Duba Gyula – Az utol­só nyár

(Rész­let a Va­la­mi el­múlt II. Erni di­ák­ko­ra cí­mű ké­szü­lő re­gény­ből)
Azon a nyá­ron sem jöt­tek el Já­nos bá­csi­ék Marótról. Olyan nyár, hogy nem ta­lál­koz­nak ve­lük. Erni most is, mint min­dig, na­gyon...

Duba Gyula – Esik a hó

Morvai szerkesztő megsejtette az öregséget. Az érzés nem szokatlan, felkészítették rá a magányban múló évei. Természetesnek vette. Bár furcsaságok kíséretében érte, s így mégis mintegy meglepte. Már egyre kevesebbet dolgozott. S közben...

Duba Gyula: Emlék és humor

A múlt – a nevelés (h)őskora
1
Gyerekkori emlékeim, a legrégibb élmények a kinevetésről tanúskodnak. Mintha a kárörömről mesélnének. Nem a felszabadult, az önmagának való, szinte céltalan örömről szólnak, hanem...