Tér, idő, közösség – tudományos konferencia Tornalján

Tér, idő, közösség – tudományos konferencia Tornalján

Városi Művelődési Központ, 2015. január 23-24.

Második alkalommal szervezett tudományos konferenciát a fiatal társadalomkutatók számára a tornaljai Kulturális Antropológiai Műhely 2015. január 23–24-én Tér, idő, közösség: a felföldi és a kárpátaljai magyarság a társadalomtudományok tükrében címmel.

 

A Magyar Tudományos Akadémia anyagi támogatásával megvalósult rendezvény egyetemi hallgatók és doktoranduszok számára nyújtott kiváló lehetőséget a bemutatkozásra, a kapcsolatépítésre és a tudományok közötti diskurzusra.

A Városi Művelődési Központban az első napon a történész szekció előadásaira került sor, amelyet Pusko Gábor, a konferencia szervezője vezetett. Az előadások foglalkoztak a 16-17. századi hódoltsági viszonyokkal a török kori Magyarországon, Thököly Imre lőcsei udvarával, Komárom erődítményeinek fejlődésével és az ország védelmi rendszerében betöltött szerepével, Felső-Magyarország regionális megközelítésével, Figusch Vilmos asszimilációs életpályájával a dualizmuskori Besztercebányán, a Sarló mozgalommal, Anton Straka felvidéki vonatkozásaival, az első bécsi döntés megjelenítésével a korabeli kárpátaljai sajtóvisszhang alapján, a két világháború közötti kárpátaljai magyar társadalom kulturális lehetőségeivel, továbbá a keleti-szlovákok önrendelkezési kísérleteivel 1918 őszén és a magyar-ukrán diplomáciai kapcsolatfelvétel országgyűlési vitájával.

A második napon a néprajz és a kulturális antropológiai szekció, illetve a nyelvészet szekció előadásai következtek nyolc fiatal kutató részvételével. Az első szekció előadásait Agócs Gergely néprajz- és népzenekutató bírálta el. Gál Adél a salánki archaikus imaszövegekkel foglalkozott, Szabó Tünde a lokális térhasználat megnyilvánulásaival Szádalmáson, Tóth Gizella pedig a Magyarországon gyűjtött roma népmesék rendszerezésével. Ezen kívül Jakab Annamária az életmód-stratégiákat mutatta be egy asszony életében, Agócs Márton pedig aktuális folklorisztikai kérdéséket tárgyalt.

A nyelvészet szekció előadásait Kontra Miklós nyelvész, az MTA doktora véleményezte. Angyal László a tatárjárás emlékeit tanulmányozta Pesty Frigyes helynévtárában, Haniczkó Anna az értelmiségi lét felé haladó roma fiatalok identitásának alakulását vizsgálta meg.

A két napos sikeres tudományos tanácskozás kiértékeléssel és zárszóval végződött. Az előadások szerkesztett változata a Kulturális Antropológiai Műhely második tanulmánykötetében kap majd helyet.

Ondrejcsák Eszter

(Fotó: Simon Krisztián)