Duba Gyula – Az aranyóra legendája

(Részlet a szerzõ Valami elmúlt – Erni gyerekkora címû,a közeljövõben megjelenõ regényébõl)
Ülnek a sütõn és a meleg vas fölé lógatják meztelen lábukat. Melengetik és nézik, ahogy anyjuk a reggelijüket készíti. Tejet forral, cukrot tesz...

Ankét – He­lyünk Európában…

An­ké­tunk­ban az aláb­bi sze­mé­lyi­sé­gek vé­le­mé­nyét ol­vas­hat­ják:
CSÁKY PÁL  író, a Ma­gyar Ko­a­lí­ció Párt­já­nak el­nö­ke, a Szlo­vák Par­la­ment kép­vi­se­lő­je; DUBA GYU­LA Jó­zsef At­ti­la-dí­jas író; GÁL SÁN­DOR...