Öllős Edit versei

Recept
        kinyílhat még akárhány csenevész bimbó
        elhervad még akárhány meggondolatlan szó
        az oroszlán ébersége szieszta idején is
        maradandó aztán ez az átoknak is érezhető
        végzet mint örökkévaló kérészélet meg egy
        kis türelem egy kis hazárdjáték egy kis
        semmittevés mint a legnagyobb ajándék
        Isten is kinevethetne de nem teszi hát csak
        várni lehet végső ítéletére nincs mást tenni
        addig is a muszáj-bátorság a legfontosabb
        anélkül a katarzis eleve elmarad

Objektíven

        csak ne rímelődne kényszeresen versem
        csak lenne néha szellősebb a verem
        csak ne csapkodnám jogtalanul tenyerem
        úgyis mindig kevesebb az ép palánta mint
        az elvetett mag több lehetne ami kimaradhat
        a kifelé figyelés is legyen hát joggal érezve
        kordában tartottnak úgyis adott a csöbör és
        vödör örök helyzete gyakran előzménytelenül is
        belepottyanok gödrökbe hogy aztán kikászálódás
        ürügyén ítéleteimet tovább rakosgathassam néha
        beláthassam hogy örökké úton vagyok soha meg nem
        érkezem itt-ott még jól is esik hadakoznom
        csatabárdokat el nem temetnem a legjobb mégis ha
        megteszi szótlannak-rezzenéstelennek lennem

Zsoli

        stresszteleníteni szándékolt köznapok
        ragacsos-csirizes képmutató ünnepek mikor
        csak szólóban örülhetnék hogy másról szólnak
        már a szenvedélyek meggyőzőek lehetnek a jó
        kedélyek de amit fel úgysem rúghatunk abban
        percenként meg mégse botoljunk úgyis
        van ami bevált van ami csiszolandó van ami
        pálfordulásért lehetne manifesztáló
        (csak nyugodtnak maradni éri meg
        a lavinaomlás úgyis bekövetkezik ha
        az éles nyelvek fullánkjai a csípős
        paprikát mézzel is elegyítik)

Áhítat

        mikor életre kelni látszik az elfelejtettnek
        hitt soha néven nem nevezett befolyásolhatatlannak
        kikiáltott dimenzió ahol az összes vélt vagy valós
        kétségből alig pár szóra bírható ahol az utak csak
        az első felületes pillantásra vezetnek zsákutcába
        ahol épp a légüresnek tűnő terek hoznak mozgásba
        mikor egyszeriben-rendszeresen vagy csak szokásosan
        igazzá válnak elkallódottnak hitt jegyzetek érvénybe
        lépnek régen lejárt szerződések éleslövészetet
        kezdeményeznek elkopott zsebkések izzani kezdenek
        kiéletlen menekvési kényszerek pedig most sem egeket
        rengető ami esetleg feltűnő a múlt idő most sem
        használható teljes joggal a feltételes mód most is
        megalkudott örök érvényű kódokkal meglehet eddig
        megújulni is csak akkor lehetett ha semmi feltűnően
        új nem volt a Nap alatt ha a hajszálak milliméter
        töredéknyi csusszanásai a mikroszkóp alatt maradtak
        ha egy-egy váratlan toldalék lett a feltépett sebekre
        ragasztott ki nem érdemelt szeretetnyakék ha a görcsös-
        kitartó önostorozás állítólagos semmiségeken lovaglás
        lett a legbeszorultabb fék eddig feltámadni is csak
        akkor lehetett ha a halál újra és újra elmaradt elég
        volt arra ügyelni hogy képlékennyé ne váljanak
        a győzelmek el ne maradjanak szikrányi sikerélmények
        a bevégeztetett krisztusi kor után is összhangba hozhatók
        legyenek önös és önzetlen feltételek mert ami tényleg
        látszik az velünk csak dominózik ami szemmel nem látható
        az mikroszkóp nélkül sem változó
        (csak pusztulnának végre az önámító keservek csak
        tudni lehetne végre melyik irányba tartanak a világégések
        meg az elhantolva is kapálózó sérelmek)