Csáky Károly versei

Sorsvallomás I.          
                  Próbára tesz
                                naponta az Isten:
                                táncoltat borotvaélen,
                                torkomban szorongással.

                                Billegek,
                                mint mérleg nyelve
                                serpenyők közt:
                                egyikben
                                vélt örömök,
                                másikban
                                valós fájdalmak.

                                Még
                                türelemre int
                                a kereszt,
                                nem buggyan
                                vér
                                a töviskorona alól.

                                Olykor
                                már gerincroppanást hallani,
                                s csak a lélek halhatatlansága
                                az egyetlen gyógyír:
                                utolsó vigasz
                                az
                                át-
                                változás
                                előtt.

                                                            
 
Panasz helyett

                                  Én Uram,
                                  beteg szolgád
                                  vagyok csak,
                                  ki nem méltó
                                  a szenvedésre sem.
                                 Ki fájni tud csupán,
                                 s kinek könnyei hullanak még
                                 száradó szemgödréből,
                                 de ajka nem rebeg
                                 se hálát,
                                 se panaszt.

                                 Magam maradtam
                                 kinn a pusztában,
                                 messzire csillagaidtól.
                                 Sehol egy sátor,
                                 áldázatom tüzét
                                 elfújja a szél.

                                Hová lennék most
                                nélküled, Atyám?
                                Bűneimmel kit
                                terhel-
                                het-
                                nék?
                                Könyörgök hát
                                egyre esendőbben,
                                mert  közeledni akarok
                                újra hozzád
                                a te Fiad által.

Bűnbánat

                                És senki sem kérdi,
                                mért fájok,
                                csak szenvedésemre vár
                                a sok fele-
                                barát.
                                Kínjaimat lesik
                                részvét nélkül,
                                így építenek maguknak
                                hóeséből hegyeket,
                                botlásaimból  golgotát,
                                hol hálát rebeg büszkén
                                fényes ajakuk,
                                hol megköszönik halkan
                                az Úrnak,
                                hogy nem övék a
                                tövis-
                                korona,
                                hogy kendőt sem
                                kell nyújtaniuk
                                a vérrel verejtékezőnek.

                                De
                                ledőlnek egyszer
                                a bűnből emelt
                                katedrá-
                                li-
                                sok,
                                és kérve könyörögnek majd
                                a Fiúnak,
                                rakjon három nap alatt
                                újakat helyükre.

Hamvazószerdán

                         Most
                                hamut szór
                                fejemre
                                Istennek szolgája,
                                immár
                                hatvanadszor
                                e földi létben.

                                Én
                                meg
                                csak
                                gyengülök
                                gyarló emberként,
                                fogytán az erő
                                s az anyag,
                                de edződik
                                s tisztul a lélek
                                határán
                                az örök-
                                lét-
                                nek.

József Attilának

                                És fecseg
                                újra a felszín,
                                ahogy mindig is tette.
                                Feljebb
                                zavarodnak
                                sebes patakok
                                vad vizei
                                szoros medrükben.

                                A partokon
                                senkik sokasodnak,
                                s gyarapszik egyre
                                e mester-
                                kélt
                                ország.

                               Anyák sóhaja
                               mélybe zuhan,
                               kutyák ugatnak
                               a hantok közt,
                               hideg tél lesz megint,
                               s földbe fagy
                               a nyomor.

                               Vegyél csak karót
                               virág helyett
                               a kezedbe,
                               hullasd könnyeid
                               a szomjazók
                               tenyerébe,
                               kiabáld ki fájdalmadat,
                               mert jó szóval oktatni
                               egyre nehezebb
                               minket.
                                
Új fohász

                            Atyám,
                             adj fiad
                             koronájából
                             néhány töviset
                             nekem,
                             biztosan megér-
                             demelem.
                             Atyám,
                             egyetlen csillagom
                             tedd a
                             glória
                             pere-
                             mére,
                             hogy
                             legyenek áldottak
                             a mi gyermekeink is,
                              s hadd bűnhődjünk
                              mi helyettük
                              minden bűnbeesésért,
                              ha te
                              úgy
                              akarod.

Példabeszéd helyett

                     Vagyok bibliai fügefa
                            az  Úr kertjében;
                            kívülről száradok,
                            bent megannyi titok.

                            Várják halálomat
                            a haszonlesők:
                            temetni akarnak,
                            hadd teljenek a temetők.

                            Van-e még kertész,
                            ki kegyelmet kér,
                            ki könyörög
                            helyet-
                            tem,
                            s hi-
                            szi,
                            hogy fakadhat termés
                            a györkérből is?

Reménykedés

            Tékozlók közt
                   már
                         mért
                            tékozolnátok magatokat?
                            (Kérdik,
                            kik tisztának látszanak.)
                            Hisz zárva
                            a kapuk, és hiába
                            döröm-
                            böl-
                           tök.

                            Ám
                            zörgetni tán
                            szabad
                            (Mondják a megbocsátók.),
                            s ha kattan a zár,
                            még van remény.

                           Átrepülnek
                           árnyékukon
                           az angyalok is,
                           ha meghasad
                           az ég.