörlőbe
  fordíts el a kallantyút
  fölül kis híján virrad
  de elöl már  a vakság kígyói vonaglanak

Versek egy verssorra

  Az eget fürkészte és ujjával a homokba
   rajzolta a csillagok táncát

  Azt írtam bús. Vagyok

  Az elsüllyedt hajóról
   vízipipán menekült

  Kinyitom az ablakok – sötét harap sötétbe

  Sokan a hústól szépek,
   de te már csonttól az vagy
  A paraszt az óriást ekével fésülte

  Mikor senki sem figyel, áll a folyó
   és pihen

  Árny, a csönd bátyja

  Esik eleget mintha kifűrészelték volna az eget

  Egész éjjel úgy tűnt, alszom

  Ujjak – közök az ujjak között
   láthatatlan kezek

  A vak farkas sosem üvölt
   a vak kakas mindig kukorékol
  (mert az egyik a Holdat
   a másik a Napot nem látja)

  Amikor a fák szeretkeznek,
   virágillat remeg az égben

  Koromfekete – a fény pofalemeze

  Nagyon finom, de nem ízlik

  Kire támaszkodik a sétapálca?

  Villám nő. Mennyei ér.
   A fény hajszálere.

  Test – vérbe fulladt csontváz 

PETR ODILLO STRADICKÝ-STANCZYK ZE STRDIC (1968): Prágában élő cseh költő, író, drámaíró. Valódi neve Petr Stančík. 

PETR HALMAY
Illúzió

  Létem, mely csupa naivitás,
  kiúszott a város éji peremére,
  szem nélküli lét, esély, hogy megértsem
   a teljes igazságot.

  A szöveg, melyet korántsem mondhatok versnek,
  mozgást generál,
  a májusi légben húslegyek zsongnak.

  A diliház kristálypalotája mögül
  új épület ragyog ki,
  önnön véremtől szennyes.

  Krematórium,
  melyben szüleink
   drága teste ég,
  és úgy világít Prága felett,
  akár egy lámpa.

Látomás

  Miközben tavasszal
  a kerteket ellepi a por,
  a nyáj a reggel nyers levegőjét szívja.

  Agyuk –
  mintha ugyanezek az érzések hullámoznának bennük –
  a koponyáikkal kiragyog a ritkás alkonyatból.
  Gyávák – anyánktól elválasztva
  kandikálunk a túlsó partról,
  az áttetsző áramlás ragyogó illúziója
  a teremtéssel együtt hömpölyög.

  Ez az üresség fantasztikus anyaga,
  mely a szemünkből folyik.

  Örökre elválasztva a dolgok lényegétől
  bámuljuk a szövetkezet
  kerítését,
  mintha saját magunk negatívja
  rajzolódna ki e földöntúli, hideg reggelben.

Falu I.

  A csillag vénséges fénye
  erre a földre árad…

  Ebben a fényben áll
  halott nagyapám
  hatalmas, narancsszínű szájjal.

  Dajna, a kutya a sáros
  udvaron szaladgál
  a fénylő levegőn ingó
  bazsarózsák és dáliák körül.

  A vécén nem kapcsolták le a villanyt,
  a lépcsőn egy lavór víz.

Lény

  Negyvenegy évesen verset írni.
  Micsoda visszaesés.

  Az idő lenyomatát szeretni
  saját agyamban.

  A képek belevesznek a messzeségbe.
  A képek, az érzelmek, a saját élettörténet –
  minden.

  Mindig a régi utcán járunk,
  és ő a mosdó ajtajában áll –
  káprázatos színnyomat,
  egész ifjúságunk.

Az üveg mögött

  Könnyek tizennégy éves fiam szemében…
  Jelenetek, szívtépő szerelmek évei után,
  a regény és a rideg elidegenedés évei után
  a szobájában issza könnyeit.
  Talán egetverő boldogságra
   vágytunk.
  (Hiszen karnyújtásnyira volt tőlünk.)
  Amikor drága feje körvonalait látom
  a matt üveg mögött
  az ajtó üvegén,
  amelyre az októberi napsugár hull…

PETR HALMAY (Prága, 1958): költő, író, publicista. Valódi neve: Petr Šiktanc. Több vers-kötete is napvilágot látott. Itt közölt szövegei a Strašná záže (1991), a Bytost (1994) és a Hluk (1997) című köteteiből valók.