Bíró József versei

SZÓL A JAZZ
( – emlékezés Határ Győzőre – )
:
késődélután szívélyes eszmecsere
fejedelmi étkek vacsoraasztalon
:
pihenéssel színezve átöltözés
illő táncrendben hölgyválaszra
:
lé leg zet ál lí tó
friss fi a ta lo san

 

INDIA MESSZE VAN

( – emlékezés Hargitai Géza fagottművészre – )
:
elmagyarázhatatlan okok miatt
már akkoriban végiggondolva
:
persze esélytelenként nemigen
közelíthető hótiszta hamvas
:
ha mi sí tat lan
i gaz gyöngy

 

VISSZATEKINT VÉN

( – emlékezés T akáts Gyulára – )
:
merthogy szintén másképpen
legalábbis ugyanannyira mint
:
már jócskán ellehetetlenítve
viszont kellő tisztánlátással
:
hu má num mal
e le gan ci á val

 

RÖG VALÓS ÁG

( – emlékezés Pálinkás Györgyre – )
:
tovazengő harangszó jelzi
koraestére már odébbállunk
:
félkorsónyit iszunk miközben
pontosítjuk amint voltaképpen
:
mind vé gig
ke reszt ú ton

 

TITKOK TITKA

( – emlékezés K emenczky Juditra – )
:
menyasszonyt rejtő fátylak
szeretet keresztje megáldva
:
szirmokon tétovázó harmat
álmaidból ismerős színezüst
:
nap pa li
te li hold

 

EGYSZERŰEN

( – emlékezés Papp Tiborra – )
:
mindig hiányzik valami
valami mindig hiányzik
:
mindig hiányzik valaki
valaki mindig hiányzik
:
má tól
TE is

 

TEL JES UNI VERZUM

( – emlékezés Szepes Má riára – )
:
őszinte ámulatomra megtisztel
retrospektív kiállításomon látom
:
egyórás szertartást prezentáló
performance-omat is átlelkesülve
:
el is me ré se
szív me len ge tő

 

ÖRÖKSÉGFÉNY

( – emlékezés E rdélyi Z suzsannára – )
:
kilátástalan esztendőkben ugyanúgy
harcosan dühöngve vidáman
:
társaságunkban évődő sziporkázása
anekdotái rendkívül tanulságosak
:
lő tőt
lé pék