Fellinger Károly: Zsoltár; Amfora

Zsoltár
(Kulcsár Ferenc halálára)

Az elmúlás
ujjlenyomatot
vesz a felejtéstől.

A halál eltékozolt örökségünk.

Amfora

Barátom megrajzolta
a közeli erdő
ösvényét,
most azt taposom,
a képen megfestett
ösvényhez
egyenes út vezet,
ha rálépek,
utam ott folytatódik,
de visszatérés, az nincsen.