Fellinger Károly – Kabaré – avagy a por tragédiája

1/1
A titokból kifacsarodott  
óriás magok a citromok
halastavamba hányom
esőmérőimet
jó nézni ahogyan megfulladnak

    1/2
fölösleges vagy így
földgolyó-omlett
nélkülözhetetlen

    1/3
(szegény asszony két fillére)
a halott világ szemén pihen
a fölöslegességet nem gyötri a
feltámadás utánozhatatlansága
megismételhetetlensége
elhiteti a halottal
hogy van értelme
lázadásnak forradalomnak

    1/4                                                                                                             
elvégzi helyettünk
a beteljesülést
magáévá lesz

kifakul az égbolt
ahogy a csoda
várat magára

    1/5
kivetkőzik belőlem az én
ilyenkor bontanak tollat
a madárfészek gallyai

    1/6
a tökéletesség a torzó
egy darabja
ha megpróbálod befejezni
önmagad ismétled
újból és újból

    1/7
leszek a leadott ócskavasban
megbúvó műanyag
amit az újrahasznosítás előtt
nem vettek észre
beleszámítva a tiszta súlyba

    1/8
a képzelet kifesti a szobám
a képeket a bútorokat
a helyükön hagyja

a munka befejeztével
mindent kirak a szobából
( a tökéletesség nem szólítja nevén
a csillagképeket)

    1/9 ( gyónás előtt)
a végtelenben hinni
két párhuzamos vonatsín
versenyfutásában
    1/10
Jézus alázatos és béketűrő
átengedi a játék babát
a faragottat

alázatos és béketűrő
ha akarod még
a kereszt is a válladat nyomhatja

    1/11 (Isten)
az istentelen világ homokszeme
egy homokóra belsejében
    
    1/12
az alapvető tudás
semmiről sem vesz tudomást
alapvetően
nem is tudna

    1/13
cethal-templomomban
várakozom és imádkozom
közben Ninivén már az utolsó jós is
tud az érkezésem viszontagságairól

    1/14
kivagdostam a háziállatokat
a lexikonból
szemükön át
feltűzöm őket a faliújságra

    1/15
hajléktalan szellemeké a testem
összekeverednek
eggyé válnak bennem

egy új nemzetté

    1/16
a szellemek bennem lakoznak ahogy a
városokban kutyáikat az emberek éjszaka
kieresztem őket sétálni hancúrozni és hogy
könnyítsenek magukon az elhagyatott
            temetőkben

a kifosztott sírboltokat imádják leginkább
                                                                                                                    
konzervatív hagyományőrző szellemek miért is
tagadnám hozzám tartoznak s ha eltéved
vagy elkóborol közülük valamelyik kiver a

félelem megvesz a guta
csakis az enyémek ők
kivéve a realistás érzéküket

amikor visszaköltöznek belém
a hiányuk akárcsak a
kutyagumi megmarad

    1/17
mennyivel könnyebb ha nem kapsz
választ a kérdésre
mintha nem is lenne
akitől választ várhatnál

    1/18
menekül a szél
elbújik a pajtában
    
de a pajta nem védi meg
százfele repül
recsegve széjjel

menekül a szél
megbújik a kazal torkában
a szellőzőnyílásban
de a kazal sem ad oltalmat
szárnyra kel a száraz lucerna
levele hull alá
    1/19
a kutya rigolyáit
ráerőlteti a gazdijára
a gazdi meg tudatosan
beépíti mindezt a műsorába
vigyázva arra hogy a kutya
akarata érvényesüljön

    1/20
a holt lelkek visszajárnak a sírjaikba
megigazítják az ing gallérját
megtisztítják a műfogsoruk

keresik a karkötőt
a hamis gyűrűt
a szemüveget a
    
rumosüveggel és a bibliával

sírjuk előtt
egy képzeletbeli tükrön állnak
olyan önzőek hogy megfeledkeznek
a kísértésről
a hátrahagyott családtagokról
nem is beszélve

sírjuk rendezettségéért
                                                                                                                 
csak magukat dicsőítik
vagy hibáztatják

    1/21 ( az ember )
két párhuzamost összekötő
beszorult porszem

    1/22
anyánk szavai kivándorolnak Amerikába
eltűnnek a könyvekből folyóiratokból
rezervátumot teremtenek a vadon hátán
a prérikutya hátán
még szép hogy az idegen szavak
híresek a hazaszeretetükről
megmaradnak
pápábbak a pápánál
    
elfogadtatni magamat
bezáratni az ész cellájába

aztán eszeveszetten
kiosonni a végbélnyíláson át

    1/24 (Farnbauer Gábornak)
az énben felülkerekedett a mi
és te nem vagy költő?
az énben felülkerekedett az én
igen  nem vagyok
                                                                                                                    

    1/25
ok nélkül hiányzol
akkor vagyok igazán én
amikor az Isten szabad idejében teszi

    1/26
Isten a hiányzó oldalt
már akkor kívülről fújta
mielőtt kitalálhatta volna

ahogy a rabok
kenyérmorzsát szórnak a párkányra

    1/27 (szentmise)
a tárgyak szertartásszerűen
jelentésük fölött lebegve

a csoda nem szabadít meg
rábírja Jézust
hogy atyjához térjen

    1/28 ( a kiválasztott )
több milliárd búzakalász közül
pont ez az egy került a kezembe

    1/29
Jézus egy fafeszülettel
szemben áll
                                                                                                                  
 a megfeszített nekifeszül
életre kel
lejön a keresztfáról

próbál keresztet vetni
és leborulni a lábai elé

hallani ahogy szálkássá
reccsen a fa
letörik a kéz
kitörik a láb

    1/30    
kitömött föld
a föld

kitalált ketrec
a ketrec

nem lelé helyét  az Isten
alighanem otthon van már
megérkezett

    1/31
Isten ujjlenyomata
jelen van a semmi tartóoszlopain
egy készülő templomén

ahova majd belép az én
                                                                                                               
majd kilép
a többes számból  is egyedül
és személytelenül
    2/1
kikötöttem a szigeten
távolodik a falu
a halászkunyhó ereszel
akár a százlábú

távolodik a part is
az albatroszok
magánya noszogat  

Isten hátizsákjában
hadonászom a késsel
elhagyatott szikla űz
a marasztal irányából

a szigetet bekebelezi
lasszójával a folyó

    2/2
a mozgó világ
középpontjában
miközben ellipszis pályán körözni
a nap körül
háziállattá
                                                                                                                
szelídítve

    2/3 (a szabadság)
egyszemű óriás
sziklákat hajigál
lecsöndesíteni a tengert

    3/1
Isten tapasztalatlansága
volt a teremtés valódi motorja

mégcsak a természetfölötti
hatalmával sem élt
ezt teremtményei
is visszaigazolják

    3/2
emlékei lerongyolódva
megérkeznek az ütközetből
árnyékukra rálép a felejtés

szakadozott foszlányait
keblére öleli a szél

fél lemosni magáról a mocskot
sajnálja lemosni magáról a mocskot
úgy érzi az igazsággal lenne könnyebb

földhözkötöttségére a teremtményei
utalnak majd

    3/3
púp vagyok a semmi hátán
ékezet is lehetnék
angyalok köldökzsinórja
    
bámulom bambán az eget

kész kabaré
a szájból kilógó
kiporciózott nyelvem

    3/4
a mulandóság kötéltáncos fruska
alatta a védőháló húsvér
drótkerítés

    3/5
az ötödik nap végére
porfogó lett a láthatatlan Istenből
lerázva magáról a port
a következő napon már
megalkotta magát az embert
persze a saját képére és hasonlatosságára

    3/6
deszkát állítottam a kerítésünkhöz
semmi sem zavartatta
                                                                                                                 
a másik oldalról ez igazi kihívást
jelentett a kannavirágoknak
igyekeztek elérni a deszka tetejét
szeptember végére a virágok hegye
meghaladta a háromméteres magasságot

 
—————
* Fellinger Károly  Kabaré – avagy a por tragédiája címû munkája elnyerte az SZMíT  idei Arany Opus Díj olvasói különdíját.