Bíró József: Consummatum est; Ecce homo; Gavotte helyett… (versek)

Consummatum est

midőn majd … végső – zarándoklataitok
– akkorra – már … hő’ n – áhított –
ideje eljő … m e g t a n u l j á t o k félni
… az eladdig … is – me – ret – len( t ) …

a lélekig – / – egészen – fölemésztő …
konokon – nyirkos – … – nyákos – hajnalokat
… a nyári – forróságtól – verten – is – … –
d e r m e s z t ő –– nappalokat …

s … a kínzó – fájdalmak … éberré – tévő –
ájulatát – / – végeláthatatlanná – növesztő – …
– … – baljóslatú … jegecesedő – / – halál –
… – iszonyattól – / – szikrázó – … – éjszakákat
–––––––––––––––––––––
mire csont – ( … – / – … ) – … hús és vér …
– … és … m i n d e n … ‘ mi porból és … –
az … agyagos – … – földdel … egybemállik
… fölérzitek … –– : –– … T A L Á N [ ! ]

Ecce homo

– …
mint sebről – lerothadt … – / – …
szikkadt – kötésről … vérrögöt –
mohón … habzsolod – / – falod
… – … – tömöd … magadba …
a megszentelt … telihold – ostyát …

: egész tested … beleremeg … : ––– :
… ( el ) – feketül … arcod – / – … …
– … – / – ––––––––––––––––––––––– :
– … írisz … mögött … vakfolt … –

telepszik rád … ikrás – fekély … : ––– :
… – … – csillagtalan – / – fénytelen – éj …
– … – / – –––––––––––––––––––––––– :

opál – szín’ – … – köd … fekete föld …

– … – / – –––––––––––––––––––––– :
b e t e m e t – ( ! ) –

júdás – ezüst … – … [ – harminc denár – ] … – … – … – rozsda – … – … – vert ’ – szög …
–– a m e n n y i k e l l – ( ! ) – ––

– … – / – –––––––––––––––––––––––– :
k i á d é r t ü k k e n y e r e t
– ( ? ) – : –––––––––––––––––––––––––

Gavotte helyett…

hajdan’ – t’ án – száműzött … – / – …
feledettnek – vélt … különös
( ál ) – arcaidat ismét felöltvén
… újólag r á i s m e r s z …
m i n d e n … fájdalomra – : –
… m i n d e n … szenvedésre

[ – kútmélyi – víznek vibráló – / –
holdsugaras … tört – tükrében
… szelíd télutói – fuvallatok …
ütemére … r i n g ó …
ártatlan – álmok – koldusai –– :
s z ü z e k … szépítkeznek – ]

– méz – ízű – nyelved ínyedhez tapad …
( – m i n t h a … iszap – tenger
… konok – türelemmel … – / – … – )
p u h á n t e r ü l k ö r é d
… ismeretlen – árnyakat – táncoltató …
n é v t e l e n –– h a l á l o d –

… v i r r a s z t h a t a t l a n …
– … – / – ––––––––––––––––––––––– :
ö r ö k ‘ ––– é j b e ––– z u h a n s z

Tags: Bíró