Nagy Csilla: A megnevezés modora. Terminusok, koncepciók és stratégiák a ’20-30-as évek irodalmának meghatározására (tanulmány)

Nagy Csilla: A megnevezés modora. Terminusok, koncepciók és stratégiák a ’20-30-as évek irodalmának meghatározására (tanulmány)

 

Jelen dolgozat kiindulópontját az adja, hogy az utóbbi években az irodalomtudomány ismét fokozott érdeklődéssel fordul a 20. századi irodalom leírásának terminológiája (a legtöbbször a Kulcsár Szabó Ernő által kialakított, klasszikus modern – avantgárd – későmodern – posztmodern megjelölések) felé, és ezzel együtt az adott korszak fordulópontjainak, „paradigmaváltásainak” definiálhatóságát is kérdés tárgyává teszi. A legdominánsabb ilyen elképzelés a „hagyományőrző modernség” terminusán alapul, és Tverdota György nevéhez kötődik, aki legutóbb a Hagyomány és lelemény című kötetében tette közzé elképzeléseit.

(…)

A hagyományőrző modernség fogalmát egyelőre más szerzők munkái sem teszik árnyaltabbá, a későmodern terminusra épülő elképzelés azonban dinamikusnak mondható, megváltozott hangsúlyokkal is felbukkan. (…)

 

A teljes tanulmány letölthető.

 

Megjelent az Irodalmi Szemle 2018/9-es számában.

 

 

 Nagy Csilla (1981, Balassagyarmat) irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő