Versek Szabó Gyula hagyatékából

(Egy az Idő és egy a Tér)

        És eltűnőben minden itt van,
        Mert egy az Idő és egy a Tér
        És rajtuk kívül hova tér-
        het mindaz, ami élve halva

        Itt kereng csak? Óh, hová fér
        Annyi halott? – S hol mind magában
        Küzd, hallgat a nagy Arzenálban
        Egyik sem tudja, hogy miért!

        Eltűnőben és feljövőben
        Minden perc…  S csak a vak remény
        Csóváz…, s diorit kemény.

        A Vég tornyosul minden jövőben
        A Vég, amely újra élet:
        Folytatás… Mely nem ér Véget!
             
Igaz erőimre nem volt szüksége koromnak,
s hiábán hulltak el álmaim meddő talajon.
Bús báván virágzott vágyakozásom magason
s lenn: csírázásom volt ölő mérge italomnak.

Betáplálva

        Mikor majd az utolsó képem festem
        És elborongok az utolsó versen
        Egy súlyosan bíborló komor esten
        Hol életemet végképp elfelejtem
        S holt fejem munkaasztalomra ejtem…

        Ott akkor már semmi sem telik tőlem
        Meghal a szín a forma a festőben
        És elalszik mind a szó a költőben.
        S az égen szín, borongás a felhőben
        Lesz tovább, s az éjszakai esőben

        Kopogni fog a ritmus, az áztatás
        Gyökérig ér, csíra kél, ős-átadás
        Sóhajt, nyösszen – Ó, hangtalan áradás
        Agyamban, szívemben s holt a számadás
        Holt a csendesség is, holt a lázadás.

        S utolsó gondolatom szakadt, tévedt
        A Határtalanban, s nem érhet véget
        Bár kezdetétől örökre elszakadt.
        Idézem itt ezt az utolsó képet
        Esett fejjel, látnok, a ködbe nézek
        Tűnő létemre még búsan rátapadt.  
        (1969. január 3.)

Hold-varázs

        Hold vonta kín húz az égen át…
        S mondjuk ezüst, meg azt, hogy agát.
        Szavakkal játszunk bús égre esett,
        Gyermekien végzeteset.

        Hold vonta kín húz az égen át,
        Pislognak messzébb a planéták.
        Az Orion-köd lova nyerít:
        Egy itt a szállás, s az, mi repít…

        Ülök a dombon, éjszaka van,
        Csillagok között csillagtalan.
        Zizzen a lomb és nyösszen az űr
        S szívemben minden összezendül:

        Patak rohan, a volt tengerár
        És minden ami volt, s messze már.
        Kavics koccan, a mélybe neszez…
        Óh, csengő Csend – a Végtelen ez?

        Hold-vonta kín húz az égen át,
        Hajtja az ég kormos bivalyát…
        Csobban a kút, egy csillag esett:
        Fényénél írtam e versemet.   
        (1967)

(Vadulnak a jázminok)

        Vadulnak a jázminok a kertben,
        fehér csokrokkal integetnek,
        Zúgó júniusi fergetegben…
        Ki tudja, milyen isteneknek?

        Ablakon át nézem őket – szemben
        fal, karó palánk, csupa szirom
        S költeményt forgatok fejemben,
        mely fehéren: vád s csupa iszony

        S mit tudok tenni? Nézem a harcot
        És látom, a sziromrengeteg
        Úgy tesz, mint aki „lőcsöt akasztott”
        S mintha ő volna a fergeteg…

        S a vihar széttépi ím a bokrot
        a szél bömböl még egy győzteset
        és fölhajt ezer levelet, szirmot:
        hullni… S mind hiszi, hogy hős lehet.
        (1971)

(Szememben formálodik a Minden)

        Az én szememben formálódik a Minden
        A föld rögei testemmel hasonlatosak
        Az ég üvegfala mögött művem az Isten
        s a füvek az én könnyeimtől harmatosak

        Tisztább vonalakba én rögzítem a káoszt
        Szent, biblikus tájakon hajtom át a nyájat
        Kutatva éjemben a pásztori fároszt
        Szívemet küldve bús Betlehem-csillagának

        Óh, elérem-e végül a Túlparti-Várost!
        Cet-gyomrában, vagy Cháron ladikján kifutva,
        Hol leszakad rólam, vedlőn ember-magányom

        És nem mereng többé lelkem semmi arányon
        A végső „Tojáshéjon” ívesen kibukva
        A Szimmetriába, mely Mindennel arányos.

Micsoda rettenet…

        Micsoda rettenet remeg elénk,
        Valahol a vörös – zöldbe esve –,
        a Kör-Végtelent befejezve
        a MONDHATATLAN-LYUKKAL tör felénk,

        s milliárd súlytalan, keresve
        a SÚLYT – kizengi rémülten zenénk…
        Míg a NAGYBA ökrend kicsi cserénk,
        a HÁNYÓDÁSBA beleveszve.

         Hol az az óriás, szent, furcsa Birtok,
         melyről zenéltek, festetek, írtok,
        a valótlanba Valót verve?

        Mind: holtak, élők! – s nő keserve
        iszamos gennynek, s penészes nyirkot
        kereng a LYUK… S nincs benne Birtok.  
        (1969. október 23.)

Nem ajándék…

        Nem ajándék az élet,
        nem büntetés a sír.
        Csak annyit ád a lélek
        amennyit teste bír.

        Hát van a léleknek teste?
        Feleljen, aki ír!
        Ha költő lett a bestye,
        Kell, tudja: mi az ír!

        Nem ajándék az élet…
        – Kelepel, mint malom –
        Nem büntetés… Szükséglet!
        És elcsúszik azon…

        Így vége lett a versnek.
        Most már minden jöhet!
        Ne fösse magát szentnek:
        aki költőt követ.
        (1970)

(Nem hiszek az álomnak)

        Nem hiszek álomnak, valónak
        A hívők mindig megcsalódnak.
        Hitek és elvek, mindig csapdák
        A megfogottakat becsapják.

        Kőből, vasból, aranyból rácsok
        Mind bezárják az igazságot
        Angyal őrzi, vagy porkoláb-had
        és őket őrzi mind, aki rab.

        Dioritok, meteor-messzék
        Az Igazságot ne keressék
        Rácson kívül, vagy azon bévül
        Mindenhol csak a kényszer békül.

Éjféli  órán

        Ébren. A szemem éjbe mered,
        gyúrja a Massza-Sötétet…
        S megformált-Réme égnek ered:
        Vajúdó-Ősi-Bölénynek
        Szülve teret.

        Jaj, csupa bíbor, jaj csupa Csend,
        A barlangi-mélybe csepeg…
        A Mágneses-Tér vonz Odafent:
        Tedd homlokomra hűvös kezed,
        Adj csodaszert,

        Védjél… Kigyújtva Szent-Mécsesed,
        Vetítve jón, rám a Képed…
        EGÉSZT mutatva, hol szétesett
        Az ősi, és az új élet,
        S a végzetek.

        Jaj, csupa bíbor, jaj, csupa Csend,
        Vert, csóktalan számba hebeg:
        Ember nélküli lesz ím a Rend…
        Ó, hol van – ó, hol!? – A kezed
        Oldani: EZT.
        (1969. április.1. éjféli óra.)

(Nem szánt szándékkal)

        Nem szánt szándékkal születnek a művek.
        Ismeretlen erő lök remeket
        búsan – a szépségre kényszeredett –
        nagy ívén az Ismeretlen Betűnek.

        S hol árlyukgatta sziklákba befűznek
        átmosva a résen tengereket, dús fénybe és árnyba hemperedett
        kigyújt lángja a Halhatatlan Tűznek…
        S bárha tudod is, hogy Kimérák űznek,
        s áhítod a „való” szürke partját,
        rajtad kívüli erők akarják

        sorsod. – S minden rejtekkel összefűznek!…
        S ők, akik kelyhedet odatartják
        áldozati itallal telt: a Műnek.

Festés közben
        A számig tör föl az írás, véres
        az égre habszín rázuhan
        a pocsolyában, hol tükröz fényes
        kék-menyországod én Uram.

        Béka-had vartyan a felhám bőrzik,
        iszap ragyog a sár puhan…
        A vén fák bolond árnyuk őrzik
        s közöttük fut el én utam.

        Élet, tehetség!… jaj! Minden kétes
        Hitünk, reményünk merre van?
        És az Ős-örök hol minden véges

        Mit adhat még az Egy-Mindenséghez?
        Ha, mi jön, máris veszve van
        és nincs köze semmi istenséghez
        (1970 körül)

Magányosan is közös-csatázva

        Oh, Istenem! Add, hogy ne sikítsak
        Egyedüllétem fenekén.
        Maradék parazsamat szítsad!
        Ne hulljon végleg a remény.

        Tartson még ki az életnek vágya
        Hitetve, óh! – Szép a világ,
        S nem csak gyilkos anyag mozgása:
        Kép, nő, vers, álom, fény, virág…!

        Oh, Istenem! Add, hogy ne sikítsak,
        Nyugtassanak a csillagok,
        Tudva: a Térből Te sem taszíthatsz,
        S hol minden mozog: nincs halott.

        Csak képzelés az ember magánya,
        Ámít a csönd, a lélek is:
         a Létezésnek nincsen határa…!
        Mániás, bárhogy kérlek is:

        „Óh, Istenem! Add, hogy ne sikítsak…”
         Kiált a csönd is, végtelen!
         És semmi „új” látszat nem javíthat
         a könyörtelen életen,

        Mert jaj! Képzelés a halál is, csak
        A kohézió él, mozog…
        S magányosan is közös csatáznak:
        porszemek, óriás Napok.
        (1964)  

(A zárójeles címeket a szerkesztőség adta)