Az Irodalmi Szemle augusztusi számáról (Teljes)

Az Irodalmi Szemle augusztusi számáról (Teljes)

„Vannak személyiségi jogok, nemdebár. És hatóságok, amik őrködnek. Senki nem írhat alá úgy egy levelet, hogy Törőcsik Mari vagy Bonaparte Napoleon“ – írja Bánki Éva Visszatérés Anna-városba című prózájában, mellyel az augusztusi a Szemle indul.

A tematikus blokk (Név-érték) ezúttal a nevekkel, a név jelentésével, a névvel mint jelölővel foglalkozik. Vagyis azzal, hogy aláírhatunk-e egy levelet úgy, hogy Törőcsik Mari vagy Bonaparte Napóleon.

Petres Csizmadia Gabriella tanulmánya (Hogyan is szólítsam meg magam…?) máris a probléma sűrűjébe vezet, az önéletleírás valóság és fikció határán egyensúlyozó műfaját vizsgálja a posztmodern szubjektumelméletek segítségével. A név és a fikció viszonyával foglalkozik Németh Zoltán tanulmánya is – Az álnév mint álnév –, melyben az álnévhasználat különböző (pl. kisebbségi) típusait vonultatja fel érzékletes példákkal. A nevek és álnevek eseteit vizsgálja Pál Ferenc tanulmánya a portugál irodalomban (főként Fernando Pessoa és José Saramago esetéről van szó). Az, hogy a nevekkel csak a baj van, a fordításnál válik igazán világossá – Kantár Balázs a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Tulajdonnevek a fordítás és kétnyelvűség kontextusában c. tanulmánykötetéről közöl recenziót.

Grendel Lajos novellájával, a Kampánnyal indul a szépirodalmi blokk. Molnár Miklós Egy mondat a hülyeségről c. prózájában újra kibújik a megnevezés problémája, oldalakon sorjáznak a hülyeségre alkalmazható szavak. Majd Fellinger Károly és Borbély András verseit olvashatjuk. Friedrich A. Kittler: Drakula öröksége c. különös tanulmányát (Lacan, vámpírizmus, Vámbéry, Vlad Tsepeş, stb.) Benkő Krisztián fordításában közli a lap.
Az Ízlések és pofonokban kritikát olvashatunk Kálmán C. Györgytől Király Gábor: Csúf versek, Papp Mátétól Ayhan Gökhan: János és János, Forgách Kingától pedig Szunyog Zsuzsa: Szél, szoknya, tenger c. kötetéről.

A lapszámot Szabó Zsolt fotói illusztrálják – autoportréi az arc és álarc (név és álnév) problémáját járják körül.
A Szemle következő számáról elárulhatjuk, hogy elszabadul az Isten állatkertje. A Bestiárium címet viselő szeptemberi lapszámban képzelt, képtelen és elképzelhetetlen állatokról olvashatunk majd. / szp

Tartalom (bevezet szövegekkel itt)

NÉV-ÉRTÉK

ÍZLÉSEK ÉS POFONOK

SZERZŐINK
Bánki Éva (1966): író, műfordító, irodalomtörténész (Budapest, Magyarország); Benkő Krisztián (1979): irodalomtörténész (Budapest, Magyarország); Borbély András (1982): író, költő (Gyergyóremete, Románia); Fellinger Károly (1963): költő (Jóka); Forgách Kinga (1991): kritikus (Budapest, Magyarország);Grendel Lajos (1948): író (Pozsony); Kálmán C. György (1954): irodalomtörténész, kritikus, publicista (Budapest, Magyarország); Kantár Balázs (1987): nyelvész (Érsekújvár); Kittler, Friedrich A. (1943–2011): német irodalomtörténész, médiateoretikus; Molnár Miklós (1946): író (Győr, Magyarország);Németh Zoltán (1970): költő, író, kritikus, irodalomtörténész (Ipolybalog); Pál Ferenc (1949): irodalomtörténész,műfordító (Budapest, Magyarország); Papp Máté (1987): kritikus (Kecskemét, Magyarország);Petres Csizmadia Gabriella (1981): irodalomtörténész, pedagógus (Hidaskürt/Nyitra)