Irodalmi Szemle 2021/9 (tartalom)

Irodalmi Szemle 2021/9 (tartalom)

 

3 Csobánka Zsuzsa Emese: Próféciák (vers)

7 Farkas Arnold Levente: A valóság (vers)

9 Szalay Zoltán: Ufók; Vadkan (próza)

22 Gubis Éva: 1 Móz. 30 (próza)

29 Irena Brežná: A világok legjobbika (regényrészlet, Vályi Horváth Erika fordítása)

35 Deczki Sarolta: Az egyes szám első személyű történelem. A kortárs memoárirodalomról (tanulmány)

43 Kurucz Anikó: A látás kalandjai: retinaizgalom és imaginatív szem. Művészet, tudomány és teória összefonódásai a magyarországi absztrakcióvitában, 1947-ben (tanulmány)

80 Hubert Ildikó: Adalék az alkalmi költészetről egy szövegjavítás ürügyén (esszé)

89 Nagy Hajnal Csilla: Nyár. Nyelved helyén a szavak (próza)

91 Petneki Noémi: A homogén identitás illúziója. Jegyzetek Tompa Andrea Haza című könyvéhez (kritika)

96 Szerzőink

 

A lapszámot az IN SITU V. szimpóziumon készült alkotások illusztrálják.