Fellinger Károly – Két szék között

        A teremtő képzeletnek
        nincs szüksége a beteljesülésre

        ellenben maga az alkotás
        mestermunka
        nem nélkülözheti
        a képzelet elnyűtt kellékeit

        egy könyv bemutatóján
        a szerzőt mindannyiszor
        az általa elképzelt
        és az arról megalkotott
        széke közé ültetik

Az idő

Az idő elment az öreg óráshoz segédnek.
Úgy érezte, időtlen idők óta nem volt ennyire boldog, mint most. Igyekezett pontosan és egyenletesen dolgozni. Az öreg órásnak mégsem volt ínyére a dolog. A következő hónap hétfőjén az órásinasnak útilaput kötött a talpára.
Az volt az ellenvetés, hogy nincs benne semmi rendkívüli, s egy igazi órássegédnek nem árt alkalmazkodnia az időhöz.