Palágyi László versei

hajnali másnaposság

        a bal oldalamon aludhattam az este
        mert elfeküdtem a szívemet
        és így az erek kiszáradtak
        mint döglött halat sodor a hajnal
        halva szült a pirkadat

        minden közhellyé kopott
        a tárgyak üres konzervdobozok
        és konkáv sokszög a szoba
        (természetesen a síkban)

        szomjazom
        többkartonnyi kóla a spájzban
        amitõl minden csak egyre ragacsosabb
        de minél több lakatot rakok a zárra
        annál több szivárog át a küszöbön
        már ragad az egész parketta

        csak az ösztönök tartanak össze
        kérlek hagyj most
        békén vagy üzenetet
        mert nem vagyok magamnál
        talán eddig is csak egy
        névrokon vendége voltam

Tükrözõdve

        Virágok csontzenéje tördeli a csendet,
        elszáradt szárat zörget s ráz a szél.
        Szívleld csak meg jól fülem,
        hisz e korhadt szirmoknak kórusa,
        mely a halált hozsánnázza,
        szívemnek melódiáját is zörgeti felém.
        Az égen csonka felhõk torlódnak egész gyásszá,
        hogy utoljára elsirassák az ízes õszt.
        A kavicsok között talán még egy villanásra
        felpiroslanak a bodobácsok orgiái,
        még egy utolsó jelet karcol az ablakra
        az õszi Nap hûvös, fanyar sugara,
        de szíveink meszesedõ szálait a szél,
        mint az idõ pribékje, végül úgyis
        egy tovatûnt õsszé morzsolja szét.

Levél a szüretrõl

        Igazán köszönjük, jól megvagyunk,
        bár heveskedik, de csak kócol a szél.
        Tudod, a rózsa is most a legszebb,
        mielõtt hervatag ágyán földjébe alél.

        Mézes a mezítelen Nap fénye,
        és ettõl épp annyira édes a kert,
        hogy kedvesen ragyogjon mosolya,
        de arca ne legyen negédes bájjal kevert.

        Mint véres húsdarabok, úgy csüngnek
        alá a szürkéllõ garázstetõrõl
        a vadszõlõ vörösben tajtékzó
        dús indái, vagy mint fürt fakad a tõkérõl

        máris hallom az édesen csengõ,
        de csupán féltestvéri szláv szavakat,
        ahogy bár keményen, de könnyedén
        siklanak, suhannak a hizlalt fürtök alatt.

        Szinte boldoggá tesz a levelek
        sárgás erezete, és nem zavar,
        hogy késemmel apró sebet ejtek
        ujjamon. Duzzogva elszelelt innen minden baj.

Királyhelmec télen

        hej mostan furcsa ám igazán a furcsa
        helmecünknek e szürke
        panelcsücske

        a város aszfalt- és földszagú keblei
        még mindig feszesek
        pedig erõs jóindulattal is inkább
        tegnapi gyerek
        e csupa domb csupa völgy
        hosszú hónapokra hibernált hölgy

Téli álom
                „teljesítsd nekem te magad s e harcom
                        küzdd velem együtt.”
                            (Szapphó)

        Záporillatú levegõ szökik be
        ablakunkon szélsebesen, megáll, majd
        távozik kapkodva magát, meg néhány
              asztali tárgyat.

        Költözik minden, vonul át az ég is,
        minden egyre megy – ami kétely, aggály
        volt, az eggyé semmisül újra, harcom
              küzd velem együtt.

Barackszüret

        Mintha barackot facsarna a vidékre
        egy isten szeplõs keze.
        A lé langyos ízét
        a szél szórja szét,
        s a föld színekké issza be.

        Alkonyba részegül a táj,
        kontúrjait elmosták már
        a lemálló percek.  
        Törd össze a képkereteket!

Nárcisszusz vendégségben

        a szobámban egy virág virít
        az ablakok tükörré változtak
        minden üveg szilánkok alvó halmaza
        minden gyufaszál beskatulyázott tûzvész
        pedig csak egy pohár víz folyt a padlóra
        a szobámban egyetlen virág virít