A Naccságos Fejedelem, avagy számozatlan fejezetek a Rákóczi-szabadságharc történetéből (dráma)

(kuruc esztrád korabeli naplók, visszaemlékezések, pletykák és sejtések alapján, vendégszövegekkel)

* Folytatás előző számunkból.

11. Dunántúli huzavona

Játékvezető (Be) Hamarosan tanúi lehetünk a Dunántúlért folytatott küzdelemnek. Nem babra megy a játék! A kuruc sereg innen védheti a már elfoglalt területeket, és innen támadhat Bécs vagy akár az adriai kikötők felé. A császári seregek számára felvonulási területül szolgálhat Felső-Magyarországra, de az itáliai hadszíntér ellátását is le tudná innen bonyolítani. Fogadják a küzdőtéren a két hadurat, II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelmet és I. Lipót német-római császárt, amint megvívnak a Dunántúlért! (Rákóczi és Lipót be, Játékvezető vezényel) Három, kettő, egy, harc!
Rákóczi Megbízom Forgách tábornokot a dunántúli haderő vezetésével!
I. Lipót Visszavezénylem Heistert a Dunántúlra! (Összecsapnak, Rákóczi nyakon vágja Lipótot)
Játékvezető Találat. Egy pont Rákóczi fejedelemnek. Forgáchnak sikerült felduzzasztania a csapatait.
I. Lipót Északon Pálffyval és Ritschannal megtámadom Bercsényi csapatait! (Rákészül az újabb támadásra)
Játékvezető Egy pillanat. Az előző sikeres támadásért cserébe igényel-e a Fejedelem szerencsekártyát?
Rákóczi Igen.
Játékvezető (Felolvassa) A kuruc csapatok elfogták Pálffy levelét, és a szomolányi szorosban megverik Ritschan tábornok ezredeit. A zsákmányból kitelik több kuruc ezred felszerelése, és foglyul ejtik Ritschan tábornokot is. Jutalma egy pont.
Rákóczi Köszönöm. Megbízom Károlyit, hogy nyerje meg ügyünk számára a dunántúli rácokat!
I. Lipót (Összecsapnak, Lipót megvágja Rákóczi hasát)
Játékvezető Találat! Egy pont! Lipót császár, igényel-e szerencsekártyát?
I. Lipót Persze.
Játékvezető Károlyi nem tud időben értesíteni mindenkit a rácokkal kötött megállapodásról. Egy csapat kuruc így Dunaföldvárnál megtámadja a rácokat, akik többé nem akarnak tárgyalni a kurucokkal, sőt a császári sereget erősítik. Újabb pont Lipót császár javára. Egyelőre döntetlen!
I. Lipót Ellentámadás! Heisterrel megtámadom Károlyi csapatait! (Ismét összecsapás, döntetlen, belefeszülnek a kardozásba) Károlyi menekül a Dunántúlról.
Rákóczi Nem adom a Dunántúlt! (Elkap egy krétát, és festeni kezd)
I. Lipót (Szintén)
(A két ellenfél vadul festi a térképet, lihegnek)
I. Lipót Fegyverszünet?
Rákóczi Fegyverszünet. Jöhetnek a béketárgyalások.

12. Béketárgyalások Stepneyvel

Stepney (Be, majd a szöveg közben behoz négy széket) My name is Lord George Stepney. I am a British diplomat. It´s been a month ceasefire… amm, tűzszünet… and I mediate the peace talks. Now my country is allied with the Habsburg empire… szövetség Habsburgokkal… however, we sympathize with the Hungarians, too. Hajrá madzsarok! You know: many of them are Protestants and then at that time we also won our freedom by sword. Today representing the Emperor baron Seilern was sent instead of archbishop Széchenyi. Have the goodness to step in. (Bercsényi, Ráday, Seilern bejönnek) Do you all sincerely want peace?1
Bercsényi Mit mond?
Ráday Hogy őszintén akarjuk-e a békét. (Seilernhez németül) Wollen wir aufrichtig den Frieden?2 (Mindenki bólint)
Stepney (Mindenkivel kezet fog, a nagy lendületben Bercsényi is kezét nyújtja Seilernnek, de az nem fogadja) Have a seat. Count Bercsényi, what are the conditions now?3
Ráday Tartjuk magunkat azokhoz a pontokhoz, amelyeket korábban már megvitattunk. (Németül Seilernhez) Diese sind Ihnen Baron von Seilern auch bekannt.4 (Magyarul) A legfontosabbak: a császár tartsa tiszteletben a szabadságjogokat, különösen a szabad választás jogát és András király törvényeit, az idegen katonaság hagyja el az országot (Heister már most). A vallásszabadságot biztosító törvényeket hajtsa végre (de a jezsuiták távozzanak az országból), az idegenek által az országban törvénytelenül szerzett birtokokat vissza kell adni. Et cetera, et cetera.
Das ist natürlich unakzeptabel. Unser Vorschlag ist, die sündigen Auständischen sollen allgemeine Amnestie bekommen. Für das unnötig verflossene Blut und die verschuldeten Schaden verlangen wir nur einen Teil von Oberungarn.5
Ez furcsa. Azt mondja, hogy elégedjünk meg az amnesztiával, és még a Felvidéket is kérik.
De hát legutóbb Széchenyi érsek úrral ezekről már majdnem megállapodtunk!
In der Verhandlung mit dem Erzbischof Széchenyi wurde über mehr verhandelt.6
Seitdem haben wir aber die bayrisch-französischen Truppen bei Höchstädt niedergeschlagen. Die Kraftverhältnisse haben sich gerändert, haben Sie es nicht gemerkt?7
Hogy azóta tönkreverték a bajor–francia seregeket Höchstadtnál. Megváltoztak az erőviszonyok, nem vettük-e észre?
Már megbocsásson, de miféle stílus ez? Egyáltalán miért maga van itt? Hol van Széchenyi érsek? Wo ist Erzbischof Széchenyi?
Der Kaiser hat mich beauftragt, die Friedensverhandlungen fortzuführen. Unser Standpunkt ist höchst einfach: entweder wird die Amnestie angenommen, oder wir haben über nichts mehr zu verhandeln.8
Vagy elfogadjuk az amnesztiát, vagy nem folytatják a tárgyalásokat.
Esküszöm, hogy megütöm. Maga nem tartja magát a megállapodásainkhoz. Nein korekt!
Das kann mich jetzt gar nicht interessieren.9
(Felpattan) Te darulábú, szarkaorrú, nyomorult német! (Heister bekúszik, és krétájával rajzolgatni kezd a Dunántúlon)
(Hanyagul feláll, és elébe megy Bercsényinek) Du Schuft!10
Moderate yourselves, Gentlemen.11
Du Schuft!
Lets stay on topic. So the kuruc party keeps the 25 points that we, more or less, discussed last time.12 (Hesiter beólálkodik, krétával firkál a térképre)
Emberek! Heister a Dunántúlon folytatja a hadműveleteket! Hogyhogy nem hallott a fegyverszünetről?

Ráday Wie ist es möglich, dass General Heister die Kriegsmanöver noch fortsetzt?13
Seilern Es scheint so, wir haben vergessen, ihm Bescheid zu sagen.14
Ráday Állítólag elfelejtettek neki szólni a fegyverszünetről.
Bercsényi (Leköpi Seilernt)
Seilern (Megpofozza Bercsényit, erre Bercsényi kardot ránt, majd Seilern is, egymásnak esnek)
Stepney (Szétüti a kardjaikat) Stop it immediately! What kind of behavior is this, please! We came here to have a debate, not to slaughter. Do you know
what debate means? Do you know what debate means? How do you want to build democracy, if you do not know how to argue? How?15 (Akcentussal) Hogyan akar demokráciát épít, ha nem tud vitatkoz? Nálunk már száz éve one… you know, Bill of Rights… and trust me… nadzson nehéz. Mikor akarják utolérni Europe-ot?
Seilern (Ki, Stepney utána)
Ráday Közép-európaiak vagyunk: az idegrendszerünk elrongyolt, a vécépapírunk kemény. Nem reszketünk, mint a nyárfa; függünk. Mi nem szeretjük magunkat. Van ilyen. Valaki meglát valakit és a fülében egy szőrszálat, és vége! (Felsóhajt) Közép-európainak lenni – az pech. Nem is pech, hanem tragédia.
Bercsényi Sőt, még ennél is több: komédia. Megmondom, mire volt jó ez az egész. Amíg mi itt elütöttünk majd három hónapot semmi fejébe, és a 16 ezer fős seregünk ott rostokolt Pozsony alatt tétlenül pusztítva a készleteinket, ezek összevonták a csapataikat Ausztriában. Meg fognak támadni.
Ráday Az első nagy csatánkra 1704 karácsonyán került sor Nagyszombatban.
Rákóczi (Be) Haditanács! Éjfélkor indulunk.
Bercsényi Éjszaka nehezen mozogna a hadsereg. Ráérünk hajnalban.
Rákóczi Így időt vesztünk.
Bercsényi Pihenjék csak ki magukat a katonák.
Rákóczi Ráday?
Ráday Tőlem…
Rákóczi Rendben, akkor legyen hajnal. Szóljanak a katonáknak, hogy aludják ki magukat. Ez véres lesz. (Katonák be) Véres vagyok. Ez egy ilyen század.
(Fény lassan le, 5–7,. 10. és 12–17. játszók be)

13. A katonák álma

A térben levő játszók sorban fekszenek a földön a sötétben, megszólalásaik előtt meggyújtanak egy gyertyát, és arcuk elé emelik.

7. játszó Apám paraszt volt. Bejött két férfi, az egyik köszönt, dicsértessék Allah neve, laudetur, a másik egy nyisszantással levágta apám fejét. Én az ablak róla, rendes ember volt. Szerintem is. Kétszer egy héten kimegyek a temetőbe, nem viszek virágot, még soha senkinek nem vittem virágot, megállok, fejet hajtok, nem sírok, hazamegyek.
10. játszó Apám halála után, amelyről szinte semmit nem tudok (anyám csak az élő – élt – apámról hajlandó szólni), nem tudom, ledöfték-e, agyonlőtték-e vagy agyonverték, anyám többnyire ágyban van. Fáradt vagyok, kisfiam, mondja mindig. És hogy hasonlítok apámra. Ha bort iszunk, azt mondja: a combod hasonlít rá. Nem tudom elképzelni, milyen volt az apám. Láttam a fölnyitott sírt. Ha ő az, tudom, most milyen. Fehér csontok és sötét, masszás alaktalanság. Nézem a combom.
12. játszó Lefekvés előtt a szüleimért imádkozom. Összekötözték őket, és ledobták a faluszéli szikláról. Az ima végén nem mondom, ámen, hanem azt mondom, mért. Mosni járok házakhoz.
6. játszó Édesanyám, kiáltottam, csönd. Édesapám, kiáltottam, csönd. A nagyanyám vett magához. Savanyú volt a szaga. Megsavanyított a gonosz Úristen, mondta, és én nagyon megijedtem. Az Úristen nem lehet gonosz. Mindennap ellenőrzöm a szagom. Láttam, ahogy bugyborékolt a vér a torkukból. Az Úristent is csak csurom vérben tudom elképzelni. Ez nem jó.
14. játszó Anyám halott. Mondják, megbecstelenítették, és úgy halt meg, lába közt egy idegennel. Apám tömlöcben. Miért, nem tudom. Olykor meglátogatom, de nem kérdem, mit tett. Már kacifántos az esze, ugrál, nincs, ki követné. Ha megyek el, integet, lerántja magáról az inget, és azt kiabálja: Látod? Légy nyugodt, meg vagyok áldva! Sokat imádkozom Istenhez, de nincs kitől tanácsot kérnem.
13. játszó Széthasítalak, kis fekete ördög! De jó apám a kard elé ugrott. Jó apámról mindent az anyámtól tudok, ezt is. Meg hogy a legjobb méhésznek számított a környéken. És ivott. És idegen asszonyokkal dajdajozott. Nem nagyon lehetsz büszke az apádra, mondogatja anyám. Azt hiszem, igaza van, én mégis büszke vagyok jó apámra. Mégis szívesen beszélnék vele, kard, méhek, ital, asszonyok.
15. játszó Anyám velem volt terhes, amikor megerőszakolták. De én erre nem emlékszem. Apámat ugyanakkor legyilkolták. Erre sem emlékszem. Ne akard tudni, hogyan, mondja anyám, aki jámbor lett, szelíd, mint egy állatka.
16. játszó Anyám velem volt terhes, amikor megerőszakolták. Meghalt, amikor születtem. Temetőben van. Pontosan hol, nem tudom. Hogy apámmal mi történt, nem tudom. Mindenkit megöltek, így mondják. Mindenkit nem lehet megölni. Vagyis meg lehet, de azt akkor nem tudja senki. A temetőben kicserélték a sírköveket. Nagy az összevisszaság, én mondom.
9. játszó Nem nagyon jutnak eszembe a szüleim, akiket meggyilkoltak. Mégis, ha látom, hogy másnak van apja és anyja, és a legtöbbnek van, sóvárgó vágyat érzek utánuk. Szeretnék a szemükbe nézni. A szemük, igen, a pillantásuk hiányzik a legfájóbban. Hogy nem néz rám senki. Miként lehetséges az, hogy az egyik ember megsemmisíti a másikat?

17. játszó Apámat megfojtották. A levesbe, belefojtották a leveseskondérba. Anyám meghalt, amikor három voltam. A plébános úr lerajzolta őket. A cseresznyefa előtt ott a képen a kondér is. Ritkán nézem meg a képet, mert elsírom magam. Mindennap imádkozom saját szavaimmal, vasárnap pedig a Miatyánkot, hogy a mennyben viszontlássam őket. Ezért vagyok jó.

14. Nagyszombati csata

Rákóczi Fegyverbe! Indulunk! (Mikrofonba. A szöveg alatt a zenekar elfoglalja helyét) 1704 karácsonyának második napja. Mégsem volt jó ötlet a hajnali indulás. Nem maradt időnk felmérni a terepet.

A jelenet alatt a Zenekar játssza a dalt:
Heródes király országában
Hasadoz a hajnal, fényes
nap jön, Heródes
király országában
Bárány baktat le az égből… Alhat a csöppség,
alhat az anyja,
Boldogságos szűz Mária:
Őrzi az álmuk
bölcsességgel
Asztalos-ács szent József.
Szent Karácsonynak
éjszakáján
Vigadozzunk
és örvendezzünk!
Szent Karácsonynak
éjszakáján
Csöndeskedve éljünk…
A dal ismétlődik a jelenet alatt

Bercsényi Támadás!
A kurucok megrohanják a labancokat.
A kurucok első támadása után előrenyomul Heister. Egy kuruc sikeresen lever egy labancot, és elkezdi fosztogatni, erre egy másik jól lecsapja.
Rákóczi Azok meg ott mit művelnek? Most ne a poggyászokat fosztogassák!
Egy kuruc átpártol.
Rákóczi A Scharudi-ezred átpártol! Odamegyek! (Kardot ránt, és neki akar menni a harcnak, Ráday lefogja)
Ráday Nem szabad! Naccságos Fejedelem! Nem mehet a harc sűrűjébe! Megesküdtem, hogy megakadályozom, hogy odamenjen!
Rákóczi Hogy tehetett ilyet? Elmúlt a perc, amikor segíthettem volna!
Folytatódik a vívás, de felülkerekednek a labancok, és egy-két kuruc menekülni próbál, Bercsényi leordítja őket.
Bercsényi (A menekülőkhöz) Mi van, a rohadt életbe, örökké akarnak élni?
A labancok leölik a kurucokat, csak Bercsényi marad talpon.
Rákóczi Visszavonulás! (Bercsényi lejön a csatatérről)
Heister (A labancok lerázzák a vért kardjaikról, Heister pedig megöli a kúszó-mászó sebesülteket, és lenyalja a vért a kardjáról)

15. Rákóczi végigtekint az országon

Rákóczi Ez volt az első igazi nagy csatánk. Mondjuk, nem oly kázus ez, melyet Isten segedelme által rövid napon nem reparálhatnánk. Ha végigtekintek az ország térképén, kuruc fölényt látok. (Egyensúlyozni kezd a karddal) De túl sok az intő jel: a Dunántúl még mindig nem a miénk. A nemesek nem hajlandók adót fizetni, ebbe tönkremehetünk.

Rákóczi Ez volt az első igazi nagy csatánk. Mondjuk, nem oly kázus ez, melyet Isten segedelme által rövid napon nem reparálhatnánk. Ha végigtekintek az ország térképén, kuruc fölényt látok. (Egyensúlyozni kezd a karddal) De túl sok az intő jel: a Dunántúl még mindig nem a miénk. A nemesek nem hajlandók adót fizetni, ebbe tönkremehetünk.
A höchstadti csatavesztés pedig megfosztott még a reményétől is annak, hogy egyesülhessek a bajor választófejedelemmel. Ez a remény volt egyetlen alapja annak, hogy belefogtam a háborúba. (Elkomorodik) Ezt már nem nyerhetjük meg. Értik? (Feldobja, elkapja a kardot) 1705 elején kijelentem, hogy nem győzhetünk. Iszonyatos.
4. játszó Naccságos Fejedelem! Tegnap délután Bécsben meghalt Lipót császár!
Lipót (Be, lefekszik a földre, magára húzza a kabátját)
I. József (Be, kicsit gyászolja Lipótot, aztán felölti a kabátját) Deutsch oder Ungarisch? (feldob egy pénzt) Ungarisch. Mostantól én vagyok a német-római császár. Enyém a magyar korona is. A hadak egyelőre Magyarországon maradnak. Viszont a csapatok éléről leváltom Heistert. Heister! (Heister be, kezet fognak, Heister el) Magát ezennel átvezénylem a nyugati harctérre. Az új magyarországi főkapitány Ludwig Herbeville báró. (Herbeville be, kezet fognak, Herbeville el) Ezenkívül új tárgyalásokat kezdeményezek. Én nem vagyok az apám. Békét ajánlok. Magyarország törvényeit meg fogom tartani. Ezért hajlandó vagyok több állami hivatalnokot is kicserélni. A lázadók amnesztiát kapnak. Erdély persze nem lehet független, Rákóczi sem lehet erdélyi fejedelem, de felajánlok neki egy lengyel hercegséget.
Rákóczi Elfáradtam. (Átadja kabátját a 4. játszónak)
Rákóczi Levél Lajos királynak. Legkeresztényibb király! Kötelességemnek érzem, hogy beszámoljak…
XIV. Lajos Mindenről tudok. Nem hátrálhatnak meg, Rákóczi herceg! Folytatniuk kell a háborút. Ha kell, ígérhetek még egy kis aranyat. De hogy biztos támaszuk legyen, követségbe küldöm önökhöz Des Alleurs márkit, aki idős ugyan, de nagyon tapasztalt katona. (Des Alleurs-t játszik tovább)
Des Alleurs Prince! Je joins votre armée comme attaché du roi Louis, pour que je puisse vous soutenir et donner des nouvelles actuelles au roi Louis.16

16. I. József a trónon

Rákóczi Országgyűlést hívok össze Szécsénybe. Jöjjön el minden főnemes, püspök, a szövetkezett rendek képviselői.
Forgách, Bercsényi, Ráday, Károlyi, Esze Tamás, Pekry, Telekessy be.
Rákóczi Én magam csak úgy jelenek meg a gyűlésen, mint az ország főurainak egyike. Így hát lemondok minden hatalomról, és követem mindazt, amit a rendek elhatároznak.
Ráday Kezdjük a legfontosabbal: interregnum van.
Forgách Már hogy lenne interregnum? József császárt még gyermekként megkoronázták!
Ráday Mindannyian tudjuk, hogy az 1687-es királyválasztás törvénytelen.
Forgách Hogyhogy törvénytelen?

Ráday A választó királyságot örökös királysággá alakító végzését a rendek kijátszásával hozta meg az udvar.
Forgách Nem értem, mit változtat ez a tényen.
Esze Azt, hogy József császár ígéretei homokra épülnek, és hogy igazi királyt kell választanunk.
Forgách Uraim, önöket nem zavarja, hogy egy felkapaszkodott paraszt is itt tátja a száját?
Esze Én paraszt? Hát ki harcol itt a kezdet kezdete óta? (Az alábbiakat Des Alleurs megszólalásáig egyszerre, egymást túlkiabálva sorolják Rákóczinak) Ha nem lennének jobbágykatonák a seregben, már rég elvert volna minket a labanc! Én paraszt! Bezzeg azzal nem dicsekszik, hogy az erdélyi ezredekkel nem tud szót érteni, mert minden katona utálja a bécsi stílusát.
Forgách (A többiekhez) Rendben, benne vagyok, hogy itt üljön Esze brigadéros is, de javaslom, hogy a jegyzőkönyvekben ne maradjon nyoma a nevének. Szégyelleném, ha a jövő históriatudósai azon röhögnének, hogy egy gyűlésen ültem egy paraszttal.
Esze A protestáns hívek nevében kérem, hogy adják vissza a kilencven templomunkat.
Telekessy Miféle templomokat, fiam?
Esze Azokat, amiket a Ferdinánd császár és I. Rákóczi György közötti béke felsorol.
Telekessy Fiam, azóta már több város és falu visszatért egyházunk kebelére. Képtelenség visszaadni a templomokat.
Esze Más helyeken meg vannak olyan betolakodó plébánosok, akiknek nincs hallgatójuk, de mindenkitől tizedet húznak.
Telekessy Osszuk meg a tizedet? Nem is lenne elegendő mindkét vallás papja számára!
Ráday Az országgyűlés döntsön a háború folytatásáról, nyilvánítsa független magyar királyságnak az országot, szögezze le a szabad királyválasztás elvét, vegye számításba, hogy a magunk erejéből kell megteremteni a haza szabadságát. Éppen ezért erősítse meg az államhatalmat, rendezze a jobbágykérdést, a gazdasági ügyeket, és orvosolja a vallási sérelmeket.
Bercsényi Ezt csak centralizált államhatalommal érhetnénk el. Márpedig épp ez ellen harcolunk. Naccságos Fejedelem, nem sérülhetnek a rendi jogok! Másrészt: József császár – úgy tűnik – kész orvosolni a nemzet sérelmeit. Királyválasztásról szó sem lehet.
Pekry Naccságos Fejedelem, de tudjuk, mit ért egység és rend alatt: meg akarja adóztatni a nemességet. Ilyen nincs! Kegyelmed nem érti, hogy egy nemes nem adózhat?
Károlyi Naccságos Fejedelem, a legnagyobb tisztelet mellett, de ha nem enné nagy kanállal a franciák békakuruttyal elegy lenge szavát, akkor nyílhatna tér az európai remények közt a baljós csillagzatú hazának. József császár és király mindent ígér, a háború pedig egyre kiszámíthatatlanabb. A nemesi kiváltságokat egyfelől a fegyveres jobbágykatonaság fenyegeti, másfelől a hadviselés terhei sértik.
Des Alleurs Excuser! Roi Louis peut se contracter uniquement si Josephe ne sera pas accepté comme roi.17
Rákóczi Lajos király csak akkor tud szerződni, ha nem fogadjuk el Józsefet királyunknak.
Károlyi Akkor hát folytassuk a háborút! Hiszen szükségünk van a francia aranyra… meg persze ragaszkodnunk kell elveinkhez is… Továbbá fogadjuk el a béketárgyalások lehetőségét, mert sose lehet tudni… József nem Lipót. Ki ért egyet?
Bercsényi Javaslom, hogy Rákóczi fejedelmet válasszuk meg a konföderált rendek vezérlő fejedelmének!
Rákóczi Mit döntöttünk el mindezzel?
Bercsényi Hogy van egy vezérünk.
Rákóczi Nagyon meghat a nemzetnek ez a szeretete és bizalma.
Bercsényi Emeljük pajzsra!
Esze Nincs is pajzsunk!
Forgách Akkor vállra!
Telekessy Fiaim, készen vagytok? Háromra. Egy, kettő, há-rom! (Felemelik)
Ének Felkelt a napunk, Rákóczi az urunk,
Árad a kegyelem fénye ránk.
Hálás a szívünk, zengjen az örömünk,
Szép Magyarország édes hazánk.
(A menet kivonul, csak Des Alleurs marad bent)
Des Alleurs (Elpakolja a székeket) En ce qui concerne la nation hongroise, les hommes sont de taille haute, élancée et fringante. Les femmes sont grosses, blanches et jolies. Ah que vous ne comprenez pas ça?18 Szóval, ami a magyar nemzetet illeti, a férfiak általában magasak, sudár és daliás termetűek. Az asszonyok kövérek, fehérek és csinosak. A magyarok többségükben elég eszesek, noha szellemüket éppoly kevéssé művelik, mint a legbarbárabb nemzetek. Bár ebben az országban mindennapos, hogy nők és gyermekek latinul beszéljenek, bámulattal kellett tapasztalnom, mennyire elhanyagolják a legnélkü-
lözhetetlenebb tudományokat és művészeteket is. A magyar nyelvnek az a sajátossága, hogy egyetlen más nyelvből sem származik, és nem ismer nyelvjárásokat. Mégis rendelkezik a szép nyelv minden előnyével, minthogy gazdag és könnyed, kifejezései szabatosak, hangzása pedig lágy és természetes.

17. A zsibói csatavesztés

I. József Szóval folytatja a háborút, Rákóczi? Rendben. Megparancsolom Herbeville kapitánynak, hogy foglalja vissza Erdélyt.
Herbeville (Be, elkezd rajzolgatni a térképre)
Rákóczi (Be) Forgách! Pekry! Merre juthat be?
Forgách Csak a Szamos völgyén keresztül.
Rákóczi Útját kell állnunk. Mennyi szoros van arra?
Pekry A karikai és a zsibói.
Rákóczi Erősítsék meg ezt a két szorost. Építsenek sáncokat! Forgách! Maga a parancsnok! Pekry! Az erdélyi nemesség mindenben legyen Forgách kapitány segítségére.
Pekry Értettem. (Pekry grimaszt vág Forgáchra)
Rákóczi Károlyi!
Károlyi (Be) Parancsára, Naccságos Fejedelem!
Rákóczi A kegyelmed feladata az lesz, hogy portyákkal zavarja Herbeville-t. Nekem meg kell őt előznöm. Futok Erdélybe.
Károlyi (Firkálni kezdi Herbeville útjait, kicsi sikerrel, Herbeville többször ellöki, össze-összecsapnak a kardokkal)
Rákóczi (Megérkezik) Jelentést kérek!
Pekry Ez egy beképzelt, tudálékos alak. Semmi nem elég jó neki, amit intézünk.
Forgách Nemtörődöm társaság! Ezért vannak félkész állapotban az erődök.
Rákóczi Nem készültek el az építkezéssel?
Forgách Nem, mert…
Pekry Mert Forgách kapitány áruló! Szándékosan szabotálta a munkánkat!
Forgách Dehogy vagyok áruló.
Rákóczi Ezt majd megvitatjuk máskor. Des Alleurs márki! Legyen segítségünkre! (Des Alleurs be, segít „építkezni”) Károlyi! Merre jön Herbeville?
Károlyi Zsibó felé.
Rákóczi Futás a zsibói sánchoz! Ezt fejezzük be, amennyire csak lehet! Károlyi! Az ön feladata az lesz, hogy amint megkezdődik az ostrom, üsse meg hátulról Herbevillet!
Károlyi Parancsára.
Rákóczi Marquis Des Alleurs! Maga a jobbszárny parancsnoka!
Des Alleurs Oui!
Rákóczi Forgách kapitány pedig a balszárnyat vezeti majd.
12. játszó November 11-én reggel ragyogó verőfényben egy dombtetőről szemlélte Rákóczi az ellenséges hadak csoportosítását. A támadás azonban csak nem akart megindulni. Ekkor a Nagyságos Fejedelem úgy döntött, hogy…

Rákóczi Elugrok ebédelni a szomszéd kastélyba. Itt legalább egy óráig úgy sem történik semmi. (Asztal be, Rákóczi enni kezd)
Des Alleurs (Be) Où est-ce que vous êtes, Prince? L´aile gauche est tout-à-fait décomposée,19 s így a jobbszárnyat sem tudtam megtartani!
Forgách (Be) A balszárnyat is bekerítették.
Rákóczi Mi van? Ilyen gyorsan?
Forgách Teljesen szétvertek minket. Pedig katonáink nagyon hősiesen harcoltak.
Rákóczi Hol maradt Károlyi?
Károlyi (Be) Amikor láttam, mekkora a baj, úgy véltem, jobb nem kockáztatni a seregem.
Rákóczi Kegyelmed tétlenül végignézte a támadást?
Károlyi (Nem hallja ki a számonkérést a kérdésből) Bizony. Mindent láttam. Szörnyű volt.
Rákóczi Mennyi a veszteségünk?
Forgách Négyszáz halott.
Rákóczi Oroszlánok harcoltak nyulak vezetése alatt. Ezt nagyon elrontottuk. Erdély elveszett. Lelépni. (Mindenki kimegy, csak Des Alleurs marad bent)
Des Alleurs A magyarok a világ legnagyobb tolvajai. Ráadásul iszákosok, hetvenkedők, hazugok, állhatatlanok és mértéktelenül gyávák. Ha hadba szállnak, azt csupán a préda reményében teszik. Minthogy Erdélyben több nemzet van, erkölcseik és szokásaik is különbözők. De egy dologban valamennyien megegyeznek, s ez a részegeskedés. Udvariasabbak, ám éppoly nagy tolvajok, mint a magyarok.

18. Lehmann és Rákóczi a börtönben (Rákócziné feltűnik)

Lehmann (Már javában vitázhattak, amikor meglátjuk őket, kínál, csak egyedül iszik) Lófarát! Nincs „és”! Magyar az, aki annak gondolja magát. Pont. Magyar, magyar! Tele a császári udvar magyarokkal. Ők akkor maga szerint nem magyarok? Pontosabban nem jó magyarok? Illetve – bocsánat – ők a labancok? Maguk meg a jófajta kurucok? Kurucigazolvánnyal a zsebükben? Hát épp így számolják fel a saját nemzetüket! Nem veszi észre? Így aztán előbb-utóbb tényleg nem marad már magyar, csak kuruc meg labanc!
Rákóczi Akkor is hatékonyabban működne egy független magyar állam, mint ez. Diktatúrában élünk! Nem veszi észre, ember?
Lehmann Naná, hogy diktatúrában élünk. Abszolutizmus – ismerős fogalom? És akkor mit tudunk csinálni? Élni. A nép dolga, hogy túléljen. Ha diktatúra, hát diktatúra. Ez van. Akkor itt fogunk élni. Csinosítsuk szépen kertjeinket.

Rákóczi Nem tudjuk, mert eltorzít a rendszer! Annyi az öngyilkos az ország- ban, mint még soha. Ne mondja már, hogy ez az élet magának annyira jó! Akkor minek iszik itt minden nap? Miért hozat ide esténként jobbágylányokat a falvakból? Ez élet? Csinosítsuk szépen kertjeinket, ccc!
Lehmann Be is lehet épülni. Elfogadni a játékszabályokat, és belülről hajlítani a rendszert. Maga is mennyivel jobban járt velem igazgatóként, mint ha egy szemellenzős vadállat lennék.
Rákóczi Lehmann kapitány, ön holnap kap egy levelet, hogy végezzen ki engem. Mit tesz? Vagy kivégeztet, vagy megtagadja a parancsot, és akkor önt végzik ki. Akkor meg miről beszél? Ön már most egy szemellenzős vadállat, még ha nem is tud róla.
Lehmann Ezt kikérem magamnak.
Rákóczi Maga csak ne kérjen ki semmit. Mindig a rendszer torzítja el az embert, és nem fordítva. Magából is milyen alkoholista senkiházi lett. Nézzen magára.
Lehmann Miért rólam beszélünk? Hagyjon már engem békén. Mindig kitekeri a szavaimat.
Rákóczi Nem tekerek én ki semmit. Maga szaladt bele ebbe a pofonba. Lehmann, maga egy állatorvosi ló, az összes hülye felvetésének a két lábon járó cáfolata.
Lehmann Még egyet szól, megütöm.
Rákóczi Tessék? (Lehmann lekever neki egyet, elkezdik tépni egymást, fény, bejön két fiú: 5. és 14. játszó)
14. játszó Jaj, lányok, nem így kell egy vitát eldönteni! Gyere, Tomi, mutassuk meg! (14. játszó átveszi Lehmann, 5. játszó pedig Rákóczi figuráját. Szkanderezni kezdenek nagy erőlködések közepette.)
Lehmann Egyébként itt a felesége.
Rákóczi Kicsoda? (Meglepetésében kienged, és Lehmann leteszi őt szkanderben)
Lehmann Sarolta-Amália hessen–wanfriedi hercegnő.
Rákóczi Mit keres ő itt?
Lehmann Látogatóba jött.
Rákóczi Magához.
Lehmann Már egy ideje levelezünk. Képzelje, készíttetett egy portrét, és elküldte. Mi tagadás, Rákóczi, jó ízlése van magának, nagyon szemrevaló a felesége.
Rákóczi Magának még csak gondolni sem szabad a feleségemre, maga disznó! Hogy merészeli? (Nekiugrik Lehmann-nak)
Lehmann Héhéhé, higgadjon le, ember! Persze, hogy magához jött, minek kapja itt fel az iszapot? Idehozom magának. (Kimegy Rákóczinéért) Hercegnéasszony! Elnézését kell kérnem a pórias álruha miatt, de nyilván megérti, hogy ebbe az erődbe másképp nem juthatott volna be. Meg

kell jegyeznem, hogy az ön szépsége messze átragyog ezeken a gúnyákon. Megtiszteltetés önnel megismerkednem. (Odavezeti Rákóczihoz) Hamarosan jövök.
Rákócziné (Egymás szavába vágva beszélnek) Istenem! Hogy vagy? Nem bántottak? Mindened megvan? Mutasd magad!
Rákóczi Mi ez a dolog Lehmann-nal? Miféle festményről fecseg ez itt nekem össze-vissza? Hallod? Figyelj rám, légy szíves. Milyen portré, milyen levelezés?
Rákócziné Figyelj, fontos. Meg fogunk innen szöktetni. Lehmann öccse nyitva hagyja majd a zárkaajtót, hozunk császári huszáregyenruhát. Te majd tettesd magad részeg katonának a városkapuig, tudni fogod a jelszót, kiengednek, és aztán menekülj Lengyelországba. Keresd meg Bercsényit, ő már ott vár.
Rákóczi Megbocsáss, miről beszélsz te itt?
Rákócziné Meg fogunk szöktetni.
Rákóczi Lehmann-nal?
Rákócziné Igen, vele, de jaj, hagyd már ezt a Lehmannt, ne aggódj, nincs közöttünk semmi, és nem is lesz. Érted csinálom az egészet. Lehmann bőségesen meg fogja kapni a maga jutalmát. Pénzben.
Rákóczi Tényleg ki fogsz innen hozni? Édes jó Istenem, a drága kicsi feleségem fog megszöktetni a hírhedt Wiener Neustadt-i erődből. Hát… ilyen nincs… ez… ez…
Playback I’m singing in the rain, just singing in the rain… (Rákóczi kalapot kap, Rákócziné esernyőt, táncra perdülnek)
Lehmann (Be) Látom, jól elvannak. Édesek. Sajnos idő van. Jöjjön, asszonyom. Rákóczi, maga pedig tűnődjön el azon, hogyan szerzi meg nekem a konyakot. (Rákócziné elindul Lehmann felé, de még hátrapillant Rákóczira) Jöjjön, drága.
Rákóczi (Lehmann után szól) Lehmann! Maga nekem a múltkor blöffölt azzal a fogadással!
Lehmann De a konyak akkor is jár majd…
Rákóczi Arra mérget vehet… (Morfondírozva tölt Lehmann pálinkájából, lehúz egy pohárral, és gondterhelten maga elé mered)

19. I. József békeajánlata

I. József (Két karddal jön Rákóczihoz, az egyiket az asztalra dobja Rákóczi elé)
Deutsch oder Ungarisch?
Rákóczi Ungarisch. (Vívni kezdenek)
I. József Rákóczi, nekem már nagyon elegem van magából. Ez a háború nekem túl költséges. Tirolban parasztfelkelés, az itáliai hadszíntéren vereségek… Maguk is fáradtak, nem?

Rákóczi Most nyertük vissza a Dunántúlt.
I. József Mintha nem tudná, hogy idő kérdése, és újra a miénk lesz. Mint ahogy az egész ország. (Higgadtabban) Én békülni akarok. Béke akkor van, ha mindenki akarja. A háborúhoz elég egyetlen agresszor. Ennek a felelősségét akarja magára venni?
Rákóczi Mit ajánl? (Leeresztik a kardokat)
I. József Az 1687-es országgyűlés törvényeiből egy jottányit sem engedhetek. De nem igénylek magamnak korlátlan hatalmat. Az ország törvényeit és végzéseit meg fogom tartani. Erdély ugyan nem lehet független –
de ha maga leteszi a fegyvert, kap egy hercegséget a birodalomban. A többiek amnesztiát.
Rákóczi Elfogadhatatlan. (Újra vívnak)
I. József Jó, akkor állapodjunk meg a tűzszünetben, amíg mindannyian átgondoljuk a helyzetet. És hogy lássa, kivel van dolga, megengedem, hogy a felesége Bécsből meglátogathassa.
Rákóczi Tessék? (Abbahagyják a vívást)
I. József Mióta is nem látta? Öt-hat éve? Szóval? Elfogadja a fegyverszünetet?
Rákóczi Persze. Természetesen.
I. József Okos. A maga helyében kicsit rendbe szedném magam… (Ki)
Rákóczi (Kapkodva elpakolja a pálinkás poharakat, üveget, asztalt, a mikrofonhoz lép)

20. Rákócziné a fegyverszünet alatt

Rákóczi
+ 16. játszó
+ zenekar Korbácsolj fel! Kényeztess el!
Jöjjön, aminek jönnie kell,
Ami most van, elmúlt rég,
Rombold le lágyan az emlékét,
Alattunk morajlik a város,
Kicsi és jelentéktelen,
Nem tudom, hogy mire várok,
De ha meglátom, felismerem.
(Rákócziné be)
Romolj meg, ostromolj meg,
Szelíden, szépen és halkan,
Romolj meg, ostromolj meg,
Nagyon durván és nagyon lassan…
(Rákóczi és Rákócziné szeretkezik egyet)
16. játszó Hiába élni a szakadék szélén,
Kezdjük a végén! Kezdjük a végén!
Sikíts, karmolj, remeg a testem.
Repülni szeretnék, de az ágyamon fekszem.

Romolj meg, ostromolj meg,
Szelíden, szépen és halkan,
Romolj meg, ostromolj meg,
Nagyon durván és nagyon lassan…
Rákócziné Kérsz? (Nyújtja a ropit) Együtt kellene maradunk.
Rákóczi Nem lehet.
Rákócziné Vissza kellene szereznünk a gyerekeket. Bécsi nevelést kapnak, nem is ismernek téged. A kis Györgyöt még nem is láttad. Már hatéves. Jaj, mindent itt kéne hagynod.
Rákóczi Esküt tettem.
Rákócziné Kaphatnál egy szuverén hercegséget a római birodalomban, szavazati és állandó részvételi joggal a birodalmi diétákon, bármit, ami mind előnyösebb lenne számunkra, mint ez. Fölöslegesen bízol Franciaország ígéreteiben. Ez az ország azoknak a fejedelmeknek a kórháza, akiket ő maga tett szerencsétlenné.
Rákóczi Te honnan tudsz erről? Hogy hercegség meg francia kapcsolat. Honnan tudsz erről?
Rákócziné Csak úgy mondtam.
Rákóczi Nézz rám. Téged iderendeltek. (Rákócziné hallgat) Téged iderendeltek.
Rákócziné Téged jöttelek meglátogatni, ennyi.
Rákóczi Nem vagy elég kétszínű, hogy leplezd. A jóságos József császár rendelt ide, hogy rábeszélj a békére.
Rákócziné Jó, iderendeltek.
Rákóczi Hogy volt bőr az arcodon áthazudni ezt a két hónapot?
Rákócziné Miattunk tettem, nem érted? Hogy fejezd be ezt az esztelenséget! Nem győzhetsz, nem érted? Hagyd az egészet annyiban, köss békét. Teljes körű amnesztiát kaptok, csak tegyétek le a fegyvert. Fogadd el József ajánlatát, és kezdjük újra! Először is szerezzük vissza a fiúkat – talán megengednék –, és neveljük fel őket tisztességesen. Így csak el fognak zülleni, apátlan-anyátlan kalandorokká válnak, hamiskártyásokká. Fogadd el a lengyel hercegséget, aztán éljünk nyugodtan! Nem az a feladata egy nőnek, hogy politizáljon és konspiráljon. Egy nőnek a családi fészket kell őriznie. De így nem lehet. Évek óta nem láttalak, most is csak a börtönben. Csoda, hogy az ember más…
Rákóczi Más mi?
Rákócziné Nem lényeges, hagyjuk.
Rákóczi Dehogynem lényeges, ne hagyjuk. Más férfiak után nézzen. Így akartad folytatni, igaz? Szeretőd van.
Rákócziné Miért, te Lengyelországban kártyázni jártál Sieniawska hercegnéhez? Terhes vagyok.

Rákóczi Üzenem a császárnak: mindaz, amit felajánlott, teljesen megfelel családom érdekeinek. De a háborút kizárólag hazám szabadságáért kezdtem. Ami pedig kettőnket illeti: úgy látszik, minden szerelem annyit veszít a súlyából, amennyit az általa kiszorított történelmi tömeg súlya nyom. Nem hiszem, hogy a jövőben fogunk tudni még együtt élni mi ketten. A születendő gyermeket természetesen nevemre veszem – bárki is az apja. Feleségemnek, a fejedelemasszonynak pedig 16 000 forint éves járadékot folyósítok. Isten áldjon! (Odalép a mikrofonhoz, beleordítja az utolsó versszakot)
Választani túl késő,
Már semmire nincs idő,
A jövő előttünk romokban hever,
És ha nem akarjuk, nem jön el,
Van, aki félig, és van, aki végig,
Jól tudom, hogy ez nem álom,
Van, aki félig, és van, aki végig,
Annyi életem van, ahány halálom…

Romolj meg, ostromolj meg,
Szelíden, szépen és halkan,
Romolj meg, ostromolj meg,
Nagyon durván és nagyon lassan…
Rákócziné (A dal alatt sikít, összeomlik, I. József bejön, és ölben kiviszi)

21. A háború folytatása és az új hadsereg

Rákóczi Folytatjuk a háborút.
(Zongorazene, a többiek bejönnek, „bejárják a teret”)
6. játszó A falvak népe lázong.
Pekry A nemesek is elégedetlenkednek.
Forgách Vállalom a nemesi összeesküvés vezetését.
Károlyi Forgách Simon áruló.
Rákóczi Forgách Simont lecsukatom.
Károlyi Pekry Lőrinc szétlopta Erdélyt.
Rákóczi Maga pedig rosszul portyázik, Károlyi.
6. játszó Nem jól mennek a harcok.
I. József Rákóczi, nem fél?
Rákóczi Összehívom az ónodi országgyűlést.
3. játszó A turóci nemesség nevében kérem, mentesítsenek minket a közteherviselés alól.
4. játszó Bercsényiék megölik a turóci követeket.
3. játszó összeesik, 13. játszó elkapja, lefekteti a földre, zene és mozgás leáll.
Rákóczi Gyalázat! Nem ezt akartam!

I. József Európa! Íme, a barbár magyarok!
14. játszó Mutassuk meg! Csak azért is!
Bercsényi Eb ura fakó! József császár nem királyunk többé!
I. József Rendben. Akkor visszahelyezem Heistert a nyakukra.
Pekry Egy tábori csetepatéban véletlenül agyonlőjük Esze Tamást. (Esze kabátja berepül a takarásból)
Rákóczi 1708 tavasza. Új hadsereget toborzok. Jusson el a híre a legutolsó faluba is. (Leteszi a megafont, tapskoncertet indít, a többiek fokozatosan csatlakoznak a ritmushoz)
11. játszó mazsorettként végigvonul a téren, mire Rákóczihoz ér, már sötét van.
Heister Ipiapacs, kurucok, Heister papa viszajött! Trencsén alatt találkozunk!
Egy primitív tapsolás-dobogás fokozatosan elnyomja a korábbi ritmust. Mikrofonok gerjedése. Fény fel, tele van hullákkal a szín.

22. A trencséni csata

Heistert kivéve minden játszó, aki az előző jelenetben szerepelt, a földön fekszik. 8. játszó egy széket rak a tér peremére.

8. játszó Ez a jelenet nincs megírva. Inkább elmesélem. Így is jó lesz, nyugi. Képzeljék, az utolsók között még raboskodtam a Héttoronyban. Tudják: Egri csillagok, Török Bálint… Meséljek a börtönről? Mit művelnének egy cellában? Elképzelték már? Nyilván írnának. Aha. Ha engednék. Na és, ha engednék, mit írnának? Nyilván az igazat. Pompás! Ezt tettem én is. Naponta egy-egy verset, egy-egy jelenetet, és aztán el is égettem, naponta egy-egy verset, egy-egy jelenetet. Gondoltak arra, hogy el kellene égetniük, amit írtak? Pedig egyszerű. Felhasználhatnák ellened. Nyilván elterveznék, hogy majd sétálni fognak a cellában, mi? Nehogy elsorvadjanak az izmaik. Okos ötlet. Na és, hogyan sétálnának?
15. játszó Fel és alá.
8. játszó Pontosabban.
15. játszó Hogyhogy pontosabban?
8. játszó Milyen irányban? (Szünet) Diagonálisan, barátaim, diagonálisan, mert úgy hét egész lépést lehet megtenni a fordulóig. (15. játszóhoz) Öregem, én két év alatt fél hüvelyk mély nyomot sétáltam ki a földben. Na és, mivel játszanának, ha az égvilágon mindent elszedtek maguktól?

15. játszó Mondjam vagy mutassam?

8. játszó Nem lehet! Szigorúan büntetik! De például ott vannak a patkányok, szép, hatalmas példányok, azokat szemlélni felettébb mulatságos. Na, mivel játszanának még? Engem a labda mentett meg. Egész nap labdáztam. Összegyűjtöttem a kihullott hajamat és szakállamat, abból
gyúrtam labdát. Na, ez eszükbe jutott? Akkor mesélek egy kis történelmet. Szóval a trencséni csata. A fejedelem seregei 1708. augusztus 2-án szállták meg a trencséni vár alatt húzódó árkos-bokros területet. Másnap hajnalban heves fegyverropogás jelezte Heister hadainak érkezését. Rákóczi azonnal riadót veretett. Tizennégy-tizenötezer jól felfegyverzett katona állt a vezetése alatt. Heister, akinek csupán nyolcezer lovasa volt, Trencsén falainak irányába kanyarodott. Rákóczi parancsot adott a tüzelésre, Pekry Lőrincet a jobbszárnyon pedig arra utasította, hogy támadja oldalba a császáriakat. A hülye Pekry az előtte fekvő két tó közt húzódó, keskeny töltésen kezdte egyesével átvezetni embereit. Figyelmeztették, hogy két tó és a süppedő töltés nagyon rossz hátvéd a lovasságnak visszavonulás esetén. Visszavonulásra még semmi szükség nem volt, de a hülye Pekry mégis hátat fordított, és visszavezette huszárjait a tó másik oldalára. Pálffy észrevette a  zavart, és erős lovastámadást intézett Pekry ellen. Rákóczi csak azt látta, hogy az ellenség első rohamára felborul minden rend s az egész jobbszárny. Vágtatva száguldott a jobbszárny felé. Paripája könnyedén ugrott át egy árkot, majd még egyet… de a harmadiknál megbotlott, felbukott, elterült a földön, maga alá temetve lovasát is. A ló nyakát szegte, és az a hír terjedt el, hogy a fejedelem is meghalt. A csata fejvesztett menekülésbe bomlott. Már nem volt hadrend, csatasor, nem voltak tisztek, akik parancsoljanak, de katonák sem, akik engedelmeskedtek volna a parancsnak. Bercsényi is lelépett. Aztán vége is lett. Csúnyán kikaptunk. Erre elkezdtünk fáraózni. Tudják, mi az a fáraó? Nem? Szóval, halálba kártyáztunk. Aki már nem tud tenni, félrevonul, és főbe lövi magát. Fáraózunk szépen egész éjjel, öten vagy hatan már főbe lőtték magukat, rajtam a sor, felteszem az utolsó fityingemet is, ha nyerek, istenkém, pechem van, ha vesztek, úgy is jó, a fejedelem meghalt, Magyarország elveszett, minek éljek tovább. Na és, mit tesz isten, nyertem. Így aztán sikerült még egypárszor elveszítenem az országot. E szerencsétlen nap után már semmi sem sikerült. Nem jó jelenet?

23. Az utolsó harcok
A földön fekvők fokozatosan felkelnek, és megszólalásaik után elhagyják a teret

I. József I. József különbékét kötött a pápával. (El)
Telekessy Fiaim, ha a táborban maradunk, kiátkoz az egyház. (El)
Pekry A jó katolikus követi a pápa parancsát! (El)
Heister (Megkezdi a padló felmosását, Pálffy hamarosan csatlakozik)
3., 6., 17.
játszó Jön a pestis! Jön a pestis! Jön a pestis! (Fokozva)
16. játszó Alig maradtunk Esze Tamás ezredéből.
4. játszó Esze is meghalt. Fázunk. Nyűgösek vagyunk.
16. játszó Hazamegyünk. (El)

3., 6., 17. játszó Itt a pestis! (Kirohannak)
Bercsényi Naccságos Fejedelem! Itt a pestis!
Rákóczi Megijedt, grófom?
Bercsényi Nem akarok meghalni!
Rákóczi Elfáradtak az idegei, Bercsényi gróf! Menjen Lengyelországba, keressen szövetségeseket.
Bercsényi Tényleg?
Rákóczi No, szaporán. Ott tegye magát hasznossá. Talán meg is nyugszik kicsit.
Bercsényi Köszönöm. (El)
Rákóczi (Forgáchhoz) Forgách?
Forgách Be vagyok börtönözve, nem dereng?
Rákóczi Persze, persze. Fölszabadítom. Azt csinál, amit akar.
Forgách Ezek után nem mehetek vissza Bécsbe…
Rákóczi Akkor menjen maga is Lengyelországba. Olyan mindegy. (Forgách el) Károlyi?
Károlyi Maradnék.
Rákóczi Rendben. Le kellett ráznom a nyakamról fölösleges generálisaimat. Oroszországba megyek tárgyalni Péter cárral. Károlyi, magára bízom a főparancsnokságot. Legalább az általános európai békéig húzzák ki!

24. Békekötés

A jelenet alatt a béketárgyalás és I. József állapotának romlása párhuzamosan zajlik.

25. Lehmann és Rákóczi a börtönben (szökés)

A zenekar Nina Simone Feeling good című dalát játssza. Ez alatt Rákóczi és Lehmann némán leülnek az asztalukhoz, isznak egy felest, Lehmann Rákóczi elé veti a börtön kulcsait. Rákóczi rövid töprengés után elveszi a kulcsokat, és kimegy a színről. Lehmann még tölt egy felest, feláll, tesz egy-két lépést, gondolkodik. Kintről dübögés, beront két labanc katona, és Lehmannra emeli a kardját. Lehmann szembefordul a katonákkal, egészségükre emeli a poharát, iszik, kiejti a kezéből a poharat, lassan letérdel, és tarkóra teszi a kezét. Az egyik katona eloltja a gyertyát.
Sötét.

—–

1 Angol diplomata vagyok. Már egy hónapja tűzszünet van, és én közvetítek a béketárgyalásokon. Országom jelenleg a Habsburg Birodalom szövetségese, viszont szimpatizálunk a magyarokkal is. Tudják: sokan protestánsok, és hát annak idején mi is karddal vívtuk ki a szabadságunkat. Ma a Császár képviseletében Széchenyi érsek helyett Seilern bárót küldték el. Fáradjanak be.
2 Hogy őszintén akarjuk-e a békét.
3 Foglaljanak helyet. Bercsényi gróf, most mik a feltételeik?
4 Ezeket minden bizonnyal Seilern báró is ismeri.
5 Ez természetesen elfogadhatatlan. Mi általános amnesztiát javaslunk a bűnös lázadók számára. A kiontott vér és az okozott károk fejében csupán Felvidék egy részét kérjük.
6 Széchenyi érsekkel ennél többről tárgyaltunk.
7 Azóta viszont tönkrevertük a bajor–francia seregeket Höchstadtnál. Megváltoztak az erőviszonyok, nem veszi észre?
8 A császár engem bízott meg a békatárgyalások folytatásával. Az álláspontunk pedig rém egyszerű: elfogadják az amnesztiát, vagy nincs miről tárgyalnunk.
9 Ez most nem tud érdekelni.
10 Tróger.
11 Mérsékeljék magukat, uraim.
12 Maradjunk a tárgynál. Tehát a kuruc fél tartja magát ahhoz a 25 ponthoz, amit már a múltkor sikerült félig-meddig megbeszélnünk.
13 Hogyan lehetséges, hogy Heister tábornok folytatja a hadműveleteket?
14 Úgy látszik, elfelejtettünk szólni neki az ügyben.
15 Azonnal hagyják abba! Miféle viselkedés ez, kérem! Vitázni jöttünk, nem pedig öldökölni! Tudják, mi az a vita? Hogyan akarnak demokráciát építeni, ha nem tudnak vitázni?

16 Herceg! XIV. Lajos király küldötteként csatlakozom seregéhez, hogy támogathassam és naprakészen jelenthessek XIV. Lajos királynak.

17 Lajos király csak akkor tud szerződni, ha nem fogadják el Józsefet királyuknak.

18 Ami a magyar nemzetet illeti, a férfiak általában magasak, sudár és daliás termetűek. Az asszonyok kövérek, fehérek és csinosak. Ja, ezt így nem értik.

19 Hova a fenébe tűnt, Herceg? A balszárny teljesen felbomlott…

A játszók listája: Baráth Szidónia (I. József), Cilling Gabriella (Lipót, Rákóczi 3), Dobai Kinga (Rákóczi 2, Rákócziné, zongora), Fialka Anna (Pekry Lőrinc, Forgáchné), Hamran György (Forgách Simon, gitár), Hraboš Viktória (Ráday Pál), Kantár Máté (XIV. Lajos, zongora, citera), Kocsis Kincső (Rákóczi a börtönben), Murányi Attila (Heister, gitár), Nagy Csaba (Lehmann 2, Széchenyi Pál, Rákóczi 5, basszus), Németh Tamás (Esze Tamás, Rákóczi 4), Nothart Viktória (Bercsényi Miklós), Papp Attila (Károlyi Sándor), Reczai Bettina (Rákóczi 1, Des Alleurs márki), Sárai Sára (Gottfried Lehmann), Stégmár Kristóf (az egri püspök, Pálffy János), Vida Andrea (ének, brezáni és turóci követ, Lord Stepney)