Fried István: Újságot újságba írni

Az újságíró Márai Sándor portréjához (tanulmány) Másik száz kötet megvan láthatatlanul könyvtárakban, ahol az elmúlt fél században megjelent újságok, folyóiratok példányait őrzik. Legalább száz kötetre futják azok a tárcák, színes hírfejek...

Czucz Enikő: Egy vadkörtefa, egy élet

Az önéletírás lehetőségeiről Nádas Péter Saját halál című művében (tanulmány) Nádas Péter önéletrajzi ihletettségű írásai között a Saját halál kiemelt helyet foglal el. Ennek egyik oka, hogy Nádas egyszerre két médium, a szöveg és a kép...