Szemlélődés – válogatás az elmúlt hetek irodalmi híreiből

Horváth Viktor Pozsonyban
Műfordítási és költészeti kurzust tart Horváth Viktor ősszel Pozsonyban. Horváth Viktor elsősorban prózaíróként vált ismertté Török tükör című, 2009-ben megjelent történelmi nagyregénye nyomán.

Legújabb regénye, A kis reccs, 2012-ben jelent meg – a szerző ezúttal a disztópia műfajával kísérletezett. Horváth Viktor azonban a prózaírás mellett költészettel és műfordítással is fog-lalkozik, illetve a Pécsi Tudományegye-temen versstruktúra-elméletet, középkori és kora újkori formatörténetet tanít. Szeptember 18-án a Pozsonyi Magyar Intézetben Garajszki Margit beszélgetett a szerzővel, aki ekkor invitált meg minden érdeklődőt arra a kötetlen versírótanfolyamra is, amelyet szep-tembertől novemberig tart ugyanezen a helyszínen. Horváth Viktor a Nemzekö-zi Viseg-rádi Alap ösztöndíja segítségével tölt három hónapot a szlovák fővárosban.

Könyvtrailerek a középpontban
Az Első Jövőnéző Fesztivál szeptember 7–8-án került megrendezésre Buda-pesten az Örökmozgó Filmmúzeumban, a Prae-hu és a József Attila Kör Irodalmi Egyesület szervezésében. A fesztivál egyik legkülönlegesebb és legújszerűbb attrakciója a könyvtrailerek versenye volt. A beküldött videókra az esemény Facebook-oldalán lehetett szavazni. A közönségdíjat – kétszázezer forintos pénzjutalmat – a Nagypál István A fiúk-ról című, hamarosan a JAK gondozásában megjelenő verseskötetéhez készült trailer nyerte, Köllő Ildikó és Balázs Brigitta alkotása. Volt profi kategória is, ahol a zsűri Erdős István filmjét találta a legjobbnak; a trailer az alkotó saját, Aprótörpe indiánok című könyvéhez készült.

Szálinger Köztársaság
Szálinger Balázs idei könyvhétre a Magvetőnél megjelent, Köztársaság című kötete kapta a legjobb magyar drámának járó díjat 2012-ben (Az Évad Legjobb Magyar Drámája Díj, a Színházi Dramaturgok Céhétől). A Köztársaság nem színtiszta drámakötet, hanem utazás epika, líra és dráma között (mindhárom műnemből van benne egy-egy adagnyi), ahogy utazás történelmi korok és tájak között is. Szöllősi Mátyás a kultúra.hu-n (Közök, társak, viszonyok, 2012. július 7.) egyfajta szintézisnek nevezte a kötetet, bár némi kétségének adott hangot a tagolása kapcsán. Lengyel Imre Zsolt korábban élesen bírálta a kötetet (Szabadpolc 3 – Közélet, magánélet, költészet, litera.hu, 2012. június 10.), amely szerinte „nem igazán képes lépést tartani nagyra törő ambícióival”, s fő prob-lémájaként azt jelölte meg, hogy „a széttartó szólamok pedig nem képesek jótállani önmagukért”.

A legjobb le Carré?
Vadonatúj regénnyel rukkol elő az Agave Kiadó idén ősszel a John le Carré-sorozatban. Miután már a teljes Karla-trilógia olvasható magyarul, s kézbe vehettük a kémregények mesterének több időskori remekét, most egy régebbi, hidegháborús könyvére kerülhetett sor. A tökéletes kém (A Perfect Spy) eredetiben 1986-ban jelent meg, tehát abban az idő-ben, amikor le Carré már jócskán túl volt az első sikereken. Az Agave Kiadó most mint a szerző „legjobb regényét”, „életműve legfontosabb darabját” hirdeti a könyvet, amelynek központi alakja Magnus Pym, brit diplomata és hírszerző. A több mint hatszáz oldalas regény, amelyet Philip Roth a háború utáni legjobb angol regénynek nevezett, szeptember 27-én került a boltokba.

Az atya nevében
Az egyik legrangosabb szlovák irodalmi díj, az Anasoft Litera 2012-es győztese Vladimír Balla V mene otca (Az atya nevében) című kötete lett; az Anasoft Literát az előző évben megjelent szlovák prózakötetek legjobbja kapja. A tíz döntős között egy magyar szerző regénye is szerepelt, ugyanis idén először szlovák állampolgárságú szerzőnek szlovákul fordításban megjelent kötetét is díjazhatták; a zsűri Hunčík Péter Határeset című könyvének tavaly megjelent szlovák fordítását sorolta az élmezőnybe. A díj tízezer eurós pénzjutalommal jár. A zsűri szerint a győztes regény „töredékes elbeszélésmód, irodalmi misztifikálás és mitológiai motívumok felhasználásával néz szembe a családi viszonyok megromlásával, egy közeli személy elvesztésével és az emberi létezés értelmével”. Az internetes közönségszavazás győztese Veronika Šikulová Miesta v sieti (Helyek a hálóban) című könyve lett.

Várady a DIÁ-ban
Új tagokat választott a Digitális Irodalmi Akadémia. Szeptember 20-án került sor a tizenötödik tagválasztásra a Petőfi Irodalmi Múzeumban, melynek eredményeképp Várady Szabolcs költőt, műfordítót, szerkesztőt a DIA rendes, Zelk Zoltán költőt, prózaírót pedig posztumusz tagjának választották meg. A digitális akadémiának jelenleg harminckét élő tagja van, az ő életművük jelentős része hozzáférhető a www.dia.hu honlapon, s az akadémia tagjai rendszeres anyagi juttatásban ré-szesülnek. A honlapot évente hozzávetőlegesen hatszázezer látogtó keresi fel.

SZALAY ZOLTÁN