Mázsár László versei

Posztmodern
                                Összekacsint
                                mammon,
                                szürre-
                                ál
                                és
                                libe-
                                rál:
                                nagyokat pufognak
                                kicsike kaliberek.

                                Vedlésig keményedik
                                 a bőr
                                 jópofa legények arcán,
                                 kik váltak többes számmá
                                 egy személyben.

                                 Keretbe tördelnék
                                 gyorsan a világot a
                                 gátlástalan vigécek,
                                 s lenénnek a rá-
                                 ma
                                 szabálytalan képeinken,
                                 lennének medrei
                                 parttalan vizek-
                                 nek.

   A fény és a sámán(asszony)

        Maró szél csókjával
        üdvözölt Jugra földje.
        Hűtötte lelkem s álmaim.
        Szellemként súgta:
        Női sámánom küldöm hozzád.
        Te csak várj, hallj, észlelj!
        Keresd és lásd a csodát!
        Cirbolyafenyő cirógatott,
        Irtis és Ob szentvízzel öntözött,
        lágysárga levelű sápadt nyírfák
        lebegtek körül.
        Torum szelleme magasba emelt,
        Erdők végtelenjének,
        tavak mély kékjének.
        hantik, mansik sóhajának
        lelke lettem.
        Elejtett szarvassal a földre estem,
        legendák ködébe botlottam,
        szankvaltap dallamától megrészegültem,
        hittem: beteljesült életem.
        S ekkor villant a sarki fény!
        Parányi volt, szőke fénycsomó.
        Rádöbbentem később: új dimenzió.
        Tajgai éjszaka hullt rám,
        lágy vízben fürdettek,
        fenyőillattal szenteltek,
        cirbolya-gallyakból
        ágyat vetettek.
        Lezárták szemem,
        s én mindent láttam.
        Árnyak s fények ölre mentek,
        űri szörnyek táncba kezdtek.
        Arcok és álarcok,
        sírás és kacagás,
        ősi kiáltások,
        tegnapi fájdalom.
        Őstörténet – szilánkokra bontva
        pergett szemem előtt.
        Egy más világban voltam,
        mert cirbolyafenyő ágyamban
        mellém feküdt a szőke fény.

        Női testet öltött
        ám szemét – míg velem volt –
        nem nyitotta rám.
        Cirógatott, borzolt, égetett,
        megéreztem sámáni hatalmát.
        Pogány hit adott erőt,
        bízva a fényre hagyatkoztam,
        táltos csillogásnak ajánlottam
        ruhátlan életem…
        Ősi közelség volt a szőkeség!
        A lágyság, a nőiesség maga.
        Te szőkésen ható villanás:
        ősanyaként,
        századok homályában elfelejtett
        asszonyként simogattál…
        Érintéseidben: ősi ösztönök.
        A nők hatalma, Attila szenvedélye,
        paripák fújtatása,
        rénszarvasok dübörgése,
        erdők-sztyeppék gyöngédsége.
        Asszonyiságod háromszögében
        forrongó szenvedéllyel,
        fényimádattal,
        férfi álazattal
        merültem el.
        Jugra földjén mámortiszta légben,
        északi szőkés-női fényben
        torz áruló, ki ébred.
        Itt az ősi lélek szunnyad!

Gyökerek és temető

        diófák párhuzamában
        az ismert út távlatba rohan
        csallóköz – mátyusföld hangulata árad
        kis-duna ártere téved a horizontra
        keveredik égi színekkel
        felhők árnyakként asszisztálnak
        s a lelket szólító alkonyatból
        halványpirosan csöpög a jól ismert bánat
        az út mentén égre kiáltva
        az elmúlást diófák idézik
        szülőföldtudat is itt lebeg valahol
        csillagszemű asszony
        érinti forrón kezem
        tekintetében radioaktív a ragaszkodás
        átjár forrón
        roncsol visszavonhatatlanul
        önzők s esendők céltalanok és szárnyaszegettek
        tépázottak  és megcsonkultak az én szerelmeim –
        gurul higanyszemekként a kérdés-sejtelem
        gyermekkori ösvényeken
        fagyot nem ismert decembervégen
        vele s anyámmal a temetőben botorkálunk
        apám sírjánál gyermekivé szelídül a múlt
        a márványfedél alól nem sarjadnak könnyek,
        nem bújnak elő elvetélt álmok
        szótlan dialógusom apámmal
        megfontolt felnőttien elmélyült
        furára sikeredett forgatókönyv…
        szülőfalumra szitáló esővel lehull az este
        és megbékél az őrködő csönd
        a nagykereszt mögött

Nyári didergés

        Didergek a nyárban.
        Parányivá válok,
        összezsugorodom.
        Zötyögő buszban megérzem
        hirtelen: fogod kezem,
        itt vagy velem.
        Tiszta ágyékodra
        hajtanám most fejem.
        Száz karommal
        átölelnélek,
        elmerülnék benned,
        patyolat szent varázsos
        női háromszögedben.
        Évek teltek-telnek el,
        mégis vadul hiányzol,
        nyisd meg utoljára
        combjaid titkát,
        női szentségedet, tisztaságod,
        hogy egyszer még
        alázattal, bűntudattal, várón
        megérintselek.
        Égben-űrben, bárhol,
        poklok mélyén,
        Volga-mátuska  sodrásában.

lélegezz még

        lélegezz még tüdőm adom neked
        szemedben a fény
        a létek léte az értelem
        a májam is nyújtom lélegezz még
        érints csupán csak élj
        a tavaszi sztyeppét teszem eléd
        lélegezz megcsapolom ütőerem
        sámánként emeld a kelyhet
        a jó szellemek megtartanak nekem
        vedd gitárodat még lélegezz
        vagy ülj zongorához s énekelj
        dalodban újraérzem lelkedet
        lélegezz még csak ne zokogjál kérlek
        értem én orosz tájak zsibbasztó varázsát
        látjuk még volga-mátuskát ígérem
        lélegezz még szabadon béklyó nélkül
        szürkeségből varázsolj ünnepet
        s szerelmünk emberfelettivé szépül
        lélegezz még mert rokkant leszek elesett
        nem tévedhetsz űrbe nem leszel a múlt
        te egyszerűen nem lehetsz emlékezet