Fellinger Károly: Zsoltár; Amfora

Zsoltár (Kulcsár Ferenc halálára) Az elmúlás ujjlenyomatot vesz a felejtéstől. A halál eltékozolt örökségünk. Amfora Barátom megrajzolta a közeli erdő ösvényét, most azt taposom, a képen megfestett ösvényhez egyenes út vezet, ha rálépek, utam...