Anton Marec – A Hét­for­rás­nál

Só­haj­tott egy na­gyot, majd lá­bá­val le­so­dor­ta a fel­ső lép­cső­fok­ról a ha­vat, és le­ült a step­pelt vi­har­ka­bát­já­ra. A né­hány órás gya­log­lás fá­ra­dal­má­tól és a me­len­ge­tő nap­tól el­bá­gyad­va el­szen­de­rült.
Nem...

A magyar irodalom történetei

Vendégkritika
A cím – Tisz­te­le­tet pa­ran­cso­ló mé­re­tű há­rom kö­tet. Fő­szer­kesz­tő­je Szegedy-Maszák Mi­hály, hoz­zá csat­la­koz­tak Ve­res And­rás­sal az élen Jankovits Lász­ló, Orlovszky Gé­za, Jeney Éva...

Eseménynaptár

1868. IV. 1-jén szü­le­tett Ed­mond Eugène Alexis Rostand fran­cia köl­tő, drá­ma­író
1868. IV. 1-jén szü­le­tett Ed­mond Rostand fran­cia drá­ma­író
1873. IV. 2-án szü­le­tett Szergej Vasziljevics Rahmanyinov orosz szár­ma­zá­sú...