Kulcsár Ferenc – Simeon éneke

T. S. Eliotnak
„És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember
igaz és istenfélő vala, aki várta az Izrael vigasztalását.”                                         
Lukács 2, 25–26

Kulcsár Ferenc: Novemberi játék

Kassai diákéveimben, 1964–1968 között költő szerettem volna lenni. Nagyon. „Verseket kezdtem írni, s nem lehetett velem bírni”; a halálnál is közelebb akartam kerülni a poézishez, hiszen – mint eléggé korán kiderült – „a mindenség tört...

Kulcsár Ferenc versei

Néhány Áment kicserél, néhány Óment elvet
R. C. évek óta fenyőmagspiritusszal gyógyítja
gyengélkedő gyomrát, irgalmas szamaritánusként
viselve horpasza gondját. A borókalé elzsongítja
a rebellis...