Cselényi László A képzelet aritmiái, avagy aki e verseket mind ellenírta*

Középkor?

        Ne mondjátok nekem hogy írjak karcsú rímeket
        ne mondjátok nekem hogy lássak rémeket
        mit beszélsz csecsszopó hogy tartsam be a kecses ritmust
        mit akartok tőlem nem vagyok bohóc se kötéltáncos
        megbolondult a világ
        mit prédikáltok lüke próféták
        hogy szürrealizmus kubizmus
        hogy Apollinaire is élt a világon
        s Cocteau Tzara
        mi közöm nekem mindezekhez
        én csak a világot éneklem s ki parancsolja hogy ne féljek
        ki követheti hogy írjak kecses ritmusokat
        karcsú rímeket
        ha f élek
        F ÉLEK
        igenis f élek
        ne mondjátok nekem
        ne követeljétek tőlem hogy legyek bátor
        hogy legyek optimista
        hogy írjak rózsaszínű verseket
        hisz megbolondult a világ
        megindultak a rózsafák

        a középkor sűrű levegője
        naplemente meg hold meg csillag
        rohan a fű a fák
        tudjuk mi tudjuk ismerjük már mindezt
        ismerünk már mindent
        hol vagy sulim kis cimborák hol vagytok nagyapáim dédapáim
        mit ugattok ti nagyzoló hitvány ebek
        mi jogotok nektek a tiszta vershez
        ó az én sebzett számon nem tud kijönni immár a virág szó
        fekete zászló fekete z ász ló
        f eke te zászló fekete zászló
        középkor szerzetesek voltunk mindannyian
        húsfoszlányok parányi csontok leszünk mindannyian
        elmebajos férgek leszünk mindannyian
        bibircsókos vénasszonyok leszünk mindannyian
                        (Az 50–60-as évek fordulója)

Doleo ergo sum

        Ahogy érik napról napra a gonddal
        feltöltődik az ember fájdalommal

        Ugrabugrál hisz még a teste ép
        s egymás után fedezi föl a májat az epét

        A gyomrot és a beleket a tüdőt a szívet
        a romló szemet a szigorú agytekervényeket

        Zabál iszik és ámítja magát
        noha feje fölött komor had áll

        Mit is vétettünk napról napra hogy
        miként a hold sarlója létünk egyre fogy

        S fogy a bizalmunk önhitünk örök
        öröknek vélt egészsége fölött

        Lélegzetként fut a szobánk falán
        Páciensét szemlézi a halál

        * * *
            Kezdetben volt a kaja a pia
            A végén jött az onkológia
                    (1963, befejezve 2010-ben)

A temetők

        Kertünk mögött a nagy fák alatt
        alattomos hadak vén temetők lihegnek

        Mögöttük Grand Canyon-sebek
        németalföldi mesterek képzelhették ilyennek
        A ház mögött a kert alatt
        ki mondja meg minő hadak s hány temető pihen

        Mi dolgunk itt e föld szinén
        hogyan ég bennünk oxigén
                       nem tudja senki sem
                        (1963? – 2010)
Epitáfium

        Mindazokra akik szerettek
        tiszteltek avagy megvetettek
        s valaha is kivételt tettek

        fejemmel túlduzzadt hitemmel
        fejemre visszahullt szerelmem
        talajra nem talált sok sejtem

        hagyományozva s megvetetten
        senki által nem szeretetten
        húsz és egynéhány éveimmel

        elindulok és porrá válok
        s addig kutatok kiabálok
        amíg e kozmikus világok

        valamelyikében fegyelmet
        biztonságot szelíd szerelmet
        igazságot rendet s értelmet

        nem találok
                (1963. III. 15.)

Vámszedők

    I.
    Vándorok vagyunk száműzött vámszedői az éjszakáknak
    védekezik a szerelem a madarak bolondos táncot lejtenek
    madarak éhes koldusok mit csipegettek a téli éjben
    cinkék kíváncsi árgusok előttünk neon-sírok sírnak
    ó asszonyok menyasszonyok az asszonyokat kergetik
    a férfi éhes karmai hisz bennük tömörül a vég
    asszonyok vérmes mágusok ó mért nem tud szeretni jaj
    Éva Zsuzsa Viktória Rózsi Beatrix Marianne
    II.
    Megtanultunk imádkozni imádkoztunk ezer évig
    megtanultunk káromkodni káromkodtunk ezer évig
    megtanultunk enni inni ettünk ittunk ezer évig
    megtanultunk szeretkezni szeretkeztünk ezer évig

    III.
    És jön a nagy vámszedő éjszaka
    az orrcimpákon látni iszonyú lüktetését
    a vérmes homlok izgató meséjét
    az ígéret fényét
    a paradicsom reményét
    add nekem add nekem a te áldott méhed édenkert gyümölcsét

    IV.
    lefesteni ami lefesthetetlen
       kifejezni ami kifejezhetetlen
          leírni ami leírhatatlan
             lebírni ami lebírhatatlan
                elképzelni ami elképzelhetetlen
                   megőrizni ami megőrizhetetlen
    csövek nyara
            három évtized
                    állok csúcsodon s nem tudom
    megállítani ami megállíthatatlan
       visszafordítani ami visszafordíthatatlan
          eldalolni ami eldalolhatatlan
             megtisztítani ami megtisztíthatatlan
                elgondolni ami elgondolhatatlan
                   elmondani ami elmondhatatlan

    III.
    És jött a nagy vámszedő éjszaka
        És a mi testünk küzdelméből nem lett édes gyermek
        Az én húsom szakasztottja soha meg nem fogant
        Nem lesz fiam nem lett lányod
        Nem lett fiam nem lesz lányom
        Jaj miféle szerelem ez
    Mert jött
         Mert jött a nagy kolduló éjszaka

    II.
    Nincs már szükség imádkozni mit csinálunk majd helyette
    nincs szükség káromkodásra mit csinálunk majd helyette
    nem lesz szükség húsra borra mit fogyasztunk majd helyette
    nem lesz szükség szerelemre mit találunk ki helyette?

    I.
    Koldusok vagyunk száműzött cinkék vámszedő árgusok
    rég volt talán az egyszeregy a könnyűség a tisztaság/y
    most őrült logaritmusok huszadfokú egyenletek
    mérik a modern szerelem kanyarait indulatát
    sírnak a neon őrtüzek taxin viszik az árulást
    Éva Zsuzsa Viktória Kati Beatrix Marian
    És asszonyok szépasszonyok rég elmúlt az egyszeregy,
    most őrült logaritmusok meg huszadfokú egy meg egy
                        (1968 előtt meg után)