Irodalmi Szemle 2013-01

Irodalmi Szemle 2013-01

Új köntösben, új szerkesztőségi felállással jelent meg az Irodalmi Szemle 2013. januári száma.

Lapunk továbbra is megmarad annak, amire már a neve predesztinálja: irodalmunk, irodalmaink tág értelemben vett szemléjére rendelt fórumnak. Lesznek azonban új hívószavak, melyek szerves következményei az elkerülhetetlen generáció- és szemléletváltásnak…

Tartalom

 • Szalay Zoltán: Szabásminták
 • Falusi Márton: Fernsehturm (vers)
 • Grendel Lajos: Az utolsó reggelen (regényrészlet)
 • Tőzsér Árpád: Horror vacui 3. (naplójegyzetek)
 • Veres István: Testimónia (novella)
 • Macsovszky Péter: Régi lakásban; Akkoriban mi volt a dörgés (versek)
 • Pál Sándor Attila: A holtvágány, A halál (versek)
 • Szávai Attila: Annyira szét (novella)
 • Juhász Katalin: Szőnyeg szélén; Út (versek)
 • Liszka József: Kremsi napló 2. (naplójegyzetek)

Multikulti és kisebbségi kontextusok

 • Ardamica Zorán: Szubkulturális hibridizmus, avagy a „Nagy büdös kisbetűs élet” (tanulmány)
 • Haklik Norbert: Eleven embercomb, avagy Kabdebó Tamás a nyelvtükrök között (tanulmány)
 • L. Varga Péter: Kettős kódolás (hozzászólás Németh Zoltán írásához)
 • Győry Adrienn: Identitástöredékek (esszé)
 • Szabó Réka: A szlovákmagyarok csodája, avagy tévhitek reneszánsza negyven percben (kritika)
 • Szalay Zoltán: Mérlegre tett művészlelkek (beszélgetés Mayer Évával)
 • Csanda Máté: Teremtés, torzítás, methexis és lokálpatriotizmus (esszé)

Elsüllyedt magyar drámák

 • Száz Pál Elsüllyedt magyar drámák II. Bizonytalanság, bujdosás, magány (tanulmány)

Ízlések és pofonok

 • Soóky László: Nagypapavadászat (Spiró György: Príma környék, Komáromi Jókai Színház)
 • Angyal László: A kétnyelvűség kérdései
 • (Bárczi Zsófia – Vančoné Kremmer Ildikó [szerk.]: Margó)
 • Mizser Attila: Féktáv (Tőzsér Árpád: Fél nóta)
 • Gyürky Katalin: Lopott Ladával száguldozni (Wolfgang Herrndorf: Csikk)
 • Szűcs Balázs: A távolból (Arnold van Gennep: Átmeneti rítusok; Ruth Benedict – Mori Szadahiko: Krizantém és kard – A japán kultúra újrafelfedezése)

Szerzőink: Angyal László (1983): tanár (Béna); Ardamica Zorán (1970): költő, író, irodalomtörténész (Fülek); Csanda Máté (1986): művészeti író (Pozsony); Falusi Márton (1983): költő (Budapest, Magyarország); Grendel Lajos (1948): író (Pozsony); Győry Adrienn (1988): kisebbségpolitikai szakértő (rimaszécs); Gyürky Katalin (1976): kritikus, irodalomtörténész, műfordító (debrecen, Magyarország); Haklik Norbert (1976): író (Brünn, Csehország); Juhász Katalin (1969): költő, szerkesztő (Pozsony); Liszka József (1956): etnográfus, író (Keszegfalva); Macsovszky Péter (1966): költő, esszéíró, műfordító, szerkesztő (Érsekújvár); Mizser Attila (1975): költő, író, szerkesztő (Fülek); Pál Sándor Attila (1989): költő (Szeged, Magyarország); Soóky László (1952): költő, író, kritikus (Marcelháza); Szabó Réka (1986): egyetemi hallgató (Vágsellye/Nyitra); Szalay Zoltán (1985): író (Vajka/Pozsony); Szávai Attila (1978): író (Vác, Magyarország); Száz Pál (1987): író, kritikus (Pered/Pozsony); Szűcs Balázs Péter (1976): kulturális antropológus, kritikus (Budapest, Magyarország); Tőzsér Árpád (1935): költő, író (Pozsony); Varga Péter, L. (1981): irodalomtörténész, kritikus (Székesfehérvár, Magyarország); Veres István (1984): író (Pozsony)

Melléklet : Az Irodalmi Szemle 2012. évi, LV. évfolyamának tartalomjegyzéke

Tags: 2013