Fellinger Károly: Zsoltár; Amfora

Zsoltár (Kulcsár Ferenc halálára) Az elmúlás ujjlenyomatot vesz a felejtéstől. A halál eltékozolt örökségünk. Amfora Barátom megrajzolta a közeli erdő ösvényét, most azt taposom, a képen megfestett ösvényhez egyenes út vezet, ha rálépek, utam...

Fellinger Károly: Dilemma

Sokszor ér az a vád, hogy nem vagyok természetes, természetesen nem vitatkozom ezen, az Isten sem tenné meg a helyemben, ha már az apám visszajár kísérteni, ó, azzal az ötveneuróssal, amit valamelyikünk a szürke kabátja belső zsebébe dugott...