Eltemettük halottainkat

Korábbi számunkban már közöltük a szomorú hírt, írótársadalmunk és a szlovákiai magyar közösség elveszítette irodalmunk két ismert, szeretett és közkedvelt alakját, Dénes György költőt, szerkesztőt, műfordítót és Turczel Lajos irodalom- és művelődéstörténészt, egyetemi docenst, irodalomkritikust, a felvidéki magyar irodalom nagy öregét.

Dénes György búcsúztatására szeptember 20-án a pozsonyi Krematóriumban került sor. Író- és költőtársai, egykori rádiós kollégái és a magyar közélet képviselői bú-csúztak a 85 éves korában elhunyt költőtől. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága nevében Duba Gyula író, a barátok nevében Mács József író búcsúzott.  A rádió munkatársai nevében Nagy Ildikó, a Pátria Rádió igazgatója emlékezett az elhunytra.

Turczel Lajost október 2-án, az ipolyszalkai temetőben kísértük végső útjára. A végsú búcsázáson megjelent  szülőfaluja apraja-nagyja, ott voltak írótársai, korábbi munkatársai, valamint régi diákjai, akik messzi vidékekről, városokból is eljöttek a Tanár Úrnak végtisztességet adni. A falu nevében a polgármester, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága nevében Dobos László Kossuth-díjas író, a  Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága és a Magyar Írószövetség nevében Görömbei András egyetemi tanár  búcsúztatta az elhunytat.

A ravataloknál elhangzott búcsúbeszédeket az alábbiakban közöljük.

F. Z.