Magolcsay Nagy Gábor: Nyolcadik nap: a bolygó kifosztása / Név nélkül (prózavers)

17 | NÉV NÉLKÜL

pulzárok vágyföveny csillagszőnyegén | üstökösök mosolyszólamában | egy neurális háló varratában | mindenségriboszómák mágneses zajában | mitokondriális évák klitoriszáramában | az átprogramozott szorongásban | száműzött tárgyak traumamítoszában | egy álhalál remegőtáncában | planetáris ködök ablakában | az idő összeomlott mellkasában | a név nélkül boldogok pupilláiba zártan | az eposzok alig látszanak | a mennyek is alig látszanak | a név nélkül boldogok pupilláiba zártan | elgurul előlünk az otthon | az idő roskatag álmában | egy dajkasejt hamis nyugalmában | a világűrre nyíló szájban | betűszekvenciák jelentéscsapdájában | a sejtosztódás háromdimenziós mazurkájában | nemzettek toteméthoszában | a digitális szexuálmisztikában | egy molakulafelhőből kiömlő tájban | pulzárok vágyföveny csillagtengerén |                                    annyira egy hullámsírban evezünk