Pluricentrizmus — Az Irodalmi Szemle októberi száma (tartalom)

Pluricentrizmus — Az Irodalmi Szemle októberi száma (tartalom)

 

3 Juhász Tibor: A város és alkotói (vers)

4 Vajna Ádám: A szocialista munkaversenyek első napjai; Az angyalok strigulája; Barokk tudósok tartása (versek)

9 Szászi Zoltán: Az én kórtársaim: Új idők, új feladatokkal, avagy egy kis múzsalesen téglarakáskor (próza)

 

PLURICENTRIZMUS

14 Németh Zoltán: Pluricentrikus nyelv és transzkulturalizmus a kortárs határon túli magyar irodalmakban (tanulmány)

30 Petres Csizmadia Gabriella: „Hijábo beszíll így vagy úgy a embër, akkor is csak a magájjét mongya.” Száz Pál Fűje sarjad mezőknek című műve nyelvhasználatáról (tanulmány)

45 Ladányi István: Az újvidéki Új Symposion folyóirat első szerkesztői nemzedékének policentrikus irodalom- és kultúrafelfogása (tanulmány)

57 Szávai Dorottya: A székely Edward. Gondolatok az első európai komparatisztikai lap, az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok, az Acta Comparationis Litterarum Universarum történetéről a többnyelvűség perspektívájában (tanulmány)

 

74 Tóth László: Várakozás – versekkel. Széljegyzetek elszelelt napokhoz (próza)

89 Polgár Anikó: Időcsapdák és a múlt felszabdalt csontvázai. Bánki Éva Elsodort idő című kötetéről (kritika)

96 Szerzőink

 

A lapszámot Matúš Maťátko alkotásai illusztrálják.