Átadták a Posonium Irodalmi és Művészeti Díjakat

A Posonium Irodalmi Díjat 2000-ben Lauer Edith és férje, John Lauer (Cleveland, USA) alapította. Az alapítók a díj alapításával azt a nagyvonalú és nemes szándékot követték, hogy segítsék és ösztönözzék a magyar irodalom és szellemiség gazdagodását Szlovákiában.

Azokat az alkotásokat kívánják támogatni, amelyek a magyar irodalmat és szellemiséget, a nemzeti örökséget, a hagyomá-nyokat erősítik és korszerű formában, magas művészi színvonalon jelenítik meg. A díjat a kuratórium azon műveknek ítéli oda, melyek az előző kalendáriumi évben jelentek meg és a kisebbségi magyar irodalom, nyelvtudomány, történettudomány, néprajz, művelődéstörténet, műfordítás műfaját képviselik Szlovákiában.

A Madách Egyesület vezetőinek  javaslatára 2001-ben új színfolttal gazda-godott a korábbi kezdeményezés. Mátyásfalvi György (Budapest) alapítója lett ugyanis a Posonium Művészeti Díjnak. Ez a díj a képzőművészet azon alkotóit jutalmazza, akik kiemelkedő életművet mondhatnak a magukénak. Az alapító döntése szerint 2007-től a díj odaítélhető a fotóművészet kiemelkedő képviselőjének is.

A Madách Egyesület (melynek keretében a díjakat létesítették) a díj statú-tuma szerint kinevezett kuratóriumra bízta a díjak odaítélését. A kuratórium dönté-sét az alapítók képviseletében Lauer Edith, a Madách Egyesület elnöke és egyben a díj védnöke hitelesíti.
     
Posonium Irodalmi és Művészeti Díjak – 2008

A kuratórium f. év május 19-i ülésén a pályázaton részt vevő 31 mű közül választotta ki a díjazott műveket. A válogatást – a kiadók javaslata és évi könyv-jegyzéke alapján összesen 136 műből – a kuratórium végezte el. Az említett ülésen a kuratórium úgy döntött, hogy ebben az évben  a Fődíj és az  Elsőkötetes szerzői díj kiosztásától eltekint. A díjakat átsorolta a Különdíjak (20 ezer Sk) és a Szülőfölddíjak (10 ezer Sk) kategóriájába. Ez azt jelenti, hogy az idén kettő helyett három Különdíj, és két Szülőfölddíj átadására került sor.
A díjak odaítélésében a kuratórium az alábbi döntést hozta:

1. Életműdíjjal tüntette ki:
Cselényi Lászlót,  sok évtizedes, kiemelkedő  költői  munkásságáért;   és
Vadkerty Katalint, sok évtizedes, eredményekben gazdag történelmi kutatómunkájáért.

2. A Posonium Művészeti Díj  Életműdíját:
–  Lipcsey György szobrászművésznek ítélte oda, sok évtizedes kiemelkedő munkásságáért.

3. Különdíjban részesítette:
–  H. Nagy Pétert, a Hagyománytörténés. A „szlovákiai magyar líra” paradigmái (AB-Art) és a Hibridek (Nap Kiadó) című tanulmányköteteiért.
–  Beke Zsoltot, Az irónia hurka (Nap Kiadó)  című tanulmánykötetéért;  és      
–  Benyovszky Krisztiánt, a Bevezetés a krimi olvasásába (Lilium Aurum) című monográfiájáért. 

4. Szülőfölddíjban részesítette:
– Lacza Évát, Jelek a porban II. (Nap Kiadó) című beszélgető kötetéért; valamint
– Tóth Elemért, Tölgyek (Lilium Aurum) című verskötetéért.
 
Az alapítók döntése értelmében a díjak értéke 2008-ban is változatlan:
–  az Életműdíj értéke: 35 ezer Sk;
–  a Művészeti Díj értéke 30 ezer Sk;
–  a Különdíjak értéke: 20 – 20 ezer Sk.
–  a Szülőfölddíj értéke 10 – 10 ezer Sk.

A kuratórium döntését Lauer Edith, a díj védnöke, az alapítók nevében meg-erősítette. A kuratórium tagjai voltak: Duba Gyula (elnök), Fónod Zoltán (titkár), Németh Zoltán, Szarka László, Tőzsér Árpád.

A díjak ünnepélyes átadására 2008. június 2-án került sor, Pozsonyban, a Csemadok OT székházában. A díjakat Lauer Edith, Mátyásfalvi György, a díjak alapítói, továbbá Dobos László, a Madách Egyesület alelnöke és Duba Gyula a kuratórium elnöke adták át. (Az ünnepélyes díjkiosztásra, a díjak és életművek méltatására még visszatérünk!)

Ünnepi Könyvhét

A 79. Ünnepi Könyvhét rendezvényeire  2008. június 5. és  június 9. között került sor. Az Ünnepi Könyvhét – több mint hét évtizedes hagyományának megfelelően – elsősorban a kortárs magyar irodalom közreadásának az ünnepe. Az ünnepen a magyar irodalom kiemelkedő személyiségeivel találkozhatott Budapest és egyes vidéki városok  könyvszerető, érdeklődő közönsége.

Újraindul az Örkény-életműsorozat
Újraindítja Örkény István-életműsorozatát a Palatinus Kiadó; az első kötet, az Egy-perces novellák az Ünnepi Könyvhétre jelent meg. A Háy János és Radnóti Zsuzsa szerkesztésében megjelenő életműsorozat 11 kötetből fog állni. Az utolsó rész, az Április című kisregény 2012-ben, Örkény István születésének 100. évfordulóján kerül a könyvesboltok polcaira.