Szegedy-Maszák Zsuzsanna: DunArt.com3

Sokféle jelentés kihámozható a DunArt megnevezésből, de leginkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy mint minden folyó, a Duna sem lehatárol, elzár embereket, ha- nem pont ellentétesen: összeköti a két oldalán élőket. A DunArt művésztelep szervezői pedig a valóságosnál is nagyobbra álmodták ezt a képzeletbeli Dunát, melynek két oldalán nemcsak Magyarország és Szlovákia,  hanem  Macedónia, Szlovénia és Észak-Amerika is megtalálható.

Nyitottságukkal, kíváncsiságukkal levetkőzték azt a minden emberre jellemző kényelmes magatartást, melynek eredményeként hajlamosak vagyunk megmaradni saját közegünkben, saját korosztályunkban, mert feltételezzük, hogy sokkal kevésbé megerőltető, ha olyanokkal beszélgetünk, akikkel valószínűleg hasonló véleményre jutunk. A művész identitása akarva-akaratlanul beszivárog az alkotásaiba, legyen az a földrajzi, történelmi vagy kulturális öröksége. Így az agyagos talajú és ennek következtében széles körű kerámiaművességgel rendelkező Észak-Karolinából érkező művészek esetében az égetett agyag anyagként és  technikaként való  ismerete más médiumban készült műveikre is hatással van. A földrajzi kötődésből eredeztethető jegyekre hivatkoznak a macedón műkritikusok, amikor az itt kiállító művész alkotásaiban a macedón fények, a macedón temperamentum lenyomatát vélik felfedezni. Itt, a Duna mentén alapvetően közös kulturális örökségre tekintünk vissza, bár tulajdonképpen jelenleg mi is a települések szintjén jelentkező lokálpatriotizmusnak egy kiemelkedő rendezvényén veszünk részt. A művésztelep résztvevői, hiába különböző kultúra és történelem, különböző művészeti technika és más-más korosztály képviselői, egymás közti kommunikációjukban még sincs jele bármi- fajta nehézkességnek, helyette az egymás gondolkodása és munkamódszere iránti tisztelet jellemzi az alkotókat.

A harmadszorra megrendezett nemzetközi művésztelepnek a szervezők idén a Transzvízió címet adták. A döntést bizonyára hosszú megfontolás előzte meg, hiszen míg meglévő művek válogatásával kifejezetten élvezetes létrehozni egy tematikus kiállítást, addig sokkal nehezebb feladat előre meghatározni egy olyan témát, mely az összes itt lévő művész számára  kellő  kihívást  jelent.  A  kiállítás ebből a szemszögből nem is annyira műtárgyak bemutatása, mint lehetőség nekünk,  nézőknek,  hogy  betekintsünk az alkotófolyamatba: mit képes létre- hozni egy művész egy hét alatt, ha előre adott a téma. A Transzvízió cím tágabb értelemben az égi és földi szféra kapcsolatára, szűkebb értelemben a somorjai református templomban található középkori alkotásokra reflektál. A globális témát lokalizálja, hiszen a kiállítás is itt, egy szakrális térben kerül megrendezés

* A szöveg eredetileg a DunArt.com3 nemzetközi művésztelep Transzvízió című kiállításának megnyitóján, 2013. augusztus 25-én a somorjai református templomban hangzott el. – A szerk.