Zirig Árpád versei

Férfibánat
        Már a nyár is messzire csángált,
        megnövekszik a férfibánat.
        Nyakamra nőtt a prémgallérja
        a dohos szagú nagykabátnak.

        Előttem elszürkül a világ,
        a fájdalom velem araszol.
        Ez a hallgatás újabb napja.
        Ajtóm előtt gyűlölet csahol.

        Hiába rakom rímet rímre,
        úgy érzem, némulnak a szavak.
        Csukott a száj, már nem kiáltó.
        Fagyban az álmok elporlanak.

Az alagút végén…

        Szürke égbolt az ablakomra telepszik,
        gyorsan pergeti porát a homokóra.
        Hol vannak a fényes álmok?
        Részeg árnyak között járok,
        valaki a nyugalmamat elorozta.

        Parttalan idő talpra szökken, elrepül,
        szemtől szemben állok a veszett reménnyel.
        Ajkamon kialszik a szó,
        bánat lesz a borravaló,
        hideg, csillagtalan eget szül az éjjel.

        Szobámba osonnak a harag árnyai.
        Vad, féktelen ölelésben a tél ragyog,
        babonázó lángok tánca,
        lányok forró suttogása…
        jelen már csak az emlékeimben vagyok.

        Árnyéktakarta bús csöndben szétszivárgok,
        fölhörpintenek majd engem az angyalok.
        Valaki mintha megjönne,
        valaki mintha elmenne…
        az alagút végén valótlan fény ragyog.

Közénk tolonganak

        Álomlepke vágyakat cipelve,
        gyakran tekingetünk
        föl az égre,
        hogy a földön eljuthassunk
        a kívánt rendig.
        Kalodában, de szabad lélekkel
        tesszük a dolgunkat,
        mert mit rólunk híresztelnek,
        azt egyszer úgyis elfelejtik.
        Átlényegült tárgyak között
        titkolt napjainkat éljük,
        időt, óráink üzemanyagát
        emlékre cseréljük!
        Még mocorognak körülöttünk
        a szétbomló mondatok.
        Agg lehelete az ősznek,
        ködfátylat húz a tájra,
        égbe, földbe kapaszkodunk,
        ha elveszni indulnak a holnapok.
        Közülünk sokat a tékozló
        este sikolya lök el innen,
        nehéz bőrönd a kézben,
        hátizsák a remegő vállra.
        Keveredünk. Közénk tolonganak,
        hazug szülőföldet
        fércelnek a hideg,
        sosem volt hazára.
        Talpunk alatt alvó rög
        mozdul, halkan
        kondul a harangocska.
        A tárulkozó rónán végig,
        razziázó szél rohan.
        Emlékeznünk kell azokra
        a régi, nagyszülőket elrabló
        fagyos vonatokra.

abszolúció

        itt másképpen koppan az elátkozott szó
        jeleinket fecskék tűzik föl az égre
        a mából átcsusszanok a holnapokba
        vágyaimnak a múltba van menekvése

        oldalajtón távozom ki a házamból
        nagy szelek utcáján egyedül kóválygok
        árnyékaikkal rám rogynak baljóslatú
        fölényességgel a kéjelgő házsorok

        szememben már nem lobog a jövő fénye
        gondolat ha meghal az út porába hull
        értelmetlenség körhintázik a szélben
        a bomló eszme halottként megboldogul

hozzám jönnek…

        I
        itt ülök egyszál magam
        de azért egyedül
        mégsem vagyok
        hozzám jönnek
        fakuló emlékképként
        nem értem
        a pillekönnyű
        kacér angyalok

        régi szelek
        gyöngyvirágokkal
        harangoznak
        illatnyelven megszólítanak
        a páradús éjszakák
        ágyamba hozzák a
        harmatos erdők
        lányos illatát
        mire az arcom felé
        fordul a nap
        az álom mély redői
        fölhasadnak a kínra
        szavak vádiratként
        rendeződnek a
        gyöngyvirágfényű
        papírra

        II
        odakint borong
        és én érzem megint
        fénylő csillag lett
        az ártók szava
        hazug a remény
        mert rám tör újra
        az álmatlan éjszaka

        riadok mint bokor
        rezzenésére a
        fészkén ülő gerle
        omlék kőfejként
        gurul elém
        a vöröslő naplemente
        nem ismert táj felé
        indulok nem tudom
        lábam mire léphet
        közelebb egyre közelebb
        érzem magamhoz a
        befogadó messzeséget
        titkos égi népek
        jönnek felém
        míg én itt porba rogyva
        az öröklét felé sem kacsinthatok
        mint apollón templománál
        a ledőlt dór oszlopok

        III
        ilyen e gondolat
        így lép elő a vágy
        viharvert jajszavas esteken
        szerelmek elúszó
        elsikló csónakok
        magamat nem ünnepelhetem

kihűlt kövek között

        a hírnév kitaszítottjaként
        e tájhoz kódolt
        gyökerekhez kapaszkodva élek
        kikölcsönzöm a fák
        konok önuralmát
        otthont fészket
        nyújtok a reménynek
        jéglapokba fagy e vidék
        minden árnyéka
        betokozódott álmok
        varázséjszakáján
        ágyékig érő magányban
        elmerengnek az időpergette
        sárga homokon
        múltunk emlékrajzán
        derengeni kezd
        hajnalodik
        hallgat a végtelenség
        zimankós szél támad
        otthontalan otthonainkban
        kihűlt kövek között
        kocsonyásodik a bánat
        maroktelefonok zenéjére
        vonaglik a huszonegyedik század
        már a koponyámon belül
        süvít a szél bennem
        új harangzúgás támad
        érzem tudom nekem
        ragaszkodni kell mindenhez
        fűhöz folyóhoz fához
        élni itt csak addig élhetünk
        míg vissza tudunk
        kapaszkodni őseink
        rögökbe rögzült igazához