Pachóm: Tanítás a haragos szerzeteshez

Egy tanítás, amit a mi szent atyánk, a minden tekintetben kitűnő szent archimandrita, Pachóm atya mondott egy korabeli haragos testvér miatt, akit Tabennészébe hozott.
Neki mondta ezeket a mondásokat más idős szerzetesek társaságában, akik nagyon örültek az Isten békéjében. Az ő szent áldásai és az összes szent áldásai szálljanak ránk, és üdvözöljünk mind, ámen.

Itt következik a mondás:
Fiam, hallgass és légy bölcs; vedd magadhoz az igaz tant, ugyanis két út van. Vagy engedelmes leszel és hallgatsz az Istenre, úgy, ahogy Ábrahám, amikor elhagyta földjét és idegenségbe adta magát. Idegenként élt Izsákkal sátorban az Ígéret földjén. Engedelmeskedett és alázatos volt.
Őt örökségbe hozták (örökséget kapott) egészen addig, hogy próbára is tették Izsák miatt. Ő erős volt a kísértésben; felemelte Izsákot az Istennek áldozatként. Az Isten pedig úgy hívta őt, hogy: „Barátom”.

Vedd magadhoz továbbá Izsák szelídségét is, miután/mikor meghallotta az ő atyjától érkező parancsot; alávetette magát neki az ő levágásáig úgy, mint egy jámbor bárányt.
Vedd magadhoz továbbá Jákób alázatosságát, engedelmességét és állhatatosságát addig, amíg ő fénnyé válik, miközben látja a mindenség atyját; és ők úgy hívták őt, hogy: „Izráel”.2 Vedd magadhoz továbbá József bölcsességét és az ő engedelmességét, és küzdj önmegtartóztatással és szolgasággal, míg nem uralkodsz.

Fiam, törekedj az életre, ami a szenteké; és az ő erényeikben élj és ébredj fel, és ne légy nemtörődöm. Kelj fel és ne maradj a halottakkal.

És akkor Krisztus fényleni fog neked, és a kegyelem virágozni fog benned. Az összes kegyelmet, ugyanis a türelmesség az, ami feltárja neked. A szentek türelmesek voltak, és elérték az ígéreteket (azokat, amiket ígértek nekik). A szentek dicsekvése a türelmesség.

Légy türelmes azért, hogy a szentek közé tartozhass, bízva abban, hogy kapsz egy elpusztíthatatlan koronát. Egy gondolatot tűrj türelemmel, amíg az Isten megnyugvást nem ad neked. És tűrd a böjtöt kitartással, és legyen ima szüntelenül a te szobádban közted és az Isten között.

Egyetlen szív legyen a testvéreiddel, a szüzesség minden tagodban, szüzesség a gondolataidban, testi és szívbéli tisztaság. Egy nyak, ami hajlik (értsd: alázatos), és egy szív, ami alázatos, egy szelídség a harag órájában.

Ha egy gondolat nyomaszt téged, ne csüggedj, hanem tarts ki buzgón, miközben azt mondod: „körülvettek engem, de én visszavertem őket az Úr nevében”.

És akkor az Isten segítsége jön majd hozzád, és te magadon kívülre dobod azokat, és az öröm körbevesz téged, és az Isten dicsősége veled tart, mert a buzgalom azzal tart, aki alázatos.

És elégedett leszel azon a módon, ahogy a lelked azt kívánja. Ugyanis az Isten útjai a szív engedelmessége és szelídsége. Ő ugyanis azt mondta, hogy: „Kire fogok nézni az alázatosakon és szelídeken kívül?”

Ha az Isten útján haladsz, az Úr őrizni fog téged, és erőt ad neked, és megtölt tudással és bölcsességgel. És a te emléked maradjon minden időben ő előtte, és megajándékoz az ő békéjével halálodkor.

Fiam, kérlek téged, hogy légy éber és józan úgy, hogy ismered azokat, akik lesben állnak rád. A gyávaság és a hitetlenség lelke együtt járnak. A hazugság és a köpönyegforgatás lelke együtt tartanak. A pénzéhség és a kereskedés lelke, és a hamisan esküvő lelke, a gonoszságé és a rossz tekinteté együtt járnak.

Az üres dicsőség hajhászásának a lelke és a falánkság lelke együtt tartanak. A paráznaság és a tisztátalanság lelke együtt járnak. Az ellenségeskedés és a bánat lelke együtt tartanak.
Jaj annak a szerencsétlen léleknek, akit meg fognak látogatni, és akin uralkodni fognak. Az ilyen lelkeket eltávolítják az Istentől, mert ő az ő hatalma alatt volt úgy, hogy folyamatosan keringett és belekerült az alvilág alvilágába.

Fiam, hallgass rám, és ne légy nemtörődöm. Ne adj alvást a szemeidnek, ne adj pihenést a szemhéjaidnak azért, hogy kiszabadulj úgy, mint egy gazella a hurokból.

Kövi Franciska fordítása

1 Az első szerzetesi közösséget a 3–4. századi Egyiptomban élt Pachóm (Szent Pachomius) szervezte meg. Egy olyan szerzetesrendet hozott létre, ami későbbi európai szerzetesrendeknek is az alapját képezte. Az egyetlen központi vezetés alatt álló, regulákkal ellátott rendek létrejötte előtt a remetéknek csupán laza közössége létezett, és az elhagyott thébai sírokban éltek. Ebben az időszakban népszerű volt a régebbi, klasszikus értelemben vett egyiptomi (faraonikus) sírok, templomok felhasználása, átalakítása, keresztény jelképekkel és szövegekkel való díszítése.
Pachóm regulájával az első szerzetesi közösségi szabályzatot hozta létre, amivel meghatározta a szerzetesek mindennapi életét; szigorú előírásait mindenkinek be kellett tartania. Sajnos ez a szöveg nagyrészt latin fordításban maradt fent, ezért egy másik alkotásra esett a választásom, ami hasonló utasításokat, példázatokat tartalmaz, mint a regulája. A haragos szerzeteshez intézett tanítás arról szól, hogyan nyugtathatja meg a lelkét a felháborodott testvér, de a közösség egészének is hasznos tanácsokkal szolgál a mindennapi élethez. – A ford.
2 Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izráelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél (1Móz 32:28).