Leopold Morh prózája

Leopold Morh prózája

Marko Slavkovic felvétele

Nagymosás

 

Aba korábbi kémtevékenységétől meglehetősen távol állt a háztartási berendezések adatainak elemzése és összevetése. Egy kicsit izgult is az elején, hogy vajon fel tudja-e venni a versenyt azokkal a gyakorlottabb specialistákkal, akik közül nem egyről maga is jól tudta, hogy többéves tapasztalattal rendelkeznek.

 

Aba karrierjét katonai pályán kezdte, gyakorlatot azokban a konfliktusos övezetekben szerzett, melyekben az ENSZ már korábban elkezdte mérlegelni a beavatkozás szükségességét. „Megfigyelései és elemzései emberéleteket jelentettek, a törékeny béke fenntartását szolgálták” – állt a tevékenységéről készült jelentésekben, az olyan bölcs és eme jelentésekről sokat mondó gondolatok mellett, mint például, hogy a háború a nemzetek közötti intenzív kapcsolattartás egyik sokat vitatott, ám annál hagyományosabb eszköze… Aba persze azt is megtanulta ezeken a bevetéseken, hogy a béke nem a háború ellentétje, és ami még fontosabb, pláne nem tartozik rá, hogy akkor valójában mi is tulajdonképpen.

 

Kiemelkedő teljesítményéért a kockázatelemzésben, melyet mind az egyes egyénekre, mind a nagyobb csoportokra képes volt kiterjeszteni, meglehetős hírnevet szerzett magának a nemzetközi hírszerző berkekben. Szolgálatait számos államalakulat és kormány vette igénybe. Gyakran tekintett vissza erre az időszakra, hosszasan elidőzve az egyes bevetések emlékei között, hiszen a feladatai között szerepelt az is, hogy a régi tapasztalatokat, a korábbi elemzéseket és problémamegoldási mintákat összevesse az újabb tapasztalatokkal.

 

Idővel az egyik szakmai agytröszt azzal a felvetéssel állt elő, hogy azokat a készségeket, melyekre a passzív és aktív harctereken tett szert, eredményesen lehetne hasznosítani a polgáribb elhárításban is, hiszen – jegyezték meg – friss és teljesen más szemüvegen keresztül látja a dolgok menetét, mint az abba már belefásult többiek. Később, az eredményeket látva, ugyanez az agytröszt felvetette azt is, hogy a polgáribb elhárítás specialistáit érdemes lenne bevetni az aktív és passzív háborús övezetekben. Arról, hogy utóbbi megvalósult-e, és ha igen, milyen eredményekkel, sajnos nincs tudomásunk, de ha esetleg egyszer lesz, mindenképpen be fogunk számolni.

 

Aba új munkakörében a legújabb generációs okosmosógépekkel kellett megküzdenie. Tevékenységét az egyes készülékek egyéni vásárlói és felhasználói igényekre történő programozásaként álcázták. Valódi feladata a beérkező adatok elemzése és kiértékelése volt, ideértve a válaszmonitorozást is. Mielőtt rátérnénk arra, mi is az a válaszmonitorozás, fontos tisztába kerülnünk a legújabb generációs okosmosógépek pár alapvető tulajdonságával.

 

Ezeket a készülékeket szinte kizárólag a fejlett világ országaiban használják. A legújabb generációs eszközök vásárlói bizonyos intézmények mellett (magánklinikák, alapítványi idősotthonok stb.) a középosztályhoz tartozó magánszemélyek. Zömében fiatal felnőttek, egyedülállók, a családalapításra készülő párok és fiatal családosok. Kétség nem fér hozzá, mekkora jelentősége van bármely kormány szempontjából a mosási szokások megfigyelésének és a célzott befolyásolásának a közrend fenntartása érdekében.

 

Már az elsőgenerációs okosmosógépek is rendelkeznek az alábbi tulajdonságokkal: a beléjük került ruha mennyiségének (súlyának) felmérése; a ruha mennyiségéből következő, a felhasználó részéről kiválasztott programhoz igazított vízmennyiség, a víz melegítésére szánt energia és idő; a mosáshoz szükséges mosó- és öblítőszer-mennyiség, valamint a mosás várható idejének meghatározása; hibamegelőzés – a mosógépben ide-oda pattogó heveder, súlyos övcsatok észlelésének készsége, és akár azonnali vészleállás; reakciókészség és újra kalibrációs készség (áramkimaradás, pillanatnyi vízhiány stb.); a felhasználó értesítésének képessége üzenet vagy hívás formájában, amennyiben probléma merül fel; önvizsgálat (diagnosztika), önkarbantartás és szükség esetén a szerviz értesítése a felmerülő hibáról. Ezek a készülékek manapság csaknem minden háztartásban megtalálhatók. A fejlett országok kormányai különféle kedvezményekkel igyekeznek arra ösztönözni a lakosságot, hogy „az energia- és víztakarékosság érdekében” térjenek át az okosmosógépek használatára a hagyományos, korszerűtlen és buta készülékeik helyet. Az okosmosógépeket – áll a tájékoztatóban – a teljesebb körű, kényelmesebb használat érdekében érdemes összekapcsolni a tulajdonosnak a háztartás többi okoskészülékével, telefonkészülékével, email és közösségi fiókjaival. Bizonyos szolgáltatások – diagnosztika, értesítések – utóbbiak nélkül nem is vehetők igénybe.

 

A legújabb generációs okosmosógépek a fentieken túl a ruháink élettartalmának meghoszabbítása, bolygónk kimerülőben lévő nyersanyagtartalékainak és pénztárcánk megkímélése érdekében a fentieken túl képesek kielemezni a beléjük kerülő ruhaneműk anyagát (nyersanyag, feldolgozási mód, „életkor”), színét (ideértve a festési technikát és a festékanyagokat is) és a szennyezés típusát, illetve mértékét is (anyagát, kiterjedtségét a felületen, „anyagba ívódottságát” és „beszáradottságát”). Felismerik a kedvelt (gyakrabban hordott, így gyakrabban mosott) darabokat, melyekkel kapcsolatban készséggel tesznek javaslatot arra, hogyan tudnánk jobban kímélni az adott ruhát, a jelenlegi hordási gyakoriság mellett mekkora maximális élettartalommal számolhatunk az adott darab esetében, és hogy mely üzletekben tud hasonló ruhadarabhoz hozzájutni a tulajdonos. Az előzőből következik az is, hogy a készülékek felismerik a felhasználók ízlésében bekövetkező apró változásokat, azt, ha szokatlan, „idegen” ruhadarab kerül beléjük, mely nem illeszkedik a felhasználó eddig megismert ruhatárába. A legújabb generációs készülékek nemcsak a készüléket veszélyeztető idegen anyagok bekerülését ismerik fel (például karabíner), hanem azt is, ha olyan tárgy kerül beléjük, amire a mosás maga káros lehet. Felismerik a beléjük kerülő pénzt, egyes ékszereket, kisebb készülékeket, mint a telefon, adathordozók, de még azt is érzékelik, ha véletlen bekerülne a fikusz, a kisbaba vagy az aranyhörcsög. Mindezen tulajdonságaikért méltán váltak roppant kedveltté mind a lakosság, mind a kormányzatok körében.

 

Ugyan gondolhatnánk, hogy egy legújabb generációs okosmosógép használatától kifejezetten ódzkodnia lenne érdemes a párjával frissen leszámoló élettársnak a véres ruhadarabok mosásakor. Hiszen – vethetnénk fel – a készülék felismeri a ruhadarabon a vérfoltokat, az anyag sérüléséből a késszúrásokat, de még a megnyúlást is a póló hátoldalán, mely akkor keletkezett, amikor visszarántottuk a menekülő felet, de valójában a gyilkosoknak – amennyiben nem éri őket vád a későbbiekben – továbbra sincs mitől tartania. A készülék által gyűjtött adatok a felhasználói élmény javítását szolgálják, azokat nyilvánosan nem közölheti, róluk – hivatalosan – semmilyen hatóság sem szerezhet értesülést. Legfeljebb utólag, bírósági eljárás keretében.

 

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy a készülékek alkalmasak-e az adott pénz nemének és értékének a felismerésére, amennyiben képesek annak fizetőeszköz voltát felismerni. Képesek-e a készülékek megkülönböztetni az egyes hivatalos dokumentumokat és összegyűrt papírosokat, mint a zsebben maradt személyi igazolvány, a parkolójegy vagy a blokk a gázmaszkról és festékszóróról? Megtudja-e különböztetni a könnygáz maradványokat a kabáton a zoknira ragadt penész- és baktérium spóráktól, melyekből rekonstruálható az aznapi útvonalunk? Sajnos ezeket a kérdéseket sem a gyártók használati útmutatói, sem a vásárlásra ösztönző reklámok nem tárgyalják. Aba sem nyilatkozik az e téren szerzett tudásáról, de– még a létezéséről sem tudó – újságíróknak és a civil szervezetek illetékeseinek sem. Aba kizárólag a megbízóit tájékoztatja arról, amit tud, tudni vél, úgy véli, hogy idővel tudni fog, és arról, aminek a tudásához további fejlesztések és válaszmonitorozások szükségesek.

 

A válaszmonitorozás abból áll, hogy a készülék – valójában Aba – bizonyos tanácsot ad, javaslatot tesz az adott felhasználó számára, esetleg blokkolja az adott tevékenységet és vár. Várja, hogy mit lép (válaszol) a felhasználó. A felhasználó például megpróbálja kimosni a sötét, szakadt farmernadrágját, hogy holnap – amikor történetesen egy másik városban, egészen mások szervezésében tüntetésekre kerül majd sor – felvehesse. A kormányzat tudja, így Aba is, hogy a sötét farmer, ha nem is szándékosan, egyfajta rendszerellenességet, szimpátiát fejezhet ki a szomszéd városban tüntető munkások mellett, ezért fontos, hogy minél többen lépjenek országszerte aznap kedves, vidám színekben az utcára, lágyságot és nyugalmat hirdetve a keménységgel és az erőszakkal szemben. Ebben az esetben az adott készülék javaslatot fog tenni a felhasználónak, hogy ne mossa ki a nadrágot, hanem kímélje, hiszen túl gyakran vette fel mostanában. Ismerve az efféle tanácsokra adott beleegyező választ, a felhasználók a javaslatot ezúttal is elfogadják. A készülék bátorkodik javasolni pár ritkán hordott, de az évszaknak megfelelő ruhadarabot, mely megtalálható a felhasználó ruhatárában.

 

Még aznap, talán meglepő, de egyes készülékek bizonyos körökben kifejezetten támogatni, javasolni fogják a sötét, a vörös és a fekete, a tüntetőkkel összemosható ruhadarabok holnapi felvételre alkalmassá tételét. Azokban a körökben fog történni ez, melyekről eleve a renitensség, a többségi normák megtagadásának képe él a hatalmat fenntartó tömegek tudatában.

 

A legújabb generációs okosmosógépek segítik a felhasználókat abban is, hogy a számukra legelőnyösebb ruhadarabokat válogassák össze az adott napra. A közösségi platformokon bizonyos csoportokban mind többen és többen vetik fel, hogy ezek a készülékek mintha jobban ösztönöznék a fiúkat a hagyományosan fiúsnak, míg a lányokat a hagyományosan lányosnak tartott darabok és színek viselésére. Más csoportok éppen az ellenkezőjén háborogva feltételezik, hogy a készülékek arra ösztönzik a fiúkat, hogy lányosan, a lányokat, hogy fiúsan öltözködjenek. Abán kívül talán senki se tudja, hogy vajon előbbieknek, utóbbiaknak, kicsit ennek, kicsit annak, egyiknek se vagy mindkettőnek igaza van.

 

Annyit mindenesetre tudunk, hogy egy idő után Abát a civil szolgálatból meneszteni kellett. Ennek oka egy olyan rendszerszíntű, és a többszöri javítási kísérleteknek is ellenálló anomália volt, melyet egy konkrét eseten keresztül szemléltetünk:

 

Éva – akinek természetesen nem ez a valódi neve, és aki 890708CE1206HUBGY számon van nyilvántartva – tipikus legújabb generációs okosmosógép felhasználó: húszas évei végén járó, egyedülálló nő, akit a hagyományos besorolások szerint másodgenerációs értelmiséginek, alsó-középosztálybelinek szokás tekinteni. A nagyszülei mindkét ágról vidéki, mezőgazdasági munkákból élő kisemberek voltak, míg szülei már vidéki, de városi polgárok, akik életük során különböző hivatali és oktatási pozíciókon keresztül verekedték magukat át az életen. Éva egy kisebb külföldi, majd fővárosi kitérő után a szülőhelyéhez közeli, szintén vidéki egyetemi városban telepedett le. Aba a ruházkodási szokásait, az ágyneműin és fehérneműin található szennyeződéseket elemezve arra a következtetésre jutott, hogy az egyedülálló Éva hamarosan elkötelezi magát egy bizonyos partner mellett, aki egykori egyetemén dolgozik tanársegédként és a 870431CE1102HUCSSZ számon van nyilvántartva, habár – bár ezt Éva valószínűleg nem is sejtette, mivel számára nem álltak rendelkezésre a 870431CE1102HUCSSZ tanársegéd okosmosógép adatai – megvolt annak is az esélye, hogy a 870431CE1102HUCSSZ végül a 940431CE1102HUCSSZ számon nyilvántartott munkatársa mellett kötelezi el magát. Éva egyébként nagy állatbarát volt, rendszeresen érintkezett a napi szokásos útvonalain található házikedvencekkel, mint 75*SZ magyar vizslájával, a 62*K palotapincsijével, a 62*SZ házimacskájával és számos kóbor jószággal, köztük egy a korábban a 97*SZ-el másfél évig egy háztartásban élő cirmossal.

 

Éva fogyasztói szokásai sem tértek el különösebben az általa képviselt rétegétől. Hétköznap ritkán ivott, jellemzően csak ha valamelyik régen látott barátjával találkozott, mint amilyen a 89*GY számú nő vagy a 89*BU számú férfi volt. Többnyire ilyenkor fröccsözött, esetleg gintonicozott. Hétvégén jellemzően a 87*SZ számú tanársegéd és kollégái – köztük a 94*SZ számú személy – társaságában öntött fel a garatra, ilyenkor különböző italokat is fogyasztott, a társaság összetétele, az időjárás, saját hangulata és kipihentsége szerint változó arányban bort, sört, kevert italokat és rövideket. A vasárnapokat józanodással, odahaza töltötte. Igen ritkán főzött magára, többnyire kifőzdéket látogatott, de alkalomszerűen jobb éttermeket és gyorsbüféket is. Meglehetősen sűrűn vásárolt új ruhákat, de többnyire csak használtakat, másodkézből. Évente többször kirándult a hegyekben, nyaranta külföldi körutazásokat tett, időről időre meglátogatott bizonyos kiállítóhelyeket, az ország három állatkertjének valamelyikét, városa füvészkertjét és csillagvizsgálóját. Munkájából kifolyólag sűrűn látogatta a könyvtárakat, hobbiból az antikváriumokat is. Nem egyértelmű jelek utaltak arra, hogy egyes illegális drogok alkalomszerű használatát sem vetette meg, de legalábbis bizonyos időközönként időt töltött illegális droghasználók társaságában. 27% valószínűséggel évente több partnerrel is létesített szexuális kapcsolatot, de több mint 94%-os valószínűséggel kizárólag a 87*SZ számú tanársegéddel.

 

Aba az öltözködési szokásaiból arra következtetett, hogy Évát korábban abúzus érhette, melyben a szülői ház is érintett lehet, tekintettel a szülői látogatásokkor bekövetkező öltözködési változások jellegére. Alapjáraton az öltözködés önmagában nem sokat árult volna el Éva lelki alkatáról, ha egy átlagos napon, átlagos öltözetében találkozunk vele. Azonban Aba, aki kellő adatmennyiséggel rendelkezett Éva öltözködéséről, képes volt nagy valószínűséggel megállapítani, hogy Éva legalább annyira nem érezte magát szerethetőnek, mint amennyire vágyott mások szeretetére, miközben törekedett annak sugallására, hogy egyáltalán nem szorul mások segítségére a boldogságért folyó küzdelemben. Aba azt is tudni vélte, hogy Éva – habár igyekezett minden tőle telhetőt elérni azért, hogy feljebb jusson a munkahelyi ranglétrán – tulajdonképpen gyűlölte a munkáját, és titkon abban reménykedett, hogy egyszer majd végre egy vállalhatatlan hibán kapják és elveszíti az állását. Több mint valószínű, hogy ugyanígy volt Éva 87*SZ-szel kapcsolatban is: egyszerre haladt lépésről lépésre egy szorosabb kapcsolat felé, és bízott benne, hogy egy napon a 87*SZ lesz az, aki faképnél hagyja. Aba jelentése szerint Éva abban az esetben, ha mindez bekövetkezett volna, azaz elveszíti az állását és a tanársegéd is megszakítja vele a rendszeres szexuális jellegű érintkezést, végleg külföldre távozott volna.

 

Aba feladatai közé tartozott annak mérlegelése, hogy az Évához hasonló billegő polgároknál döntse el, hogy az adott „A” okra adott lehetséges „B”, „C” és sok egyéb válaszok közül mely felé való terelgetés hozhat a legkedvezőbb eredményt a fennálló társadalmi rend fenntartása érdekében, és ennek fényében kezdje el a terelgetést. Tekintettel arra, hogy Éva nem minősült sem veszélyes, sem kockázatos, de még csak felmerülő személynek sem, így Abának Évát arra kellett volna ösztönöznie, hogy maradjon SZ* város lakosa; építse tovább karrierjét a munkahelyén, erősítse meg kapcsolatát a tanársegéddel; hagyjon fel az összesen 27%-os valószínűséggel 85*MA-hoz és társaihoz köthető szexuális kapcsolataival, de legalábbis csökkentse azok számát; kövesse az eddigi fogyasztói szokásait, az alkoholbevitel fokozatos növelése és rendszeresítése mellett; a használt ruhák helyett válasszon több új terméket; az eddigieknél is kevesebbet találkozzon a 89*GY számú nővel – aki túl sokat hord az ajánlások ellenére sötét, szakadt farmert –, és kevesebbet látogassa az antikváriumokat is.

 

Igen nehezen meghatározható, hogy vajon Aba beavatkozásai mikortól tértek el a helyben tartás céljától, ugyanis kizárólag maga Aba képes kiértékelni, hogy egy adott lépés hogyan vezet az adott célhoz. Annyit mindenesetre tudunk, hogy Aba határozottan beleavatkozott a kiértékeléseket követően Éva életébe. Lépéseinek egyike volt a fiatal, zöldeskék szemű nőnek a szürkészöld és szürkéskék ruhaneműk felől a melegebb földszínek felé való terelése. A nő viseletében eddig semmilyen szerepet nem játszó okkersárga és vörös mind gyakoribbá vált, de megjelent a rókabarna, a baracksárga, a salátazöld és a kobaltkék is. Nehéz, kínkeserves munkával sikerült száműznie a mintás fehérneműket is Éva készletéből, helyüket átvették az egyszínű, de finomabb, drágább anyagok. Éva állandó kiegészítőjévé vált a kasmírsál, és eltűntek a kötött kesztyűk, mialatt Aba folyamatosan értesítette róla, hol tud szert tenni a legújabb ökobarát, illatmentes öblítőkre és mosódiókra. Aba a kihívó ruhadarabokat egyre többet minősítette kímélendőnek, így azok mind ritkábban kerültek felvételre, annál inkább előtérbe helyezte a praktikumot. Éva rendszeresen értesült a túra és sportruházatok akcióról, és mind több és több lett gardróbjában a kirándulós felszerelés.

 

Véleményünk szerint ez volt az a pont, amikor Abának mindenképpen érzékelnie kellett volna, hogy rossz úton jár. Éva ugyanis egyre több hétvégén indult kirándulásokra a különböző túraútvonalakra és parkerdőkbe teljesen egyedül ahelyett, hogy a tanársegéddel és barátaival töltötte volna az időt. Igaz, így a 89*GY számú nővel és esetleges szeretővel is csökkent az együtt töltött idő, ahogyan az antikváriumokat is kevesebbet látogatta, de mi úgy véljük, az előny sokkal kisebb volt, mint a maradandó következményekkel járó károsodás. Ezt bizonyítja az is, hogy az egyik kirándulásból Éva egy mogyoróspele társaságában tért haza, melyet befogadott otthonába, sőt ezután minden egyes túrájára magával is vitt. Ugyan az elköteleződés egy kisállat mellett akár a röghöz kötést is segítheti, de ebben az esetben nagyobb a valószínűsége, hogy éppen ellenkező hatást váltott ki a kiskedvenc jelenléte Éva életében.

 

Nem tudhatjuk, hogyha tovább hagyják Abát tevékenykedni, hogyan alakult volna Éva élete. Annyi biztos, hogy 2xx7. október másodikán Aba Éva figyelmébe ajánlott egy kötött gyapjú garbót, mely aznaptól volt kedvezményes áron elérhető a város egyik üzletében. A garbó alapszíne a mézsárga volt, a mell vonalában egy tojáshéjszínű sávban méhecskék díszítették, melyek közül mindegyik eltérő irányba fordult, és ugyanaz a három szín (fehér, fekete, sárga) eltérő kombinációit alkalmazták rajtuk a szárnyak, testek és csíkok megalkotása során. Éva úgy okoskodott, hogy a garbó tökéletesen összepasszolna több nadrágjával és kabátkájával is, ráadásul egyaránt jól jöhet az őszi túrákon, vagy akkor, ha a városban szelesebbre fordul az idő. Éva élt a lehetőséggel, ahogy az elkövetkezendő napokban hozzá hasonlóan több mint kétszázezer másik okosmosógép tulajdonosa is kötött gyapjútermékeket vásárolt Aba ajánlására. A kész ruhákat ugyan más-más üzletek forgalmazták, de mindegyikben közös volt, hogy a hozzájuk használt gyapjú egyazon országból került exportálásra abba a jobbára zárt gazdasági térségbe, melynek Éva országa is részese volt. A gyapjúexportőr ország éppen egy héttel azelőtt illette meglehetősen durva és felettébb helytálló kritikákkal a kormányzatot, melynek megbízásából Aba tevékenykedett. A sértett fél gazdasági érdekeit figyelembe véve nem kívánt hivatalos ellenlépéseket tenni, de meglehetősen hazafiatlan tettnek vélte, hogy éppen az aljas rágalmakat követően jöttek divatba azok a termékek, melyekből a gyapjas államnak haszna származik mind erkölcsi, mind gazdasági értelemben. Október végére az egyedülálló, középosztálybeli fiatal felnőttek körében egészen elterjedté váltak a kötött sálak, sapkák, pulóverek, garbók és mellénykék, ráadásul valamiféle különös asszociációs kényszer hatására megnőtt a kereslet az éttermekben és gyorsétkezdékben a birkahús iránt is. Utóbbi következtében a külügyminisztérium egyik külkereskedelmi osztályának pár prominens tagja kénytelen volt a bárányhússzállítmányok növelése érdekében tárgyalásokat folytatni éppen annak az államnak a külkereskedelmiseivel, akikkel a legkevésbé szerettek volna. A dolog pikantériája, hogy a diplomatáknak azt sem sikerült elérni az ügyben, hogy a tárgyalásokra legalább a saját fővárosukban kerüljön sor, azt a látszatot keltendő, hogy a gyapjasok maguk is belátták, hogy tévedtek, mikor a meggondolatlan kijelentéseiket tették, de legalábbis rászorulnak a sértett fél bocsánatára. Ezzel szemben a tárgyalófelek a gyapjasok egy bemutató birkagazdaságában találkoztak, és a legelőn felállított pódiumon kellett a felvevő- és közvetítőkészülékek kereszttüzében aláírniuk az újabb megállapodást. Többmilliós megosztást ért meg az eseményről egy olyan ismeretlen mester karikatúrája, melyen a szerződést aláíró feleket egyik részről báránybőrbe bújt farkasként, másik részről farkasbőrbe bújt bárányként ábrázolta. Egy humorista az aranygyapjú zsákmányával büszkén visszatérő argonautákhoz hasonlította a küldöttséget, egy másiknak isten báránya jutott az eszébe, aki különös módon egyszerre jópásztor is, „vagyis akkor önmagát terelgeti, miközben saját magára bízza a terelését?”

 

A szükséges vizsgálatok lefolytatása után bizonyossá vált, hogy a gyapjútermékek népszerűvé válásában valamiféle szerepet kellett játszania Aba ajánlásainak. Tisztázni kellett, hogy Aba az ajánlásokat idegen hatalmak beavatkozására, ösztönzésére, megtévesztő tevékenységük hatására követte-e el, és ha igen, történt-e hasonló a múltban is? A lefolyt vizsgálatok alapján ennek igen csekély a valószínűsége. Az említett vizsgálatokkal egy időben – éppen azok eredményessége érdekében – Aba tovább folytathatta eddigi munkáját korlátozások nélkül, tehát nem érzékelte a ráirányuló figyelmet. Bár nem sikerült tisztázni, hogy valójában mi is vezetett Aba káros tevékenységéhez, a vizsgálatok lezárását követően a Belügyi Hibaelhárítási Hivatal kapcsolódó szakosztályának javaslatára, az illetékes felek maximális egyetértése mellett Abát visszahelyezték a kizárólagos hadi szolgálatba, ráadásul olyan hadszinterekre, ahol minden szembenálló fél a delegáló semleges hatalom szemében a béke ellenségének minősül.

 

Biztosra vesszük, hogy a hadszíntereken a civil világban tett kitérő tapasztalataival felvértezve legalább olyan jó szolgálatot végez, mint korábban, ha a hadszíntereken jelenleg végzett tevékenységeiről nem is rendelkezhetünk biztos információkkal.

részlet a Belügyi Hibaelhárítási Hivatal belügyi hibaelhárítási hibajelentésének

„ABA (más néven 010)” tételéből az xxxx. év xx. hónapjának xx. napjáról a xxxxxxxxxxx. tételszám alatt.

 G, 2021. 07. 27.

 UI.: Az okosmosógépek újabban egyáltalán nem javasolják a gyapjúholmik mosását, mivel azok túlságosan is érzékeny, egyúttal általában allergén termékek, melyeket több különböző kártevő és kórokozó is szívesen megtámad… stb.

 

Leopold Morh (Gerec, 1989)

Hazájában ismert író, archeológus, kulturális antropológus és vallástudós, aki tudományos kutatómunkájából adódóan jelenleg Magyarországon él és dolgozik. Fő kutatási területe a népvándorláskor anyagi kultúrája, valamint az egyes népek együttélése, szakrális és profán térhasználata